LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

 
STATISTIKA

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra sąrašas žmonių, kalintų Rusijos „Dalstroj“ sistemos lageriuose (Berlag, Sevvostlag/SvITL ir jo padaliniuose) Kolymoje, Čiukčijoje ir rytinėje Jakutijoje. Vardynas pradėtas skelbti 2009 m. sausio 6 d., kai jame buvo 497 pavardės. Nuo to laiko jo apimtis nuolat didėjo, ir šiuo metu vardyne yra jau 3844 žmonės (3474 kaliniai ir 370 neatpažintų). Vardyne taip pat turime 338 nuotraukas iš kalinimo ir tremties vietų. Paskutinį kartą vardynas atnaujintas 2020.07.04 00.36 val. Vardyno apimties augimą rodo šis grafikas:

 
 

Manome, kad vardyno duomenų kiekio jau pakanka, kad galima būtų daryti šiokius tokius apibendrinimus ir statistiką. Tačiau turime atkreipti dėmesį į tai, kad žemiau pateikta statistika apima ne visus represuotus Lietuvos gyventojus, o tik tuos, kurie buvo kalinti Rusijos „Dalstroj“ sistemos lageriuose ir apie kuriuos mes iki šiol esame radę duomenų apie jų suėmimą, nuosprendžius, grįžimą į Lietuvą ir t.t. Tai reiškia, kad: (1) visos Lietuvos mastu statistika yra kitokia, (2) daugėjant duomenų mūsų vardyne, kis ir ši statistika.

 
SUĖMIMŲ STATISTIKA

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra duomenys apie 2333 suėmimo datas (t.y. mažiau nei 61% visų vardyne esančių žmonių). Suimtųjų skaičius pagal suėmimo metus (iki 1960 m.) yra toks:

1940:     5 5
1941:       10 10
1942: 0 0
1943: 0 0
1944:                                                                                      195 195
1945:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              696 696
1946:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              696 696
1947:                                                                                                                                                                                                                    488 488
1948:                                                            134 134
1949:                                 72 72
1950:          18 18
1951:      8 8
1952:   1 1
1953:    3 3
1954: 0 0
1955: 0 0
1956:   1 1
1957:    3 3
1958:   1 1
1959: 0 0
1960: 0 0

 
NUOSPRENDŽIŲ STATISTIKA

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra užfiksuoti iš viso 1102 nuosprendžiai (mažiau nei 29% visų vardyne esančių žmonių). Šiuos nuosprendžius Lietuvos gyventojams paskelbė okupacinės rusų valdžios sukurti represiniai organai – karinis tribunolas (sutr. „KT“), vadinamoji „troika“ (rus. „тройка“, ofic. „особое совещание“, vert. „ypatingasis pasitarimas“, sutr. „OS“), o taip pat organai, kuriuos okupacinė valdžia vadino „teismais“ – „aukščiausiasis teismas“, srities, miesto ar lagerio „teismai“, „liaudies teismas“, „linijinis teismas“ ir t.t. Čia pateikiame nuosprendžių statistiką pagal metus, pagal nuosprendį priėmusį represinį organą ir pagal nuosprendžio ilgį, į kurį čia įtrauktas tik kalinimui skirtas laikas, ir neįtrauktas po kalinimo skirtas tremties laikas.

Atkreipiame dėmesį, kad tai ne visi okupacinės valdžios nuosprendžiai, o tik tie, kurie buvo paskelbti žmonėms, vėliau kalintiems „Dalstroj“ lageriuose. Todėl, pavyzdžiui, statistikoje nėra mirties nuosprendžių, nes mirtininkų į lagerius neveždavo, o sušaudydavo kalėjime; gi jeigu mirties nuosprendis vėliau buvo pakeistas į lagerio laiką, tai į šią statistiką įtraukiamas nebe mirties nuosprendis, o lagerio laikas.


Nuosprendžių skaičius pagal metus (1944–1953):

1944:              12 12
1945:                                                                                                                 106 106
1946:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   367 367
1947:                                                                                                                                                                                                                       203 203
1948:                                                                                                                                                                                         175 175
1949:                                                                                                                                                        143 143
1950:           9 9
1951:       5 5
1952:     3 3
1953:     3 3
19??:                                                                       66 66

Nuosprendžių skaičius pagal represinį organą – karinis tribunolas (KT), „troika“ (OS), „teismai“ (XT), nežinomas organas (??):

KT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              740 740
OS:                                                                                                                                                           255 255
XT:                24 24
??:                                                   83 83

Nuosprendžių skaičius pagal nuosprendžio ilgį (metais) (tik kalinimo nuosprendžiai, skirti 1944–1953 m.):

 tremtis m.:   1 1
 1 m.:   1 1
 2 m.:    4 4
 3 m.:            18 18
 4 m.:    4 4
 5 m.:                                50 50
 6 m.:              21 21
 7 m.:                           43 43
 8 m.:                                  54 54
 9 m.:   2 2
10 m.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           655 655
14 m.:   1 1
15 m.:            18 18
20 m.:                 26 26
25 m.:                                                                                                                     192 192

Nuosprendžių skaičius pagal nuosprendžio ilgį ir jo skyrimo metus:

MetaiNuosprendžio ilgis
tremtis m.1 m.2 m.3 m.4 m.5 m.6 m.7 m.8 m.9 m.10 m.14 m.15 m.20 m.25 m.
1944        1   10   1  
1945      1 1 3 2  89  3 6  
1946   3 14 2 28 13 14 26  236  14 12 2
1947   1 1 1 11 6 17 6  130   3 23
1948 1     5 1 5 14  76  1 1 69
1949    1  1   1  83    57
1950 1          3    5
1951           2    3
1952      1         2
1953               3
nežin.    1  2  1 3 2 25   3 28

Vidutinis nuosprendžio ilgis (metais) pagal jo skyrimo metus (1944–1953):

1944:                                                      10.6 10.6
1945:                                                      10.4 10.4
1946:                                                9.4 9.4
1947:                                                        10.8 10.8
1948:                                                                               15.4 15.4
1949:                                                                                 15.9 15.9
1950:                                                                                        17.2 17.2
1951:                                                                                                 19 19
1952:                                                                                             18.3 18.3
1953:                                                                                                                               25 25

Vidutinis nuosprendžio ilgis (metais) pagal jį skyrusį represinį organą:

KT:                                                             11.9 11.9
OS:                                                             11.9 11.9
XT:                                                   9.9 9.9
??:                                                                               15.6 15.6

Nuosprendžių skaičius ir vidutinis nuosprendžio ilgis (metais) pagal represinį organą ir nuosprendžio skyrimo metus:

MetaiNuosprendžių skaičiusVidutinis nuosprendžio ilgis (metais)
    KT        OS        XT    nežin.    KT        OS        XT    nežin.
1944 12 0 0 0 10.6 - - -
1945 102 2 1 1 10.5 10 10 0
1946 338 19 3 7 9.5 7.3 3 10.7
1947 176 17 7 3 11.2 7.8 6.7 18.3
1948 70 99 3 3 20.3 11.6 23.3 20
1949 31 109 1 2 23.5 13.7 10 17.5
1950 3 4 1 1 25 11.3 10 25
1951 2 1 0 2 25 10 - 17.5
1952 1 0 0 2 25 - - 15
1953 0 0 2 1 - - 25 25
nežin. 5 1 1 59 21 25 3 15.9
 

 
„PALEIDIMŲ“ STATISTIKA

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra duomenys apie 631 „paleidimo“ datą (mažiau nei 17% visų vardyne esančių žmonių). Ši statistika nėra labai patikima, nes sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties. Kaip ten bebūtų, paleistųjų skaičius pagal paleidimo metus yra toks:

1941:         2 2
1942: 0 0
1943: 0 0
1944: 0 0
1945:                           7 7
1946:                       6 6
1947:             3 3
1948:         2 2
1949:                    5 5
1950:                                     10 10
1951:                                                                                   23 23
1952:                                                                                                 27 27
1953:                                                                                                                                                                                                                           62 62
1954:                                                                                                                                                                                                                                                                                          80 80
1955:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            85 85
1956:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         139 139
1957:                                                                                                                                                                                                                        61 61
1958:                                                                                                                                                                                                                                                              72 72
1959:                                         11 11
1960:                                         11 11
1961:      1 1
1962:         2 2
1963:         2 2
1964:                                     10 10
1965:             3 3
1966: 0 0
1967: 0 0
1968:      1 1
1969: 0 0
1970: 0 0
1971:      1 1
1972:      1 1
1973: 0 0
1974:         2 2
1975: 0 0
1976: 0 0
1977: 0 0
1978:      1 1
1979: 0 0
1980: 0 0
1981: 0 0
1982: 0 0
1983: 0 0
1984: 0 0
1985: 0 0
1986: 0 0
1987:      1 1

 
TREMTIES VIETŲ STATISTIKALietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra duomenys apie 770 žmonių tremties vietas (mažiau nei 21% visų vardyne esančių žmonių). Žemiau išvardinamos vardyne esančios tremties vietos („Dalstrojaus“ valdomoje teritorijoje) ir jose buvusių žmonių skaičius. Spustelėjus pavadinimą gaunamas toje vietoje gyvenusių tremtinių sąrašas.

    * „Kolyma“ gali reikšti bet kurią vietą „Dalstroj“ valdomoje teritorijoje. Tikslesnė vieta šaltiniuose, deja, nenurodyta.

Dalis buvusių kalinių, kalėjusių „Dalstrojaus“ lageriuose, tremtyje buvo nebe Kolymoje, o „žemyne“. Žemiau išvardinamos tokios tremties vietos ir jose gyvenusių buvusių „Dalstrojaus“ kalinių skaičius:

 
GRĮŽIMO STATISTIKA

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra duomenys apie 1488 grįžimo ar negrįžimo į Lietuvą atvejus (mažiau nei 39% visų vardyne esančių žmonių), iš jų 394 žmonės (26%) iš lagerių ir tremties negrįžo ir 1094 žmonės (74%) grįžo. Grįžusiųjų skaičius pagal grįžimo metus yra toks:

1946:   1 1
1947: 0 0
1948:   1 1
1949:      4 4
1950:    2 2
1951:          8 8
1952:             11 11
1953:               13 13
1954:                                  32 32
1955:                                                           57 57
1956:                                                                                                                                                                                      180 180
1957:                                                                                                           105 105
1958:                                                                                                                              124 124
1959:                                                          56 56
1960:                                30 30
1961:                              28 28
1962:                                    34 34
1963:                        22 22
1964:                             27 27
1965:                         23 23
1966:                        22 22
1967:                    18 18
1968:                     19 19
1969:           9 9
1970:         7 7
1971:      4 4
1972:         7 7
1973:     3 3
1974:     3 3
1975:      4 4
1976:      4 4
1977:    2 2
1978:    2 2
1979: 0 0
1980:      4 4
1981:      4 4
1982: 0 0
1983:   1 1
1984:   1 1
1985:     3 3
1986: 0 0
1987:    2 2
1988:   1 1
1989: 0 0
1990:      4 4
1991:   1 1
1992:   1 1
1993: 0 0
1994: 0 0
1995: 0 0
1996:    2 2
19??:                                                                                                                                                                                                                  208 208

Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [VARDYNAS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]