LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Usoljė Sibirskojė

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Bagušis, Antanas  *1926  †2001Ažytėnai (Kėdainių r.*)1957 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė SibirskojėKėdainiai, Kauno g. kap.mokyt.
2Bagušis, Antanas *1957   1957 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė [inf] 1958.09.27 pabėgo iš tremties su motina
3Dužinskienė, Danutė (Čebelytė) *1926  Kaunas (Tauro apyg.?)1948.01.01 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė slap. „Birutė“.  
4Kavaliauskienė, Danutė (Žilvytė) *1960   1960 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė  
5Babilius, Kazys *1925  †1981Paukštiškių k. (Kaišiadorių r.*)1956.06.06 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė  
6Žilvienė, Ona Julijona (Kuzaitė) *1926  Lazdijų Miesto laukų k. (kt. duom. - Seirijų r.*)1955.10.19 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė SibirskojėAlytuskt. duom. gim. 1921.01.16
7Bagušienė, Valerija (Kuzaitė)  *1925  †2017Lazdijų Miesto laukų k.1956.02.07 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė SibirskojėKėdainiai, Kauno g. kap.slap. „Tulpė“. 1958.09.27 pabėgo iš tremties su sūnumi
8Kuzas, Vytautas *1929  †1992Lazdijų Miesto laukų k. / Dainavos apyg.1957.06.15 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė slap. „Ąžuolynas“.  

NUOTRAUKOS

(dar nėra)
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]