LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Magadano sr

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Bendoraitis, A.   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?Kolyma, Jagodnojės kap. 
2Pupiūtė, Adelė *1927  Runkių k. (Marijampolės r.*)1956.02.01 Magadano sr., Magadanas Tauro apyg. partiz. rėmėja
3Steckytė, Adelė *1944   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
4Šalkauskienė, Adelė (Vijeikytė)  *1920  †1965Kryželiai (Utenos r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap.  
5Tamošiūnaitė, Adelė *1924  Paliūniškio k. (Panevėžio r.*)Magadano sr.  
6Pigaga, Adolfas *1920  †1994Seimeniškiai (Alytaus r.*) / Varėna1) 1953.12.31 Magadano sr.; 2) 1978 Estija (neleidus grįžti į Lietuvą)Vilnius, Rokantiškių kap. 
7Dumalakas, Adomas  *1925  Vilnius1951.03.25 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r., Lentvaris 
8Tamavičius, Albertas *1928  Saudininkų k. (Kelmės r.*)1) 1953.05.09 Magadano sr., Susumano r.; 2) Chabarovsko kr. moksleivis, LLA narys
9???, Albina    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
10Baranauskienė, Albina (Mičiulienė)  *1922  †1995Prienų r.*1954.11.27 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos Jonučių kap.slap. „Nežinomoji“, „Ona“.  
11Kaštonienė, Albina (Januškaitė) *1915  Kaunas1954.04.02 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža stud.
12Bakutis, Albinas *<1929   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
13Barakauskas, Albinas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
14Benduraitis (Bendoraitis?), Albinas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
15Dirgėlas, Albinas *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
16Gavėnas, Albinas *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
17Jacenskas, Albinas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
18Jasiunskas, Albinas   Magadano sr., Srednekano r.  
19Jočys, Albinas *1928  Prauslių k. (Ukmergės r.*)1956.07.06 Magadano sr., Susumano r., Susumanas mokyt.
20Kaminskas, Albinas *1931  †1986Karužų k. (Lazdijų r.*)1955.04.25 Magadano sr., Susumano r., Arkagala slap. „Departamentas“. 1949 šeima ištremta į Irkutsko sr.
21Kazlauskas, Albinas    Magadano sr., Magadanas (dirbo valgykloje)Kupiškis? Kaunas? 
22Matuzevičius, Albinas *1923  Starkonių k. (Pakruojo r.*)Magadano sr. darbininkas
23Mikalauskas, Albinas  *1908  †1997Meškučiai (Marijampolės r.)Magadano sr., Susumano r., Arkagala (?)Marijampolė, senosios kap. 
24Urbonavičius (Urbanavičius?), Albinas *1921  Žeimių k. (Ignalinos r.*)1954.10.02 Magadano sr., Susumano r. slap. „Algimantas“. moksleivis
25Čibirienė, Aldona (Urbonavičiūtė) *1955  -Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
26Draudvilienė, Aldona (Steponaitytė) *1925  Eržvilko vls.? Kaunas?1) 1955.03.11 ar 1955.10 Krasnojarsko kr., Jarcevo r., Plotbiščė; 2) Magadano sr., Magadanas, Novaja VesiolajaKaunas1951 ištremta šeima
27Jurgelėnaitė, Aldona *1956  -Magadano sr., Magadanas  
28Nilsson, Aldona (Vaitulevičiūtė) *1958   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
29Pačinskienė, Aldona *1928  †2003 Magadano sr., Magadanas Magadane dirbo atelje siuvykloje; žuvo apiplėšimo metu
30Ruzgienė, Aldona  UtenaMagadano sr., Susumano r., ArekasUtena 
31Banelienė, Aleksandra (Smalinskaitė (Smolenskaitė?)) *1928  †1993Šilagalys (Panevėžio r.* ar Rokiškio r.*?)1954.12.30 Magadano sr. moksleivė
32Čiurlienė, Aleksandra (Baranauskaitė)  *1928  †2016Jonavos vls.Magadano sr., MagadanasJonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
33Bita (Bitė? Byta?), Aleksandras *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
34Tolis, Aleksandras *1923  Kaupų k. (Plungės r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
35Glazauskas, Aleksas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
36Petrauskas, Aleksas  *1923  †2014Vilnius1953.03.13 ar 1953.04.10 Magadano sr., Srednekano r., Nižnij SeimčianasKauno r. Karmėlavos kap.partiz. ryš., Vilniuje studijavo amatų mokykloje. Kolymoje trumpai dirbo urano kasyklose, vėliau statybose. Kt. duom. į tremtį išvyko 1953.04.10.
37Vėdaras, Aleksas *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
38Buimila, Alfonsas    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
39Miškinis, Alfonsas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
40Rudys, Alfonsas  *1928  †2000Krampių k. (Šiaulių aps. Joniškio vls.)1) 1952.04.30 Magadano sr.; 2) 1954.11.09 Irkutsko sr., Tyretės r. moksleivis
41Valiukonis, Alfonsas *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
42Vaznonis, Alfonsas   Antrųjų Rodų k. prie Naujamiesčio (Panevėžio aps.)Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
43Viktoravičius, Alfonsas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
44Žilys, Alfonsas *1919  †2001Vilnius1957.08.18 Magadano sr., Jagodnojės r., Elgenas slap. „Naganas“, „Valteris“.  
45Verneris, Alfredas Vladas *1928  Seirijai (Lazdijų r.*) / Dainavos apyg.1) 1954.08.16 Magadano sr., Jagodnojės r., Atka; 2) Archangelsko sr., Plesecko r., Čiornoje Ozeras moksleivis; 1948 ištremta šeima
46Adamauskas, Algimantas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
47Kučinskas, Algimantas *1944   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
48Petrulionis, Algimantas *~1947  -1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas atvyko pas tėvą į tremtį
49Pigaga, Algimantas *1957  †1974 Magadano sr.  
50Stankevičius, Algimantas  *1928  †2016Vilkaviškio aps. / Marijampolė1) 1954.12.14 Magadano sr., Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) KazachijaMarijampolės r. Keturvalakių kap.slap. „Pykuolis“. „Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis). Į Kolymą laivu „Nogin“. 1956 nesėkmingai bandė apsigyventi Lietuvoje.
51Ruzgas, Algimantas Juozas *1925  KaunasMagadano sr., Susumano r., BolševikasPanevėžysmoksleivis
52Beišys, Algirdas *1932  Mišalaičių k. (Raseinių r.*)1) 1948.05.22 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955.05.31 Magadano sr., Susumano r., Arkagala; 3) 1956.04.28 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Strelka moksl.; suimtas tremtyje
53Čiurlys, Algirdas  *1928  Šiauliai1) 1953.08.25 Magadano sr., Tenkos r.; 2) Magadano sr., MagadanasKaunasslap. „Smilga“.  
54Čiurlys, Algirdas *1957   Magadano sr., Magadanas  
55Mikulskis, Algirdas  *1921  †1995Šiauliai1952.01.09 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPlungėmoksleivis
56Talandis, Algirdas  *1927  †2016KaunasMagadano sr., Tenkos r., MatrosovasVilniaus Kairėnų kap. slap. „Krienas“. 1950 etap. „Džurma“ Vanino-Magadan
57Grigaitytė, Alytė   Magadano sr., Srednekano r.  
58Vyšniauskaitė, Alytė *1958   Magadano sr.  
59Prušinskas, Alvydas *1956  -Magadano sr., Olos r., Ola  
60Baušienė, Anastazija *1921  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas valstietė
61Pažarauskienė, Anastazija (Pliskutė)  *1922  †1984Butėnų k. (Kupiškio r.*)Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap. 
62Makutėnienė, Anelė  †1977Vyžeičių k. (Rokiškio r.*)1) 1955 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras nuvyko pas vyrą į tremtį
63Naujokienė, Anelė (Karkauskaitė) *1927  †2013Kružiūnai (Butrimonių vls.)1) 1955.05 Magadano sr., Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas slap. „Ramunė“. Dainavos apyg. Margio gr. štabo ryšininkė; 1950.11 Miklucho-Maklaj
64Šileikienė, Anelė   Magadano sr., Srednekano r.  
65Aukštikalnis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
66Bagdonas, Antanas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
67Baušys, Antanas *1944  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
68Beleišis, Antanas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
69Benkauskas, Antanas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
70Bileišis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
71Binkauskas, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
72Girdvainis, Antanas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
73Gudaitis, Antanas *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
74Juodis, Antanas   1955 Magadano sr., Susumano r., Miaundža Tryškių gel. st. darb., partiz. ryš.
75Juzelskas, Antanas *1918  †1987 1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.1945 į lagerį
76Ketvertis (Ketvirtis), Antanas  *1928  †2007Ukmergė1954.03.09 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVilnius, Antakalnio kap.suimtas moksleivis
77Kivylius, Antanas *1920  †2009 Magadano sr., Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
78Lukša, Antanas  *1923  †2016Žasliai / Tauro apyg. štabasMagadano sr., Srednekano r.Prienų r. Veiverių kap. „Skausmo“ kalnelisslap. „Arūnas“. mokyt., Tauro apyg. partiz. ryš.; 1949 Pečioros sukil.
79Radzevičius, Antanas *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
80Rudys, Antanas *1928  Daubarių k. (Mažeikių r.*)1948.11.02 Magadano sr. slap. „Čiarlis (Čarlis)“. moksleivis; 1956.06 paleistas
81Sauliūnas, Antanas *1927  †1989Kaunas1954 Magadano sr., Magadanas, Marčekanas  
82Stakėnas, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
83Surblys, Antanas  *1924  †1980Kretinga / Saulažolių k. (Klaipėdos r.*)Magadano sr., Susumano r., KadykčianasKlaipėdos r. Gargždų kap.[inf] poetas
84Terleckas, Antanas  *1928  Vilnius?1982 Magadano sr., Omsukčiano r., OmsukčianasVilnius[inf] Kolymoje 1982-86; Vikipedija
85Verikas, Antanas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
86Vilutis, Antanas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
87Vilutis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
88Adomėnas, Apolinaras  *1920  †2010Kaunas1952 Magadano sr., Tenkos r., Palatka (iki 1957)Kauno r. Didžiųjų Lapių kap. ?medic. stud.
89Jočys, Apolinaras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
90Tumas, Apolinaras *1914  Kuršėnai1953.08.29 Magadano sr.KuršėnaiKolymon kartu Vaclovas Redikas?
91Zelbienė, Apolonija (Paurytė)  *1928  †2013Zarasai1) 1951.07.11 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) 1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Prosperas“. moksleivė
92Čepinskas, Argentas *1956   Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
93Vaišnoras, Arūnas *1957  -Magadano sr., Magadanas  
94Žulpa, Augustas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
95Vaišnoras, Balys  *1922  †1980Lipliūnai, Leip. vls. Lazd.aps.Magadano sr., MagadanasDruskininkų sav. Gerdašių kap. 
96Žilanas, Balys *1956  -Magadano sr., Magadanas  
97???, Balys ar Boleslovas   nuo ZarasųMagadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas Ust-Omčiuge vadintas Baliu.
98Giedraitis, Baltrus *1911  MarijampolėMagadano sr., Srednekano r.  
99Sabalionis, Benadas *1917  Degsniai (Varėnos r.*)Magadano sr., Susumano r., Arkagala  
100Gajauskas, Benas Petras  †1982 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos Seniavos kap. 
101Žilionienė, Benedikta (Viščiūtė)  *1922  †2003Bedugnių miškas (Žaliosios rinktinės Stimburio būrys, Panevėžio aps.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Vėtra“.  
102Budrevičius, Benediktas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
103Stanionas (Stanionis?), Benediktas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
104Kavaliauskas, Benjaminas  *1928  †1958 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Žvainys“, „Žvainiukas“. gimnazistas; dirbo gydytoju (po lagerio?), žuvo motoc. avarijoje
105Baltaduonytė, Birutė   Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
106Čėsnienė, Birutė (Padriezaitė) *1960  -Magadano sr., Tenkos r., Transportnyj  
107Juodytė, Birutė  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
108Kiselienė, Birutė (Petrauskaitė) *1956   Magadano sr., Srednekano r., Seimčianas  
109Martuzevičienė, Birutė (Smailytė) *1962   Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
110Tamavičiūtė, Birutė   Magadano sr., Susumano r.  
111Tracevičienė, Birutė (Tavaraitė) *1957   Magadano sr., Magadanas  
112Surblienė, Birutė Stanislova (Valaitytė) *1923  Lobiškių k. (Vilkaviškio r.*)Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
113Pažemeckas (Požemeckas?), Boleslovas *1922  Kaunas1) 1952.10.16 Magadano sr.; 2) Komija studentas
114Vyšniauskienė, Bronė (Jurgelionytė)  *1917  Joneliškių k. (Rokiškio r.*)1955.03.25 Magadano sr. slap. „Kregždė“.  
115Obelienienė, Bronislava (Bronė) (Užusienytė)  *1924  †2007±1Važdeliai (Surdegio vls.) arba Petkūnai (Anykščių r.*)1954.02.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minima kaip Užusienaitė. 1948 ištremta šeima.
116Grigonis, Bronislovas *1926  †2012Miežiškiai / Gailiai (Panevėžio r.*)1956.11.10 Magadano sr., Tenkos r., Belovas (Belovo rūdynas)Panevėžys, Šilaičių kap.slap. „Bijūnas“. ūkininkas
117Smailys, Bronislovas  *1929  †2018Panevėžio r.*1) 1955 Magadano sr., Susumano r., Arkagala; 2) Magadano sr., Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
118???, Bronius    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Nuo Utenos. Dirbo Jagodnojės ligoninėje med. ekspertizės sanitaru.
119Armalis, Bronius  *1930  †2017Kretinga / Kretingos r.*Magadano sr., Susumano r., Susumanas slap. „Romanas“, „Rakalis“. moksl., partiz. ryš.
120Bogdanas, Bronius *1907  Makauskų k. (Marijampolės r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
121Dijokas, Bronius *1924  †2013?Kryliai (Utenos r.*)Magadano sr., MagadanasUtena 
122Gutauskas, Bronius *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
123Kasiulynas, Bronius *1912   Magadano sr., Srednekano r.  
124Katinas, Bronius *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
125Lukonas, Bronius *1908   Magadano sr., Srednekano r. gal grįžo?
126Paulauskas, Bronius *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
127Prušinskas, Bronius *1926  Utenos r.*Magadano sr., Olos r., OlaPanevėžio sav., Paliūniškis 
128Stanislavičius, Bronius *1913  PrienaiMagadano sr.  
129Vilkas, Bronius  *1926  †1998±4Prienų r.* (ar Kaunas?)1953 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r. Lentvario kap.slap. „Kėkštas“. iš Suvalkijos
130Zajančkauskas, Bronius *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
131Žemaitis, Bronius  *1915  †2004Tarosų k. (Raseinių r.*)1953.04.11 Magadano sr., MagadanasPažėrų kap. 
132Šilinskienė, Cecilija (Kublinskaitė)  *1922  Germaniškio k. (Biržų r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
133Šimavičienė, Dalia (Čiurlytė) *1956   Magadano sr., Magadanas  
134Čaplikienė, Danguolė (Orentaitė)  *1929   1949.10.24 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunas?moksleivė
135Balčiūtė, Danutė *1956  †1993 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
136Kaknevičienė, Danutė (Šležaitė)  *1925  †1969Užkalnupio k. (Raseinių r.*)1955.03.11 Magadano sr., Magadanas slap. „Audronė“, „Nijolė“. t.p. minima kaip Šleževičiūtė
137Lapinskienė, Danutė (Giedraitytė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
138Steckytė, Danutė *1940   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
139Valeikienė, Danutė (Vitkutė) *1955   Magadano sr., Magadanas  
140Kleinas, David *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
141Žilionis, Dominas (Dominykas)  *1920  †1989TrakaiMagadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Žaibas“.  
142Točilauskas, Eduardas *1920  †1970VilniusMagadano sr., Tenkos r., Gastello  
143Baublys, Edvardas *1923  Žasliai (Kaišiadorių r.*)1952.09.21 Magadano sr., Magadanas tėvas (g.1894) kalintas Vorkutlage ir Dubrovlage
144Geroimas, Edvardas *1923  Rėkučių k. (Švenčionių r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
145Kneižys, Edvardas *1926  †1983Ukmergė1954.09.07 Magadano sr. studentas
146Manauskas, Edvardas *1929   Magadano sr., Srednekano r.  
147Vaznonis, Edvardas *1924  Panevėžys1) 1954.11.09 Magadano sr., Susumano r.; 2) 1956.03.10 Irkutsko sr., Tulūno r.  
148Žvyriukas, Edvardas *1923  Mielagėnai (Ignalinos r.*)Magadano sr., Srednekano r.Vilnius, Grigiškėssuim.1945.06.01 Liepojoje, paleis.1956.04.25, grįžo 1962
149Baranauskienė, Elena (Petrusevičiūtė)  †1956 1) 1948.06 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955 Magadano sr., Magadanas (pas dukrą Aleksandrą)Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
150Budnikienė, Elena (Valiukėnaitė)  *1922  †2017Kurkliai (Ukm. aps./Anykščių r.*)1955.09.05 Magadano sr., Olos r., Ola slap. „Valdutė“. mokytoja
151Jurevičienė, Elena (Mickutė)  *1931  Bugų Šilelis (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasZar.sav. Antazavės sen. 
152Kivylienė, Elena  †2007 Magadano sr., Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap.nuvaž. į tremtį pas vyrą
153Naujokaitė, Elena *1957   Magadano sr., Magadanas  
154Terleckienė, Elena (Keraitytė) *1925  †2010-Magadano sr., Omsukčiano r., Omsukčianas  
155Žiniauskienė, Elena (Gričėnaitė) *1921  KaunasMagadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
156Jasiūnienė, Emilija  *1899  †1971Panevėžys1955.01.15 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
157Baltušienė, Eugenija (Asevičiūtė)  *1927  †2013KaunasMagadano sr., Tenkos r., ChenikandžaLazdijų m. kap.1955.03.25 iš lag.; Miaundžoje kartu Valerija Valeškaitė
158Balėlienė, Felicija   Magadano sr., Srednekano r.  
159Baltaduonis, Feliksas *1919  Margių k. (Utenos r.*)Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
160Čepinskas, Gabrielius *1920  †1993VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Erelis“. agron.
161Milašius, Gabrielius *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
162Bubnys, Gediminas *1944   Magadano sr., Magadanas  
163Mikalauskas, Gediminas *1957   Magadano sr.  
164Mikalauskas, Gediminas  †1994 Magadano sr.Kaunas, Petrašiūnų? kap. 
165Vaitulevičius, Gediminas *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
166Dirsienė, Genė (Puodžiūnaitė) *1926  Siratiškių vnk. (Ukmergės r.*)1950.07.21 Magadano sr., Magadanas moksleivė
167Mikalauskienė, Genė (Pranskaitytė) *1923  Jokūbaičiai (Jurbarko r.*)1955.03.26 Magadano sr.Kaunas 
168Smailienė, Genė (Kamandulytė)  *1929  †2017AlytusMagadano sr., Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
169Matuliokienė, Genovaitė (Biguzytė) *1954   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
170Kazlauskienė, Genutė   †~1971 Magadano sr., MagadanasKupiškis 
171Bertulytė, Gertrūda (Baltumavičienė) *1919  Jokymiškiai (Jurbarko vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas  
172Bujanauskas, Gintaras *1959   Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
173Žilionis, Gintaras  *1959  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus 
174Noreikaitė, Gražina *1956   Magadano sr.  
175Lasys, Henrikas  *1914  †2017Kaunas1953 Magadano sr.Radviliškio kap.LLA štabo narys; tremtyje dirbo Dalstrojprojekte
176Žiniauskas, Henrikas *1954   Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
177Čibiras, Hubertas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
178Baršauskas, Ignas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
179Alekšiūnienė, Irena (Tuzova) *1957   Magadano sr., Magadanas  
180Mažeikienė, Irena (Steckytė) *1938   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
181Merkienė, Irena (Bileišytė) *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
182Sauliūnienė, Jadvyga (Olinskaitė) *1926  Rokiškis ar Vilnius?1954 Magadano sr., Magadanas, MarčekanasVilnius 
183Sluškonienė, Jadvyga (Kuraitė) *1919  Ukmergė1950.04.17 Magadano sr. moksleivė
184Vyniautienė, Jadvyga (Bertašiūtė)    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasKlaipėdaAtvyko pas vyrą į tremtį Kolymoje.
185Žilėnienė, Jadvyga (Urbonavičiūtė) *1954   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
186Balčienė, Janina (Jasiūnaitė)  *1925  †1981Panevėžys1954.12.29 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas medikė
187Čialaja, Janina (Giedraitytė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
188Daniūnienė, Janina (Marcinauskaitė) *1921  †1996Čiobiškis (Širvintų r.*)Magadano sr., Tenkos r., MadaunasPanevėžysslap. „Neužmirštuolė“. kt. duom. gimusi 1927 m.; Didž. Kovos apyg. ryšin.; lageryje kartu: Ona Jakubelskienė (Radziukynaitė)
189Dumalakienė, Janina (Karvelytė) *1932  †2020 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r. Lentvario Račkūnų kap. (Tremtinių kalnelis)1941 tremtinė, atvyko į Kolymą pas vyrą
190Knyšiuvienė, Janina (Cimolanskaitė Samavičienė) *1925  †2001Padborkos k. (Utenos r.* Leliūnų ap.*)1955.02.27 Magadano sr., MagadanasUtena, senosios kap. 
191Lasienė, Janina (Morkytė) *1922  †1998 1954 Magadano sr. pedagogė; atvyko pas vyrą į tremtį
192Stankevičienė, Janina (Jonkutė) *1956   Magadano sr., Magadanas  
193Šneiderienė, Janina (Steiblytė)  *1924  †2001Utenos aps. / Rokiškis1) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.mokytoja, LLA narė. LPKTS duomenimis suimta 1946 ir gavo 25 m. lagerio.
194Zastarskienė, Janina (Kumeliauskaitė) *1926  Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)1952.07.29 Magadano sr.  
195Aniulis, Jonas  *1928  Pryšmantai (Raseinių r.*) / Kęstučio apyg.Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža (1955/56)Prienų sav., Veiverių kap.slap. „Bijūnas“.  
196Banelis, Jonas *1926  Plungė1954.12.30 Magadano sr., Magadanas mokytojas
197Barzdonis, Jonas *1918  †2007 1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) Novosibirsko sr.Anykščių sav. Svėdasų kap.Paleistas 1952.10.03 iš A.Seimč.lag.
198Bezgelo (Bezgėla?), Jonas *1919   Magadano sr., Srednekano r.  
199Čereuka (Čeriauka?), Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r. desantas
200Gaubys, Jonas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
201Gazuskas, Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
202Grigalaitis, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
203Grigaliūnas, Jonas *1920   1949.08.11 Magadano sr. 1944 filtr. lag., perkeltas į šachtas Gremiačinske (Gubachos r.); tremtinys Kolymoje
204Grigaliūnas, Jonas *1927  †1961PanevėžysMagadano sr., Tenkos r., Palatka moksleivis
205Grigaliūnas, Jonas *1927  Radviliškis1) 1950.08.02 Krasnojarsko kr.; 2) 1954.06.27 Magadano sr. tremtinys Kolymoje
206Grigelaitis, Jonas *1928  Ivanovkos k. (Vilkaviškio r.*)1953.04.21 Magadano sr.  
207Ivanauskas, Jonas (Pšibelskas) *1917  Siesikai (Ukmergės aps.) ar Kaunas1956.06.28 Magadano sr., MagadanasUkmergė 
208Jucius, Jonas *1923  Priekulė (Klaipėdos r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
209Jurgelėnas, Jonas *1916  †1998 Magadano sr., MagadanasAnykščiai, senosios kap.kalėjo 1946.05.26-1953.03.10
210Jusius (Jusys?), Jonas  *1910  Eiveniai (Zarasų aps. Dusetų vls.)1953.11.28 Magadano sr. Tremtyje Magadane dirbo staliumi su A.Gudu (Algimantas Gudas).
211Juškus, Jonas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
212Klimavičius, Jonas *1919/1920  Indubakiai (Utenos r.*)Magadano sr. miškininkas
213Kriaučiūnas, Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
214Kunsevičius, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
215Laurinaitis, Jonas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
216Majauskas, Jonas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
217Makutėnas, Jonas *1920  †1977Vilnius1) 1954.01.20 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras 1949 ištremti tėvai
218Masionis, Jonas *1908  †1983Valiūnų k. (Joniškio r.*)1950.10.10 Magadano sr., Magadanas (Marčekanas)  
219Menčinskas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
220Mičiulis (Mačiulis?), Jonas   †1994 ar anksčiau Magadano sr., Magadanas  
221Mikutėnas, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
222Obelienius, Jonas  *1923  †1968Kunigiškių k. (Raseinių r.*)1953.01.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minimas kaip Obelėnius
223Paplauskas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
224Paulavičius, Jonas   Magadano sr., Magadanas iš Dzūkijos
225Plitnykas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
226Podolskis, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
227Stalionis, Jonas *1921   Magadano sr., Srednekano r.Rokiškis (paskut. žiniomis) 
228Starukas, Jonas *1925  †1960 Magadano sr., Srednekano r. žuvo po lagerio
229Stulpinas, Jonas  *1915  †1992VilniusMagadano sr., Susumano r., OktiabrskisPanevėžio r. Karsakiškio sen. Palaukių kap.Pasaulio tautų teisuolio vardas (2008)
230Svetokas, Jonas  *1926  †1994 1955.09.29 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėElektrėnų kap.slap. „Berniukas“. kt. duom. grįžo 1956
231Unskinas, Jonas *1923  †1995Panevėžys1956 Magadano sr., Susumano r. moksleivis, pogr. org. narys
232Vaitaitis, Jonas *1927  †~2003/04Svidžių k. (Biržų aps.)1953.01.13 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtena 
233Zajančkauskas, Jonas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
234Lapinskas, Jonas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas dirbo greit. pagalbos vairuotoju Ust-Taskano ligoninėje
235Šamrej, Josif    Magadano sr., Srednekano r.  
236Avižienė, Julija (Budrytė) *1922  †1980Vydeikių k. (Plungės r.*)Magadano sr., Magadanas (?) slap. „Neužmirštuolė“.  
237Karaliūnaitė, Julija *1932   Magadano sr., Srednekano r.  
238Vaitulevičienė, Julija (Jasiūnaitė)  *1927  Panevėžys1954.08.14 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPanevėžysslap. „Kregždė“. moksleivė
239Rainienė, Julita Marija *1925  †~2013 1954 Magadano sr. atvyko į tremtį pas vyrą
240Bujanauskas, Juozapas  *1929  †2002Miroslavas (Alytaus aps.)Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Radastas“.  
241???, Juozas   Magadano sr., Magadanas Vedė Magadane Kazimierą Ališauskaitę
242Ališauskas, Juozas *1919   Magadano sr., Srednekano r.  
243Balynas, Juozas *1922  Butrimonys?Magadano sr., Srednekano r., SeimčianasAlytaus r. Butrimonių kap. 
244Dovydaitis, Juozas  *1925  †1983Gudlaukio k. (Šakių r.*) / Tauro apyg.Magadano sr., Susumano r. Tauro apyg. partiz.
245Grigaravičius, Juozas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
246Jakavonis, Juozas  *1925  KasčiūnaiMagadano sr., Srednekano r.Varėnos sav., Merkinės sen., Kasčiūnaislap. „Tigras“.  
247Jasiūnas, Juozas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
248Kasiulynas, Juozas *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
249Kaziukonis, Juozas *1915  Aukštakalnis (Varėnos r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
250Lukšys, Juozas   nuo PerlojosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
251Mandeika, Juozas *1905   Magadano sr., Srednekano r.  
252Miglinas, Juozas *1925  AlytusMagadano sr., Tenkos r. slap. „Šaulys“.  
253Milius, Juozas  *1917  †1982Šventežeris?Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolė, naujosios kap. 
254Milius, Juozas *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
255Naujokas, Juozas *1925  †1970Kaupiai (Taurag. aps.)1) 1955 Magadano sr., Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj ChazanasAlytaus r. Punios kap.slap. „Šiaurys“.  
256Pačinskas, Juozas *1920  †2002 1953 Magadano sr., Magadanas  
257Piktelis, Juozas   Magadano sr., Susumano r., Neksikanas (Osnabas)  
258Šimulionis, Juozas  *1922  †2012VilniusMagadano sr.Vilnius, Karveliškių kap. 
259Tarakavičius, Juozas *1929   Magadano sr., Srednekano r.  
260Valentukonis, Juozas  *1924  Skovagaliai (Simno vls.)1) 1956.11 Magadano sr., Susumano r., Susumanas; 2) Irkutsko sr.Alytaus r., Simno sen.slap. „Trispalvis“.  
261Vanagas, Juozas *1923  Mitrišiūnai (Pasvalio r.*)Magadano sr., Tenkos r., Belovas  
262Vilkas, Juozas *1917  †2002 Magadano sr.Šiaulių Ginkūnų kap.  
263Vyšniauskas, Juozas *1928  Mauručiai (Prienų r.*)1) 1955 Magadano sr., Tenkos r.; 2) Irkutsko sr. Tauro apyg. ryš. Tėvai ir sesuo ištremti 1949.
264Vyšniauskas, Juozas   Magadano sr.  
265Zasimavičius, Juozas *1928  †1990Dainavos apyg. / Mieliūnų k. (Alytaus r.*)1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1954.12.05 Irkutsko sr., Usoljės r. slap. „Rūkas“. 1949 ištremta šeima
266Žemavičius, Juozas *1904  †1977KlaipėdaMagadano sr., Srednekano r.  
267Žvaliauskas, Juozas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
268Žvirblis, Juozas *1921  Molainiai (Panevėžio r.*)1956.12.04 Magadano sr., Jagodnojės r. slap. „Briedis“.  
269Žvirblis, Juozas    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas? nuo Joniškėlio; Elgen-Ugolj
270Giedraitis, Juozas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
271Degutienė, Jūratė (Šneiderytė) *1955  -1) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, Daugpilis  
272Bubnys, Jurgis   Magadano sr., Magadanas (Marčekanas)Kaunas, Panemunės kap. 
273Barzdonis, Jurijus *1955   Magadano sr.  
274Vosylius, Justinas  *1929  †1972Tauro apyg. / Skaisčiūnai (Marijampolės vls.)1954.04.18 Magadano sr.Marijampolė, senosios kap.slap. „Sidas“. dirbo mangano kasykloje
275Žemaitienė, Juzefa (Rimaitė)  *1923  Padainupio k. (Kauno r.*)1953 Magadano sr., MagadanasKauno r., Garliava 
276Karčiauskas, Kajetonas  *1932   Magadano sr., Susumano r., Susumanas (?)Alytaus r., Daugai 
277Ališauskaitė, Kazimiera   Magadano sr., Magadanas iš Tryškių, ištekėjo Magadane už Juozo
278Paulavičienė, Kazimiera (Alšauskaitė)   Magadano sr., Magadanas iš Žemaitijos
279Jokubaitis, Kazimieras   Magadano sr., Magadanas dirbo Magadano teatro dirbtuvių vedėju
280Šileika, Kazimieras *1918   Magadano sr., Srednekano r.Prienai 
281Stefanovičius, Kazimiras *1925  Mėlenių k. (Vilniaus r.*)1952.06.06 Magadano sr., Srednekano r., Kanjonas slap. „Loza“. lenkų pogr. org. narys
282Adamovičius, Kazys *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
283Adomavičius, Kazys   Magadano sr., Srednekano r.  
284Bubnys, Kazys   Magadano sr., Magadanas Magadane gyv. prie pat milicijos
285Gruzdys, Kazys *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
286Maželis, Kazys *1915   1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) Baltarusija, Vitebsko sr.  
287Packevičius, Kazys *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
288Regelskis, Kazys *1914  Skaudvilė (Tauragės r.*)1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
289Steckis, Kazys *1911  †1992Plungė1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
290Vaitulevičius, Kazys  *1917  †1987Paliepio k. (Lazdijų r.*)1954.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas 1951 ištremta šeima
291Zabulionis, Kazys *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
292Žukauskas, Kazys   Magadano sr.Jurbarkas 
293Lisauskas, Kazys Algimantas  *1926  †1999KaunasMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap.slap. „Algimantas“. stud., LLA narys
294Kučinskas, Kęstutis *1960   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas [inf]  
295Pigaga, Kęstutis *1958   Magadano sr.  
296Valinčius, Klemensas  *1918  †1995Mantviliai (Jurbarko vls.)1955 Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas LLGS narys.
297Dijokienė, Konstancija (Kvyklytė) *1924  †2011Utenos r.*Magadano sr., MagadanasUtena, naujosios kap. 
298Kučinskienė, Konstancija  *1922   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
299Damašius, Kostas *1924  Šateikių Rūdaičių k. (Plungės r.*)1948 Magadano sr. partiz. ryš.
300Dulskis, Kostas *1921  Budežerių k. (Vilkaviškio r.*)1957 Magadano sr., Tenkos r.  
301Petronienė, Ksavera (Orentaitė)  *1927   1949.10.24 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunasmoksleivė
302Kisielis, Ksaveras *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
303Lisauskienė, Laima (Šipailaitė)  *1930  †2018Kaunas1955.03.11 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap. slap. „Kamanė“. moksl.; paleista Magadane
304Ruzgaitė, Laima *1956   Magadano sr., Susumano r.  
305Vitkauskienė, Laima (Januševičiūtė) *1956   Magadano sr., Magadanas  
306Bakšys, Leonardas *1919  †1990Ukmergė1953.08.06 Magadano sr., Susumano r.  
307Ščiučka, Leonardas Stasys  *1927  Barštinė (Marijampolės r.) / Tauro apyg.1955.08.30 Magadano sr.Sasnavos apyl.*slap. „Granata“. moksleivis
308Jankauskas, Leonas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
309Juškevičius, Leonas  *1922  †2009Kaunas1955.09.21 Magadano sr., MagadanasKaunasnutapė A. Dirsytės portretą
310Mazuras, Leonas *1912   Magadano sr., Srednekano r.  
311Steckienė, Leonora *1910  †1977 1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas vyrą
312Miciūnas, Leopoldas *1915  Švenčionėliai / Kaniūkai (Ignalinos r.*)1953.09.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas 1941 sukil. dal.
313Skrebas, Lionginas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
314Redikienė, Liucija (Kujelytė) *1920  †1991Ajutiškių k. (Rokiškio r.*)1954.06.29/1955.12.02 Magadano sr.  
315Bacevičius (Bacievičius?), Liudas *1914   Magadano sr., Srednekano r. siuvėjas Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
316Survila, Liudas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
317Gečiauskas, M.   Magadano sr., Susumano r. 1956 gyveno Susumano r. Oktiabrsko pašto aptarnavimo zonoje
318Verksnytė, Magdalena *1921  Vilnius1954 Magadano sr., Susumano r., ArES  
319Žukauskienė, Magdalena  †2013 Magadano sr.Jurbarko kap. 
320Jakštienė Kazakevičienė, Marcelė (Milišauskaitė) *1918  Pributkės k. (Marijampolės r.*)1953.04.09 Magadano sr., Magadanas  
321Padriezienė, Marija (Juškevičiūtė) *1926  †2017Girininkų II k. (Marijampolės aps. Veiverių vls.) / Tauro apyg.1) 1956.03.25 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Magadano sr., Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.slap. „Birutė“.  
322Sabalionienė, Marija  †1955? Magadano sr., Susumano r., Arkagala atvyko pas vyrą į tremtį
323Šamrej, Marija (Treiklerytė)    Magadano sr., Srednekano r.  
324Tocionienė, Marija (Žiūkaitė)  *1925  †1972Dzingeliškės (Birštono sav.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap.  
325Plečkaitienė, Marijona (Gruinytė)  *1919  †2011KlaipėdaMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap.  
326Daukšienė, Marytė *1931   Magadano sr.  
327Dulinskas, Matas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
328Logminas, Mečislovas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
329Matusevičius, Mečislovas  *1923  †1989-Magadano sr., Susumano r., SusumanasKauno r. Karmėlavos kap. 
330Davidovič, Michail *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
331Davidavičius, Mykolas  *1924  †2017Beržės k. (Širvintų r.*) (kt. duom. – Vilnius)1) 1954.04.16 Magadano sr.; 2) 1957 Irkutsko sr. slap. „Dobilas“. 1941.06 kilus karui išsilaisvino
332Dovidavičius, Mykolas   Magadano sr., Srednekano r.  
333Župka, Mykolas  *1911  †1977ZarasaiMagadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos kap.slap. „Induktorius“.  
334Čaplikas, Mindaugas    Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas?  
335Eidimtas, Mindaugas   1) Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, Daugpilis  
336Jurevičius, Mindaugas *1961  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
337Bloznelis, Mindaugas Julius  *1923  †2015Merkinės vls. arba Kaunas1953.11.06 Magadano sr.Varėnos r. Merkinės kap. 1941 sukil. dalyvis; lageryje kartu Juozas Brazauskas
338Matkevičius, Motiejus *1926  Vilnius1951.05.18 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
339Tocionytė, Nelė *1957   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
340Peištarienė, Nijolė (Tamutytė) *1958  -Magadano sr., Magadanas  
341Sawicki, Nijolė (Bujanauskaitė) *1956   Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
342Žukauskaitė, Nijolė *1961   Magadano sr.  
343Gudaitienė, Olga (Timošina)   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
344Vingrytė, Olga *1956   Magadano sr.  
345???, Ona    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
346Juzelskienė, Ona (Pelakauskaitė) *1918  †2007-1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.atvyko pas vyrą į tremtį
347Masiulionienė, Ona (Baublytė) *1926  †1976/1980Milioniškių k. (Varėnos r.*)1956.02.14 Magadano sr., Magadanas Dainavos apyg. partiz. ryšin.; tėvas (g.1894) kalintas Sevželdorlage
348Petrauskienė, Ona (Čeponytė) *1923  Kazlų RūdaMagadano sr., Srednekano r., Seimčianas studentė
349Prušinskienė, Ona (Žičkaitė) *1926  Panevėžio aps. Pumpėnų vls.1955.05.05 Magadano sr., Olos r., OlaPanevėžio sav., Paliūniškisslap. „Duktė“.  
350Ražukienė, Ona (Matuzonytė) *1928  Rokiškis1954.03.20 Magadano sr. moksleivė
351Svetokienė, Ona (Mižutavičiūtė)  *1929  †2016Einoraičiai (Šiaulių vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė slap. „Sąjungininkė“. partiz. ryš.; 1956 grįžo į Lietuvą
352Tamavičienė, Ona (Gričėnaitė) *1924  Kaunas1956.06.15 Magadano sr., Susumano r. slap. „Ramunė“. moksleivė, partiz. ryš.
353Tkačenko, Ona (Abariūtė)   †2008±1Maniuliškės (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)Ukraina, Nykopolio kap. 
354Vasylienė, Ona (Gečiauskaitė) *1916  Lakėnų k. (Ukmergės r.*)1954.12.03 Magadano sr.  
355Župkienė, Ona (Butkutė)  *1920  †2014Alkų k. (Alsėdžių vls.)Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos kap. 
356Jurgelionytė, Onutė (Ona)    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
357Aleksandravičius, Petras  *<1927   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė, Senokosnyj dailininkas, dirbo meno mokytoju Panevėžyje; Senokosname gyveno namelyje su dar 3 vyrais.
358Baltramaitis, Petras *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
359Davainis, Petras *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
360Dzeikauskas, Petras *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
361Gylys, Petras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
362Jakštas, Petras *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
363Krasauskas, Petras *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
364Lūža, Petras *1924  †2006Rokiškio aps.1956.12.10 Magadano sr., Srednekano r.Marijampolė, senosios kap.slap. „Papartynas“. Berlago Nr. P-1-153; paleistas iš lag. „Razvedčik“
365Rušėnas, Petras *1926  Naujasodė (Rokiškio r.*)1953.05.01 Magadano sr., MagadanasPanevėžys1977.09 gavo leidimą gyventi Lietuvoje. Šeima ištremta 1949.
366Šalkauskas, Petras *1922  †1999Telšių r.*Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap. [inf] vargonininkas
367Tamulis, Petras *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
368Tamutis, Petras  *1921  †2015Girdvainių k. (Raseinių r.*)1953.11.05 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap. 
369Tocionis, Petras  *1928  †1993Meškasalis (Alytaus r.*)1953.06.14 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Beržas“, „Liepa“.  
370Valickas, Petras *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
371Zastarskas, Petras   Magadano sr.  
372Kubertavičienė, Petronėlė (Marčiukaitytė)  †1994 Magadano sr., Srednekano r. (Marijampolė)
373Januševičius, Povilas  *1922  †2008Tuitų k. (Kupiškio r.*)1954.01.18 Magadano sr., MagadanasAnykščių? kap.po lagerio gyveno su Baliu Vaišnoru Nagajeve; vedė 1956 Janiną
374Kalkys, Povilas *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
375Lygnugaris, Povilas *1906   Magadano sr., Srednekano r.  
376Paliusis, Povilas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
377Senvaitis, Povilas *1926  Sineliškiai (Kupiškio r.*)1956.03.10 Magadano sr., Susumano r. slap. „Padienis“. Algimanto apyg. partiz. ryšininkas
378Taruška, Povilas Gediminas *1927  Panevėžys1) 1955.09.28 Magadano sr., Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) 1956.09.04 Komija, Vorkuta moksleivis, pogr. org. narys
379???, Pranas    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas Neatpaž. (foto 173 Nr. 1) Urbonavičius?
380Girdauskas, Pranas *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
381Jocius, Pranas *1929  Birbiliškės II k. (Jurbarko r.*)1951.04.21 Magadano sr. valst.
382Kurlinkus, Pranas *1907  Šilutės r.*Magadano sr., Srednekano r.Panevėžys 
383Malašauskas, Pranas *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
384Mendeika, Pranas   Magadano sr., Srednekano r. mirė po lagerio
385Novikas, Pranas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
386Paplauskas, Pranas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
387Pažarauskas, Pranas  *1911  †1992Bazilionai (Šiaulių aps.)Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap.kt. duom. 1944.09.03 skirta 7 m. lagerio ir 5 m. tremties.
388Urbonavičius, Pranas *1924  †1978Raupiškio k. (Molėtų r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
389Zelba, Pranas *1923  Pabiržulio k. (Telšių r.*)1949.06.23 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas LLA narys
390Zelba, Pranas    1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
391Žabrauskas, Pranas *1913   Magadano sr., Srednekano r.  
392Monkus, Pranciškus *1911  Šėta1951.04.11 Magadano sr. paštininkas
393Vaišnorienė, Pranė (Gaižutytė)  *1926  Kaunas / Birutos k. (Lazdijų r.*)Magadano sr., MagadanasDrusk.sav.mokyt.; 1954.11.14 paleista iš 19 lagerio
394Šilinskas, Raimundas  *1927  †19...KaunasMagadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas moksleivis
395Armoškienė, Regina (Čepaitė) *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
396Stasiūnienė, Regina (Plečkaitytė) *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
397Šalkauskaitė, Regina *1960   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
398Lapinskaitė, Rima *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
399Dijokas, Rimantas *1956   Magadano sr., Magadanas Utenos r. meras 1995-1997, Utenos aps. virš. 1997-2000
400Jurevičius, Rimantas *1958  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
401Urbelytė, Rita *1963   Magadano sr., Magadanas  
402Juzelskas, Rytas *1945  -1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas atvyko pas tėvą į tremtį
403Skužinskas, Rokas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
404Steckytė, Roma *1954   1954 Magadano sr., Susumano r., Susumanas gimė tremtyje
405Aniulis, Romanas *1956   Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
406Valaika, Romas *1965   Magadano sr.  
407Zastarskas, Romas *1954   Magadano sr.  
408Pačinskaitė, Romualda *1960   Magadano sr., Magadanas  
409Šalkauskas, Romualdas *1957   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
410Gajauskienė, Rozalija (Kalainytė) *1922  †2013 Magadano sr., MagadanasKaunas, Seniavos kap. 
411Gudačiauskienė, Rožė (Budzilaitė)  *1927  †2016Pupeikiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)1953.07.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas moksleivė
412Miškinienė, Rūta (Povilaitytė) *1955   Magadano sr., Susumano r.  
413Ivanauskienė, Salomėja (Ivanauskaitė) *1927  †2000±5Kaunas1956.01.07 Magadano sr., Magadanas slap. „Daina“, „Saulutė“. studentė, LLA narė; Butugyčiage kartu Benedikta Vabalaitė
414Žilionis, Sigitas  *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasVilniaus r. 
415Bareišienė, Sofija (Baranauskaitė)   1) 1955 Magadano sr., Magadanas (pas seserį Aleksandrą, iki 1956); 2) Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Jeniseiskas  
416Kreišmontienė, Sofija *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
417Eidimtienė, Stanislava  *1926  †2007 1) Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, DaugpilisVilnius, Kairėnų kap. 
418Rimkutė, Stanislova *1922  Derkinčių k. (Skuodo r.*)Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
419Kirsnys, Stanislovas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
420Aniulis, Stasė (Sadinauskaitė)  *1928  Belevičiai (Prienų r.*)1955.03.31 Magadano sr., Tenkos r., ChenikandžaPrienų sav., Veiveriaislap. „Žibutė“. Tauro apyg. partiz. ryš.
421Čepinskienė, Stasė (Mickutė) *1922  YlakiaiMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas 1954 iš lag.
422Jurgelėnienė, Stasė (Petronaitė) *1911  †2002Rašimėlių k. (Anykščių r.*)Magadano sr., MagadanasAnykščiai, senosios kap.
423Miliuvienė, Stasė (Gilytė)  *1929  †2011 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolė, naujosios kap. 
424Plaušinienė, Stasė   Magadano sr., Srednekano r.  
425Vizgaitienė, Stasė *1913   Magadano sr., Srednekano r.  
426Balčiūnas, Stasys   Magadano sr., Olos r., Ola gyveno Oloje
427Čepkauskas, Stasys *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
428Džervus, Stasys *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
429Gruzborzdis, Stasys *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
430Juškevičius, Stasys *1925  Vilkaviškis?1951.07.22 Magadano sr.  
431Kizelavičius, Stasys  *1925  †2005Alytus1953 Magadano sr. 1990- LPKTS Aly.sk.pirm.
432Rainys, Stasys *1919  †2002Vilnius1954.04.23 Magadano sr. studentas
433Soboliauskas (Sabaliauskas?), Stasys *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
434Šneideris, Stasys  *1918  †1987Kaunas1) 1953.11.18 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.slap. „Diemedis“, „Figaro“. poetas, dramaturgas, prozininkas
435Urbonas, Stasys *1914  †1978Bebruliškės k. (Marijampolės r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Radvila“. 1948 ištremta šeima
436Juodienė, Stefanija *1923  †1962Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
437Petrulionienė, Stefanija  *1918  †2001-1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap. nuo Dusetų?; atvyko pas vyrą į tremtį
438Šipailienė, Stefanija *1900  †1965 1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Kačiugos r.; 2) 1950 Irkutsko sr., Zimos r., Zima; 3) 1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasKaunas 
439Vilkelienė, Stefanija (Leškauskaitė) *1928  Joniškio r.*Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasJoniškis 
440Jonaitis, Stepas *1913  MažeikiaiMagadano sr., Srednekano r.  
441Neveravičius, Tadas *1929  †1967PanevėžysMagadano sr., Srednekano r.  
442Pažarauskas, Tadaušas *1956  -Magadano sr., Magadanas  
443Banelis, Tautvydas *1956  -Magadano sr., Magadanas  
444Mikalauskas, Tautvydas *1960   Magadano sr.  
445Tamutienė, Teofilija (Kainauskaitė) *1924  †2011Pajevonio k. (Vilkaviškio r.*)1954.11.30 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap.partiz. ryš.
446Dzena, Tezaris (Cezaris?) *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
447Eidimtas, Vaclovas  *1924  †2005Varniai (Telšių r.*) arba Telšiai1) 1952.10.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, DaugpilisVilnius, Kairėnų kap.slap. „Vaidila“, „Rimas“.  
448Giniotis, Vaclovas *1912   1954.02.27 Magadano sr., Susumano r.  
449Meilutis, Vaclovas *1921  †1975 1953 Magadano sr., Susumano r., Bolševikas (arba netoli jo)  
450Petrulionis, Vaclovas  *1912  †1998Bikūnai (Antalieptės vls.)1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap.  
451Redikas, Vaclovas  *1924  †2007VilniusMagadano sr., MagadanasŠiaulių r. Kuršėnų naujosios kap.slap. „Daktaras“. vedė Magadane; Kolymon kartu Apolinaras Tumas
452Vilkelis, Vaclovas *1919  †1991VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Liūtas“.  
453Vilkelis, Vaclovas   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
454Šverys, Vaclovas Edmundas *1922  †~2015Vilnius1954.06 Magadano sr. mirė 2015±1 m.
455Aukštikalnienė, Valė   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
456Juškienė, Valentina (Navickaitė) *1929  †2012Panevėžys1952.12.21 Magadano sr.Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kap.slap. „Loreta-Rūta“.  
457Padriezas, Valentinas *1929  †2003Vilūnai (Kaišiadorių aps. Kruonio vls.)1) 1955.03.30 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Magadano sr., Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.brolis ir seserys ištremti 1949
458Padriezas, Valentinas *1956  -Magadano sr., Tenkos r., Transportnyj  
459Širvelis, Valentinas *1955  -1956.05.30 Magadano sr.  
460Cibavičienė, Valerija (Cibienė)  *1917  UtenaMagadano sr., Chasyno r., Stekolnas  
461Klimienė, Valerija (Vyniautaitė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
462Vyniautas, Valerijonas  *1917  †1969 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
463Gylys, Valerijonas (Valeras)  *1922  †1989Vilnius1954.11.25 Magadano sr., Chasyno r.Ignalinos sav. Dietkauščiznos kap.slap. „Jaunutis“, „Mažius“, „Vaikas“. LLA vado K. Veverskio adjutantas; iki mirties gyveno Lisiškių II kaime (Ignalinos r.)
464???, Vanda   Magadano sr., Srednekano r. grįžo
465Gajauskaitė, Vanda *1960   Magadano sr., Magadanas  
466Navickienė, Vanda (Širvelytė) *1927  Anykščiai (arba Inkūnai, Anykščių r.*)1956.05.30 Magadano sr.Panevėžysslap. „Gražina“, „Senutė“. partiz. ryš.; 1943 buvo išv. darbams į Vok.
467Urbanavičienė, Vanda (Buteikytė) *1921  Obeliai (Ukm. aps. Deltuvos vls.)1952.07.28 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUkmergės r.slap. „Pinavija“. t.p. minima kaip Urbonavičienė. 1951 ištremta šeima.
468Baltaduonienė, Veronika (Pelešynaitė-Urbienė) *1917  †1996Spirakiai, Laužupis arba Daukniūnai (Panevėžio aps.)Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
469Juodytė, Vida  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
470Lapinskaitė, Vida *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
471Makutėnaitė, Vida *1957   1) 1957 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras  
472Bliūdžius, Vidmantas *1930  †~1998 Magadano sr., Srednekano r.  
473Zelba, Vidmantas *1953   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
474Balčiūnienė, Vidmantė Ona (Lasytė) *1943   1954 Magadano sr. atvyko pas tėvą į tremtį
475Kučinskaitė, Vidutė  †1956 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
476Čaplikas, Vygandas *1954   Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas  
477Baltrušaitis, Viktoras *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
478Kaknevičius, Viktoras  *1929  †1964Vilkyškiai (Šilutės r.*)1954.07.21 Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
479Komandulis, Viktoras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
480Vizgaitis, Viktoras *1908   Magadano sr., Srednekano r.Marijampolė 
481Bartkevičienė, Viktorija Dalia (Lasytė) *1942   1954 Magadano sr. atvyko pas tėvą į tremtį
482Kučys, Vilnius *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
483Ivanauskas, Vincas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
484Juozapaitis, Vincas *1908  †1984Dūčių k. (Pakruojo r.*)1954.03.30 Magadano sr.  
485Kašėta, Vincas *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
486Kubertavičius, Vincas  *1919  †2019Daukšiai (Marijampolės aps.)1953.06.12 Magadano sr., Srednekano r.Klaipėdos Lėbartų kap.slap. „Vidugiris“, „Vincas Simaitis“, „Jovaras“, „Siaubas“. Šarūno būrio, vėliau Šarūno kuopos vadas
487Laurinaitis, Vincas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
488Plečkaitis, Vincas  *1924  †1988Žydronių k. (Marijampolės aps.)1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap. slap. „Pavasarėlis“. Tauro apyg. Vytauto rinkt. partiz. ryš.; elektrikas
489Rimkus, Vincas *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
490Stanynas, Vincas  *1926  †2017Marijampolė arba Varnupių k. (Marijampolės)Magadano sr., Srednekano r.Marijampolės senosios kap.moksleivis
491Šulčius, Vincas *1929  †1978Klaipėda1) 1955 Magadano sr., Magadanas; 2) 1956 Buriatija, Zaigrajevo r., Novoiljinskas mokytojas
492Šustikas, Vincas *1913   Magadano sr., Srednekano r. išvyko Lietuvon
493Zyzas, Vincas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
494Žemaitis, Vincas *1917  †1961Drąseikių k. (Biržų r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
495Kučinskas, Virgilijus   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
496Skuminienė, Virginija (Jonkutė) *1959   Magadano sr., Magadanas  
497Prūsas, Vytas *1925  ŠiauliaiMagadano sr.  
498Valaika, Vytas *1958   Magadano sr.  
499Keturakis, Vitas (Vytas?) *1924  Rinkūnai (Garliavos)Magadano sr., Srednekano r. suimtas armijoje
500Alekna, Vytautas   Magadano sr., Srednekano r.  
501Juodis, Vytautas  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
502Miknevičius, Vytautas    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
503Pačinskas, Vytautas *1957   Magadano sr., Magadanas  
504Pupelis, Vytautas  *1929   1955.11.03 Magadano sr., Tenkos r., GastelloPanevėžysslap. „Leonas“. moksleivis, LLA narys; 1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. į Berijos lag.
505Ruzgas, Vytautas  *1928  Šeimyniškiai (Utenos vls.)1954.07.02 Magadano sr., Susumano r., Susumanas arba Arekas slap. „Aras“, „Vytis“. moksl., pogr. org. narys; lagery kartu buvo Augustas Kučinskas
506Savickas, Vytautas *1930  †1986Kaunas1955.04.01 Magadano sr. slap. „Uosis“. moksleivis; Matrosovo lageryje dirbo vairuotoju
507Jurevičius, Vytautas Kazimieras  *1922  †2010Palanga1954.01.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (ir Piščevojus)Palangos kap.mokyklos dir. Palangoje, partiz. kuopos vadas; 1957 iš tremties į „spec.poselenije“; 1980 apsigyveno Mogiliove
508Taruška, Vytautas Kazys *1923  Panevėžys1) 1953.01.22 Magadano sr.; 2) Magadano sr., Srednekano r.; 3) 1956.09.14 Irkutsko sr. mokytojas; 1949 ištremta šeima
509Bieliukas, Vladas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
510Bieliūnas, Vladas *1914  Radišių k. (Rokiškio r.*)1951.08.23 Magadano sr., Srednekano r., Elgen-UgolisAnykščių r.valstietis
511Daunaras, Vladas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
512Draudvila, Vladas *1927  Krakės1952.08.01 Magadano sr., Magadanas moksleivis
513Dumalakas, Vladas *1957  -Magadano sr., Tenkos r., Gastello dailininkas
514Grosas, Vladas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
515Ingaunis, Vladas   †~2001 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasVilniaus r. Nemenčinės kap.kilęs nuo Utenos; grįžo ~1974
516Kalpokas, Vladas *1913  †1995 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasKaunas, Romainių kap.Liet. karininkas. Butugyčiage dirbo tekinimo ceche.
517Kaminskas, Vladas   Magadano sr., Srednekano r.  
518Karpavičius, Vladas *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
519Kučinskas, Vladas  *1918  †2007Telšiai1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠilutės m. naujosios kap.slap. „Kingas“. inž.; kt. duom. grįžo 1974
520Ladauskas, Vladas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
521Magalenga, Vladas *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
522Meškauskas, Vladas  *1929  †2015Jurbarkų k. (Jurbarko r.*) arba Kęstučio apyg.1) 1950.12.23 Magadano sr., Srednekano r., Elgen-Ugolis; 2) 1953.08 Krasnojarsko kr., IgarkaKauno r. Karmėlavos kap.slap. „Karosas“. moksleivis; bendrabylės Ksavera Orentaitė ir Danguolė Orentaitė
523Mongirdas, Vladas *1919  Kaunas / Tauro apyg.1) 1954.12.21 Magadano sr., Susumano r.; 2) Krasnojarsko kr., Nižnij Ingašo r., Tinskojus, st. Tinskaja; 3) Krasnojarsko kr., Manos r., Sorokinas Tauro apyg. štabo narys; šeima ištremta 1949
524Radziulis, Vladas   iš RodūnėsMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
525Vilkauskas, Vladas *1928 (1924)  †1994Gižų k. (Vilkaviškio r.*)1) 1955.09.24 Magadano sr.; 2) 1956 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Maklakovas slap. „Vėjas“. 1948 ištremta šeima
526Žulys, Vladas *1928  †1954Vaitkūnai (Ukmergės r.*)1951.03.17 Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas moksleivis; Vietinės Rinktinės karys
527Gečytė, Vladė   Magadano sr., Srednekano r. ištekėjusi išvyko į tremtį
528Gerčiūtė, Vladė *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
529Barcys, Zigmas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
530Bujanauskienė, Zinaida (Viščiūtė)  *1924  †2017Vilnius1955.10.21 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Liepsna“.  
531Bubnienė, Zita (Knyščiuk) *1958   Magadano sr., Magadanas  
532Maknickienė, Zita (Dumalakaitė) *1960  -Magadano sr.  
533Barauskaitė, Zofimija *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
534Jaakson, Zosė (Molytė)  *1921  †2005Kalnėnai (Telšių r.*)1) Magadano sr., Jagodnojės r., Atka; 2) Estija, ViljandiViljandi m. Miško kap. (Metsakalmistu) 
535Krišmantienė, Zosė   Magadano sr., Srednekano r.  
536Lisauskas, Žygimantas *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
537Žvirblis, Žygimantas *1958  -Magadano sr., Jagodnojės r.  
538???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
539???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
540???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 1) Jagodnojėje
541???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 7) Jagodnojėje
542???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 4) Jagodnojėje
543???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 1) Ust-Omčiuge
544???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 2) Ust-Omčiuge
545???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 3) Ust-Omčiuge
546???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 5) Ust-Omčiuge
547Adomauskas   Magadano sr., Srednekano r., Glucharinas  
548Astrauskaitė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
549Astrauskaitė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
550Astrauskas   Magadano sr., Magadanas slap. „Zaicevas“.  
551Astrauskienė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas vyrą į tremtį
552Balsys *<1920   Magadano sr., Olos r., Ola Oloje pasistatė namą ir ten gyveno
553Barkauskas   Magadano sr., Srednekano r. laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
554Beliakaitė *1955   Magadano sr., Olos r.  
555Burnyla   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)  
556Cibas   Magadano sr., Chasyno r., Stekolnas (?)  
557Gaigalas   Magadano sr., Srednekano r.  
558Gavėnas   Magadano sr., Srednekano r.  
559Giedraitienė   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
560Kaminskas?   iš DzūkijosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
561Keturakis   Magadano sr., Srednekano r.  
562Kubertavičius   Magadano sr.  
563Metrikis   nuo KlaipėdosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
564Sabulionis   Magadano sr., Susumano r., Arkagala  
565Stonienė (Vyniautaitė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
566Timošina   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
567Tumėnas   Magadano sr., Srednekano r. (išvyko?)  
568Tumėnienė   Magadano sr., Srednekano r.  
569Urbaitė *<1948   Magadano sr., Susumano r., Miaundža atvyko iš Liet. į Miaundžą pas mamą
570Vainauskas   Magadano sr., Srednekano r.  
571Vyniautaitė *1958±7  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  

NUOTRAUKOS

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0274. Buvę politiniai kaliniai Magadano srityje (vieta nežinoma). Antroje eilėje nuo viršaus penktas iš dešinės Mykolas Navickas. Kiti dar neatpažinti.
Magadano sr., laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Irena Jurkšienė

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0193. Viršut. eilėje: Vladas Draudvila, Aldona Pakštytė, Pranas Česas, vidur. eilėje: Ona Skaisgirienė (Andriuškevičiūtė) (gal būt), Gediminas Skaisgiris, apat. eilėje: Jurgis Minecas, Leokadija Minecienė (Andriuškevičiūtė), Antanas Motiejūnas, Leontina Motiejūnienė (Eimontaitė), NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0164. Pirmoje eilėje: NN, NN, Pranas Česas, antroje eilėje: NN, Pranas Mankus, Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė ir sūnus Romaldas, Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), Stasė Imbrasaitė, galinėje eilėje: Petras Čepelis, Pranas Pažarauskas, Titas Vinkšnelis, NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0165. Pirmoje eilėje: NN, NN, Pranas Česas, antroje eilėje: NN, Pranas Mankus, Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė ir sūnus Romaldas, Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), Stasė Imbrasaitė, galinėje eilėje: Petras Čepelis, Pranas Pažarauskas, Titas Vinkšnelis, NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0254. Romualdas Šalaka pirmosiomis dienomis po lagerio.
Magadano sr., Timošenko kasykla, 1955.07.28. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš knygos „Nuo Jaros iki Kolymos“

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0255. Antanas Kirsnys.
Magadano sr., Varchlag, 1956.03.28. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš knygos „Nuo Jaros iki Kolymos“

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0294. Laidojamas Jonas Misevičius. .
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0043. Laidojamas Jonas Misevičius. Į dešinę nuo kryžiaus antra - Zinaida Viščiūtė, kiti neatpažinti.
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0044. Laidojamas Jonas Misevičius. Į dešinę nuo kryžiaus pirmas - Vladas Radziulis, antra - Zinaida Viščiūtė, kiti neatpažinti.
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0005. Laidojamas Juozas Ragaišis.
Tajožnyj (Magadano sr.), apie 1965 m. Autorius nežinomas.
Nei vienas iš šių laidotuvių dalyvių kolkas neatpažintas. Jei atpažinsite – rašykite!
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]