LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Molotovo sr

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Batūraitis, Vilhelmas *1922  Kazliškių k. (Marijampolės r.*)1955.05.13 Molotovo sr., Kudymkaro r., Kudymkaras slap. „Povas“. partiz. ryšininkas
2Jakevičius, Kostas *1919  Agurkiškės k. (Marijampolės r.*)1) 1944/45 Molotovo sr., Gubachos r.; 2) 1950.08.03 Magadano sr.  
3Jakubelskienė, Ona (Radziukynaitė) *1924  †2019Kurnėnai (Alytaus aps.)1954.10.10 Molotovo sr., Kudymkaro r., Samkovas lageryje kartu: Janina Daniūnienė (Marcinauskaitė)
4Patackas, Vincas *1906 (1909)  †1961Kaunas1955.10.14 Molotovo sr., Kudymkaro r., Kudymkaras 1941.06 sukil. dalyvis
5Šarkienė, Marytė (Milkevičiūtė Zareckienė)  *1928  †2019Straigiškės k. (Lazdijų r.*)1956.09.06 Molotovo sr., Gainų r.Vilkaviškio r. Keturvalakių 1-osios civilinės kap.slap. „Lapė“. moksleivė; 1962 bandė grįžti į Lietuvą, valdžia nepriėmė

NUOTRAUKOS

(dar nėra)
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]