LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

 
VARDYNO STATISTIKA

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne renkami duomenys apie žmones, kalintus Rusijos „Dalstroj“ sistemos lageriuose (Berlag, Sevvostlag/SvITL ir jo padaliniuose) Kolymoje, Čiukčijoje ir rytinėje Jakutijoje. Vardynas pradėtas skelbti 2009 m. sausio 6 d., kai jame buvo 497 pavardės. Nuo to laiko jo apimtis nuolat didėjo, ir šiuo metu vardyne yra jau 3726 žmonės (3375 kaliniai ir 351 neatpažintas). Paskutinį kartą vardynas atnaujintas 2020.04.02 22.09 val. Vardyno apimties augimą rodo šis grafikas:

 
 

DĖMESIO! Manome, kad mūsų turimo duomenų kiekio jau pakanka, kad galima būtų daryti šiokius tokius apibendrinimus ir statistiką. Tačiau turime atkreipti dėmesį į tai, kad žemiau pateikta statistika apima ne visus represuotus Lietuvos gyventojus, o tik tuos, kurie buvo kalinti Rusijos „Dalstroj“ sistemos lageriuose ir apie kuriuos mes iki šiol esame radę duomenų apie jų suėmimą, nuosprendžius, grįžimą į Lietuvą ir t.t. Tai reiškia, kad: (1) visos Lietuvos mastu statistika yra kitokia, (2) daugėjant duomenų mūsų vardyne, kis ir ši statistika.

 
SUĖMIMŲ STATISTIKA

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra duomenys apie 2138 suėmimo datas (t.y. mažiau nei 58% visų vardyne esančių žmonių). Suimtųjų skaičius pagal suėmimo metus yra toks:

1940:   1 1
1941:     5 5
1942: 0 0
1943: 0 0
1944:                                                                                  186 186
1945:                                                                                                                                                                                                                                                                                                664 664
1946:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 667 667
1947:                                                                                                                                                                                                           467 467
1948:                                       84 84
1949:                     44 44
1950:       10 10
1951:     6 6
1952:   1 1
1953:    3 3

 
NUOSPRENDŽIŲ STATISTIKA

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra užfiksuoti iš viso 862 nuosprendžiai (mažiau nei 24% visų vardyne esančių žmonių). Šiuos nuosprendžius Lietuvos gyventojams paskelbė okupacinės rusų valdžios sukurti represiniai organai – karinis tribunolas (sutr. „KT“), vadinamoji „troika“ (rus. „тройка“, ofic. „особое совещание“, vert. „ypatingasis pasitarimas“, sutr. „OS“), aukščiausiasis teismas (sutr. „AT“), srities teismas (sutr. „ST“) ir vadinamasis „liaudies teismas“ (sutr. „LT“). Čia pateikiame nuosprendžių statistiką pagal metus, pagal nuosprendį priėmusį represinį organą ir pagal nuosprendžio ilgį.

Atkreipiame dėmesį, kad tai ne visi okupacinės valdžios nuosprendžiai, o tik tie, kurie buvo paskelbti žmonėms, vėliau kalintiems „Dalstroj“ lageriuose. Todėl, pavyzdžiui, statistikoje nėra mirties nuosprendžių, nes mirtininkų į lagerius neveždavo, o sušaudydavo kalėjime; gi jeigu mirties nuosprendis vėliau buvo pakeistas į lagerio laiką, tai į šią statistiką įtraukiamas nebe mirties nuosprendis, o lagerio laikas.


Nuosprendžių skaičius pagal metus (1944–1953):

1944:            10 10
1945:                                                                                              88 88
1946:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         297 297
1947:                                                                                                                                                                                166 166
1948:                                                                                                                                          130 130
1949:                                                                                                 91 91
1950:         7 7
1951:      4 4
1952:    2 2
1953:    2 2
19??:                                                                 60 60

Nuosprendžių skaičius pagal represinį organą – karinis tribunolas, „troika“, aukšč. teismas, srities teismas, „liaudies teismas“:

KT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             588 588
OS:                                                                                                                                    186 186
AT:         10 10
ST:   2 2
LT:   2 2
??:                                                   71 71

 
„PALEIDIMŲ“ STATISTIKA

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra duomenys apie 437 „paleidimo“ datas (mažiau nei 12% visų vardyne esančių žmonių). Ši statistika nėra labai patikima, nes sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties. Kaip ten bebūtų, paleistųjų skaičius pagal paleidimo metus yra toks:

1946:          2 2
1947:          2 2
1948:          2 2
1949:              3 3
1950:                                      9 9
1951:                                                              15 15
1952:                                                                                      21 21
1953:                                                                                                                                                                                      45 45
1954:                                                                                                                                                                                                                                                              63 63
1955:                                                                                                                                                                                                                          54 54
1956:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          86 86
1957:                                                                                                                                                                                                              51 51
1958:                                                                                                                                                                                                                      53 53
1959:                                              11 11
1960:                                  8 8
1961:      1 1
1962:      1 1
1963:      1 1
1964:                          6 6
1965:      1 1
1966: 0 0
1967: 0 0
1968: 0 0
1969: 0 0
1970: 0 0
1971: 0 0
1972:      1 1
1973: 0 0
1974: 0 0
1975: 0 0
1976: 0 0
1977: 0 0
1978:      1 1

 
TREMTIES VIETŲ STATISTIKALietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra duomenys apie 561 žmogaus tremties vietas (mažiau nei 16% visų vardyne esančių žmonių). Žemiau išvardinamos vardyne esančios tremties vietos („Dalstrojaus“ valdomoje teritorijoje) ir jose buvusių žmonių skaičius. Spustelėjus pavadinimą gaunamas toje vietoje gyvenusių tremtinių sąrašas.

    * „Kolyma“ gali reikšti bet kurią vietą „Dalstroj“ valdomoje teritorijoje. Tikslesnė vieta šaltiniuose, deja, nenurodyta.

Dalis buvusių kalinių, kalėjusių „Dalstrojaus“ lageriuose, tremtyje buvo nebe Kolymoje, o „žemyne“. Žemiau išvardinamos tokios tremties vietos ir jose gyvenusių buvusių „Dalstrojaus“ kalinių skaičius:

 
GRĮŽIMO STATISTIKA

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra duomenys apie 1351 grįžimo ar negrįžimo į Lietuvą atvejį (mažiau nei 37% visų vardyne esančių žmonių), iš jų 382 žmonės (28%) iš lagerių ir tremties negrįžo ir 969 žmonės (72%) grįžo. Grįžusiųjų skaičius pagal grįžimo metus yra toks:

1946:   1 1
1947: 0 0
1948:   1 1
1949:      4 4
1950:    2 2
1951:          8 8
1952:            10 10
1953:                14 14
1954:                              28 28
1955:                                                        54 54
1956:                                                                                                                                                                  160 160
1957:                                                                                               93 93
1958:                                                                                                                 111 111
1959:                                                  48 48
1960:                          24 24
1961:                            26 26
1962:                             27 27
1963:                       21 21
1964:                        22 22
1965:                        22 22
1966:                      20 20
1967:                 15 15
1968:                   17 17
1969:        6 6
1970:       5 5
1971:     3 3
1972:     3 3
1973:     3 3
1974:     3 3
1975:      4 4
1976:      4 4
1977:    2 2
1978:    2 2
1979: 0 0
1980:      4 4
1981:      4 4
1982: 0 0
1983:   1 1
1984:   1 1
1985:     3 3
1986: 0 0
1987:    2 2
1988:   1 1
1989: 0 0
1990:      4 4
1991:   1 1
1992:   1 1
1993: 0 0
1994: 0 0
1995: 0 0
1996:   1 1
19??:                                                                                                                                                                                         183 183

Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [VARDYNAS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]