LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Ust-Taskanas

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Buimila, Alfonsas  *1918  †~2006Jakniškės (Jiezno ar Kruonio vls., dab. Prienų r.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas valst., partiz.
2Kučinskas, Algimantas *1944   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
3Petrulionis, Algimantas *~1947  -1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas atvyko pas tėvą į tremtį
4Žilionienė, Benedikta (Viščiūtė)  *1922  †2003Bedugnių miškas (Žaliosios rinktinės Stimburio būrys, Panevėžio aps.)1953.01.13 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Vėtra“.  
5Obelienienė, Bronislava (Bronė) (Užusienytė)  *1924  †2007±1Važdeliai (Surdegio vls.) arba Petkūnai (Anykščių r.*)1954.02.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minima kaip Užusienaitė. 1948 ištremta šeima.
6Lapinskienė, Danutė (Giedraitytė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
7Žilionis, Dominas (Dominykas)  *1920  †1989TrakaiMagadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Žaibas“.  
8Jurevičienė, Elena (Mickutė)  *1931  Bugų Šilelis (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasZarasų sav. Antazavės sen. 
9Žilionis, Gintaras  *1959  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus 
10Vyniautienė, Jadvyga (Bertašiūtė)    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasKlaipėdaAtvyko pas vyrą į tremtį Kolymoje.
11Čialaja, Janina (Giedraitytė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
12Obelienius, Jonas  *1923  †1968Kunigiškių k. (Raseinių r.*)1953.01.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minimas kaip Obelėnius
13Lapinskas, Jonas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas dirbo greit. pagalbos vairuotoju Ust-Taskano ligoninėje
14Žvirblis, Juozas    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas? nuo Joniškėlio; Elgen-Ugolj
15Giedraitis, Juozas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
16Kučinskas, Kęstutis *1960   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas [inf]  
17Kučinskienė, Konstancija  *1922   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
18Jurevičius, Mindaugas *1961  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
19Gudaitienė, Olga (Timošina)   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
20Tkačenko, Ona (Abariūtė)   †2008±1Maniuliškės (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)Ukraina, Nykopolio kap. 
21Lapinskaitė, Rima *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
22Jurevičius, Rimantas *1958  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
23Žilionis, Sigitas  *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasVilniaus r. 
24Petrulionienė, Stefanija  *1918  †2001-1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap. nuo Dusetų?; atvyko pas vyrą į tremtį
25Petrulionis, Vaclovas  *1912  †1998Bikūnai (Antalieptės vls.)1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap.  
26Klimienė, Valerija (Vyniautaitė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
27Vyniautas, Valerijonas  *1917  †1969 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
28Lapinskaitė, Vida *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
29Kučinskaitė, Vidutė  †1956 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
30Kučinskas, Virgilijus   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
31Jurevičius, Vytautas Kazimieras  *1922  †2010Palanga1954.01.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (ir Piščevojus)Palangos kap.mokyklos dir. Palangoje, partiz. kuopos vadas; 1957 iš tremties į „spec.poselenije“; 1980 apsigyveno Mogiliove
32Kučinskas, Vladas  *1918  †2007Telšiai1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠilutės m. naujosios kap.slap. „Kingas“. inž.; kt. duom. grįžo 1974
33Burnyla   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)  
34Giedraitienė   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
35Stonienė (Vyniautaitė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
36Timošina   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
37Vyniautaitė *1958±7  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  

NUOTRAUKOS

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0083. Ketvirtas iš kairės - Dominas (Dominykas) Žilionis. Kiti nežinomi, ko gero ne lietuviai.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.)?, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0078. Jonas Jasinskas, NN, NN, Dominas (Dominykas) Žilionis, NN, NN, NN, Vytautas Kazimieras Jurevičius, Alfonsas Buimila.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0232. Į Ust-Taskaną atskrido sraigtasparnis. Jo pasižiūrėti atėjo Vaclovas Petrulionis, Stefanija Petrulionienė, Jadvyga Vyniautienė (Bertašiūtė) ir Valerijonas Vyniautas.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0089. Iš kairės: NN, Elena Jurevičienė (Mickutė), Jonas? Lapinskas, Giedraitienė (vardas?), Vladas Kučinskas, Konstancija Kučinskienė, NN, Valerijonas Vyniautas, Vyniautaitė (vardas?). Apačioje NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.) (prie Žilionių namo), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0229. Stefanija Petrulionienė ir Vaclovas Petrulionis.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0231. Tremtyje: Vaclovas Petrulionis (antras iš dešinės) su kolegomis dirba prie Ust-Taskano elektrinės.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0077. NN, Dominas (Dominykas) Žilionis, Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), NN, Ivan (pavardė?).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0269. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė) ir Bronislava (Bronė) Obelienienė (Užusienytė).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0025. Gintaras Žilionis, Sigitas Žilionis, Kęstutis Kučinskas.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0075. Viršut. eilė: NN, Vladas Kučinskas, NN, NN, Konstancija Kučinskienė, Jonas? Lapinskas, Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Virgilijus Kučinskas, Valerijonas Vyniautas, NN, apat. eilė: NN, Alfonsas Buimila, NN, NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0076. Viršut. eilė: Konstancija Kučinskienė, Jonas? Lapinskas, Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Valerijonas Vyniautas, NN, NN, apat. eilė: NN, NN, NN, NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0093. Vytautas Kazimieras Jurevičius su sūnumi Rimantu.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 196x m. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0045. Vestuvės? Žmonės neatpažinti. Kažkuris iš jų - Alfonsas Buimila.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1953.04.18. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0233. Stovi Jonas? Lapinskas, Vaclovas Petrulionis ir gal Jonas Jasinskas, sėdi Jonas Obelienius, NN, Konstantinas (Kostas) Parulis.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.) ?, 1953.09.28. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš A. Petrulionio albumo

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0012. Alfonsas Buimila.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1953.10. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0095. Neatpažinti.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1954 ar 1955 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Jurevičių šeimos albumų
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0318. Tremties vaikai prie Kalėdų eglutės: Virgilijus Kučinskas, Janina Giedraitytė, Algimantas Petrulionis, Valerija Vyniautaitė.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1955 ar 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš A. Petrulionio albumo

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0016. 1. Alfonsas Buimila, 2. Vladas Kučinskas, 3. Virgilijus Kučinskas, 4. Konstancija Kučinskienė, 5. Dominas (Dominykas) Žilionis, 6. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), 7. Stefanija Petrulionienė, 8. Vaclovas Petrulionis, 9. Algimantas Petrulionis, 10. Juozas? Giedraitis, 11. Janina Giedraitytė, 12. NN, 13. Giedraitienė (vardas?), 14. Jonas Jasinskas, 15. NN, 16. Jadvyga Vyniautienė (Bertašiūtė), 17. Valerijonas Vyniautas, 18. Valerija Vyniautaitė, 19. Tkačenko? (O. Abariūtės vyras), 20. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 21. Danutė Giedraitytė, 22. Jonas? Lapinskas, 23. Jonas Obelienius, 24. Bronislava (Bronė) Obelienienė (Užusienytė), 25. Elena Jurevičienė (Mickutė), 26. Lidija Michailovna (pavardė?).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1955 m. Kalėdos. Fot. Vladas Kučinskas.


DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0006. Viršutinė eilė: NN, Vytautas Kazimieras Jurevičius, NN, NN, NN, Konstantinas (Kostas) Parulis. Vidurinė eilė: Ivan (pavardė?), NN, NN, Alfonsas Buimila, NN, NN (Stasė Gilytė?), Jonas Obelienius, Jonas Jasinskas, Dominas (Dominykas) Žilionis, NN. Tupi: NN, Valerijonas Vyniautas, NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1955 m. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0244. Prie anglių sąstatus vežiojančio garvežio. Pirmas iš dešinės Vladas Kučinskas.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1955-1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Kučinsko albumo

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0107. Vidutės Kučinskaitės laidotuvės. Prie kapo stovi tėvai Vladas ir Konstancija Kučinskai ir brolis Virgilijus Kučinskas. Už jų, iš kairės: 1. NN, 2. Jonas Obelienius, 3. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 4. NN, 5. NN, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. Elena Jurevičienė, 10. Stefanija Petrulionienė, 11. NN, 12. NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0106. Vidutės Kučinskaitės laidotuvės. Iš kairės: 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. Vladas Kučinskas, 5. NN, 6. Jonas Obelienius, 7. Virgilijus Kučinskas, 8. Stefanija Petrulionienė, 9. Konstancija Kučinskienė, 10. Elena Jurevičienė (Mickutė), 11. NN, 12. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 13. NN, 14. NN, 15. NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0094. Dominas (Dominykas) Žilionis, Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Elena Jurevičienė (Mickutė), Vytautas Kazimieras Jurevičius.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0081. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Algirdas Ražaitis, Elena Jurevičienė (Mickutė).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0080. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė) ir Elena Jurevičienė (Mickutė).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0104. 1. Lidija Michailovna (pavardė?), 2. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 3. Elena Jurevičienė (Mickutė), 4. Jonas? Lapinskas, 5. gal Danutė Lapinskienė (Giedraitytė), 6. (viršuje) Virgilijus Kučinskas.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1956.02.04. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0086. NN, Vladas Kučinskas, NN, NN, Konstancija Kučinskienė, NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.) (tikriausiai pas Kučinskus), 1956.05. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0268. Dominas (Dominykas) Žilionis, Juozas Žvirblis, Nijolė Bujanauskaitė, Bronislava (Bronė) Obelienienė, Jonas Obelienius, NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), apie 1959 m. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0061. Žemyn upe... Katamaranas „Banga“, kurį susikonstravo Vladas Kučinskas ir Vytautas Kazimieras Jurevičius.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), tikriausiai 1959 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Rimanto Jurevičiaus.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0082. Kalėdos pas Jurevičius. 1. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 2. Valerijonas Vyniautas, 3. Valerija Vyniautaitė, 4. Jadvyga Vyniautienė, 5. Vyniautaitė (vardas?), 6. Giedraitienė (vardas?), 7. Vladas Kučinskas, 8. Danutė Lapinskienė (Giedraitytė), 9. Virgilijus Kučinskas, 10. Jonas? Lapinskas, 11. Konstancija Kučinskienė, 12. Kęstutis Kučinskas (?), 13. NN, 14. Stefanija Petrulionienė, 15. Vaclovas Petrulionis, 16. NN, 17. NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.)?, 1959.12 (?). Autorius nežinomas.


DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0105. Kalėdos pas Jurevičius. Valerija Vyniautaitė, Jadvyga Vyniautienė, Vyniautaitė (vardas?), Valerijonas Vyniautas.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1959.12. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Jurevičių šeimos albumų

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0270. Jonas Obelienius ir NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1960 m. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0230. Elena Jurevičienė (Mickutė) ir Rimantas Jurevičius.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.)?, 1963 m. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0158. Iš kairės: Sigitas Žilionis, Juozapas Bujanauskas, Dominas (Dominykas) Žilionis, Stefanija Petrulionienė, Vaclovas Petrulionis, Konstancija Kučinskienė, Vladas Kučinskas, Zinaida Bujanauskienė (Viščiūtė), Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Juozas? Giedraitis.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.) (prie Žilionių namo), apie 1964 m. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0100. Petrulionių išleistuvės į Lietuvą. Besėdantis - Vladas Kučinskas, šalia jo - Konstancija Kučinskienė. Kiti nežinomi.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1968.08. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0099. Petrulionių išleistuvės į Lietuvą. Penktas iš kairės – Vaclovas Petrulionis, pirmas iš dešinės – Juozas? Giedraitis, kiti neatpažinti.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1968.08. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]