LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

 
STATISTIKA

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra sąrašas žmonių, kalintų Rusijos „Dalstroj“ sistemos lageriuose (Berlag, Sevvostlag/SvITL ir jo padaliniuose) Kolymoje, Čiukčijoje ir rytinėje Jakutijoje. Vardynas pradėtas skelbti 2009 m. sausio 6 d., kai jame buvo 497 pavardės. Nuo to laiko jo apimtis nuolat didėjo, ir šiuo metu vardyne yra jau 3878 žmonės (3505 kaliniai ir 373 neatpažinti). Vardyne taip pat turime 353 nuotraukas iš kalinimo ir tremties vietų. Paskutinį kartą vardynas atnaujintas 2021.01.01 17.28 val. Vardyno apimties augimą rodo šis grafikas:

 
 

Manome, kad vardyno duomenų kiekio jau pakanka, kad galima būtų daryti šiokius tokius apibendrinimus ir statistiką. Tačiau turime atkreipti dėmesį į tai, kad žemiau pateikta statistika apima ne visus represuotus Lietuvos gyventojus, o tik tuos, kurie buvo kalinti Rusijos „Dalstroj“ sistemos lageriuose ir apie kuriuos mes iki šiol esame radę duomenų apie jų suėmimą, nuosprendžius, grįžimą į Lietuvą ir t.t. Tai reiškia, kad: (1) visos Lietuvos mastu statistika yra kitokia, (2) daugėjant duomenų mūsų vardyne, kis ir ši statistika.

 
SUĖMIMŲ STATISTIKA

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra duomenys apie 2414 suėmimo datų (t.y. mažiau nei 63% visų vardyne esančių žmonių). Suimtųjų skaičius pagal suėmimo metus (iki 1960 m.) yra toks:

1940:     5 5
1941:        12 12
1942: 0 0
1943: 0 0
1944:                                                                                        200 200
1945:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  706 706
1946:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  706 706
1947:                                                                                                                                                                                                                       495 495
1948:                                                                    153 153
1949:                                        87 87
1950:             24 24
1951:       11 11
1952:   1 1
1953:     6 6
1954: 0 0
1955: 0 0
1956:   1 1
1957:    4 4
1958:   1 1
1959: 0 0
1960: 0 0

 
NUOSPRENDŽIŲ STATISTIKA

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra užfiksuota iš viso 1217 nuosprendžių (mažiau nei 32% visų vardyne esančių žmonių). Šiuos nuosprendžius Lietuvos gyventojams paskelbė okupacinės rusų valdžios sukurti represiniai organai – karinis tribunolas (sutr. „KT“), vadinamoji „troika“ (rus. „тройка“, ofic. „особое совещание“, vert. „ypatingasis pasitarimas“, sutr. „OS“), o taip pat organai, kuriuos okupacinė valdžia vadino „teismais“ – „aukščiausiasis teismas“, srities, miesto ar lagerio „teismai“, „liaudies teismas“, „linijinis teismas“ ir t.t. Čia pateikiame nuosprendžių statistiką pagal metus, pagal nuosprendį priėmusį represinį organą ir pagal nuosprendžio ilgį, į kurį čia įtrauktas tik kalinimui skirtas laikas, ir neįtrauktas po kalinimo skirtas tremties laikas.

Atkreipiame dėmesį, kad tai ne visi okupacinės valdžios nuosprendžiai, o tik tie, kurie buvo paskelbti žmonėms, vėliau kalintiems „Dalstroj“ lageriuose. Todėl, pavyzdžiui, statistikoje nėra mirties nuosprendžių, nes mirtininkų į lagerius neveždavo, o sušaudydavo kalėjime; gi jeigu mirties nuosprendis vėliau buvo pakeistas į lagerio laiką, tai į šią statistiką įtraukiamas nebe mirties nuosprendis, o lagerio laikas.


Nuosprendžių skaičius pagal metus (1944–1953):

1944:               13 13
1945:                                                                                                                        118 118
1946:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            394 394
1947:                                                                                                                                                                                                                                   225 225
1948:                                                                                                                                                                                              188 188
1949:                                                                                                                                                                             171 171
1950:            10 10
1951:          8 8
1952:        6 6
1953:        6 6
19??:                                                                    66 66

Nuosprendžių skaičius pagal represinį organą – karinis tribunolas (KT), „troika“ (OS), „teismai“ (XT), nežinomas organas (??):

KT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         815 815
OS:                                                                                                                                                  289 289
XT:               27 27
??:                                             86 86

Nuosprendžių skaičius pagal nuosprendžio ilgį (metais) (tik kalinimo nuosprendžiai, skirti 1944–1953 m.):

 tremtis m.:   1 1
 1 m.:   1 1
 2 m.:    4 4
 3 m.:           19 19
 4 m.:    5 5
 5 m.:                              56 56
 6 m.:             23 23
 7 m.:                          48 48
 8 m.:                               59 59
 9 m.:   2 2
10 m.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      713 713
14 m.:   1 1
15 m.:            20 20
20 m.:                28 28
25 m.:                                                                                                                 223 223

Nuosprendžių skaičius pagal nuosprendžio ilgį ir jo skyrimo metus:

MetaiNuosprendžio ilgis
tremtis m.1 m.2 m.3 m.4 m.5 m.6 m.7 m.8 m.9 m.10 m.14 m.15 m.20 m.25 m.
1944        2   10   1  
1945      1 1 3 2  99  3 8  
1946   3 15 3 32 13 17 28  252  14 12 2
1947   1 1 1 11 7 17 6  143   3 29
1948 1     5 1 6 16  80  1 1 75
1949    1  1   2  96    71
1950 1          3    6
1951           3    5
1952      1         5
1953      1         5
nežin.    1  3 1 1 2 2 26  1 3 25

Vidutinis nuosprendžio ilgis (metais) pagal jo skyrimo metus (1944–1953):

1944:                                                     10.3 10.3
1945:                                                      10.5 10.5
1946:                                                9.3 9.3
1947:                                                         11.1 11.1
1948:                                                                               15.5 15.5
1949:                                                                                  16.1 16.1
1950:                                                                                            18 18
1951:                                                                                                  19.4 19.4
1952:                                                                                                              21.7 21.7
1953:                                                                                                              21.7 21.7

Vidutinis nuosprendžio ilgis (metais) pagal jį skyrusį represinį organą:

KT:                                                              12 12
OS:                                                              12 12
XT:                                                        10.9 10.9
??:                                                                                15.7 15.7

Nuosprendžių skaičius ir vidutinis nuosprendžio ilgis (metais) pagal represinį organą ir nuosprendžio skyrimo metus:

MetaiNuosprendžių skaičiusVidutinis nuosprendžio ilgis (metais)
    KT        OS        XT    nežin.    KT        OS        XT    nežin.
1944 13 0 0 0 10.3 - - -
1945 114 3 1 0 10.5 13.3 10 -
1946 363 20 3 8 9.4 7.1 3 10.6
1947 193 19 8 5 11.1 8.8 9 21
1948 75 106 4 3 20.6 11.4 23.8 20
1949 38 129 1 3 23.8 13.8 10 20
1950 4 4 1 1 25 11.3 10 25
1951 4 2 0 2 25 10 - 17.5
1952 3 0 0 3 25 - - 18.3
1953 2 0 3 1 25 - 18.3 25
nežin. 5 2 1 58 21 15 3 15.3
 

 
„PALEIDIMŲ“ STATISTIKA

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra duomenys apie 738 „paleidimo“ datas (mažiau nei 20% visų vardyne esančių žmonių). Ši statistika nėra labai patikima, nes sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties. Kaip ten bebūtų, paleistųjų skaičius pagal paleidimo metus yra toks:

1941:           3 3
1942: 0 0
1943: 0 0
1944: 0 0
1945:                         8 8
1946:                         8 8
1947:                5 5
1948:           3 3
1949:                      7 7
1950:                                    12 12
1951:                                                                      24 24
1952:                                                                                         31 31
1953:                                                                                                                                                                                              67 67
1954:                                                                                                                                                                                                                                                      87 87
1955:                                                                                                                                                                                                                                                                                          100 100
1956:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  160 160
1957:                                                                                                                                                                                                                       76 76
1958:                                                                                                                                                                                                                                        82 82
1959:                                          14 14
1960:                                       13 13
1961:           3 3
1962:           3 3
1963:                      7 7
1964:                                          14 14
1965:           3 3
1966: 0 0
1967: 0 0
1968:        2 2
1969: 0 0
1970: 0 0
1971:     1 1
1972:     1 1
1973: 0 0
1974:        2 2
1975: 0 0
1976: 0 0
1977: 0 0
1978:     1 1
1979: 0 0
1980: 0 0
1981: 0 0
1982: 0 0
1983: 0 0
1984: 0 0
1985: 0 0
1986: 0 0
1987:     1 1

 
TREMTIES VIETŲ STATISTIKALietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra duomenys apie 832 žmonių tremties vietas (mažiau nei 22% visų vardyne esančių žmonių). Žemiau išvardinamos vardyne esančios tremties vietos („Dalstrojaus“ valdomoje teritorijoje) ir jose buvusių žmonių skaičius. Spustelėjus pavadinimą gaunamas toje vietoje gyvenusių tremtinių sąrašas.

Dalis buvusių kalinių, kalėjusių „Dalstrojaus“ lageriuose, tremtyje buvo nebe Kolymoje, o „žemyne“. Žemiau išvardinamos tokios tremties vietos ir jose gyvenusių buvusių „Dalstrojaus“ kalinių skaičius:

 
GRĮŽIMO STATISTIKA

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ vardyne yra duomenys apie 1554 grįžimo ar negrįžimo į Lietuvą atvejus (mažiau nei 41% visų vardyne esančių žmonių), iš jų 401 žmogus (26%) iš lagerių ir tremties negrįžo ir 1153 žmonės (74%) grįžo. Grįžusiųjų skaičius pagal grįžimo metus yra toks:

1946:   1 1
1947:   1 1
1948:   1 1
1949:      4 4
1950:    2 2
1951:          8 8
1952:             11 11
1953:               13 13
1954:                                  32 32
1955:                                                             59 59
1956:                                                                                                                                                                                             187 187
1957:                                                                                                                 111 111
1958:                                                                                                                                        134 134
1959:                                                               61 61
1960:                                  32 32
1961:                               29 29
1962:                                    34 34
1963:                           25 25
1964:                             27 27
1965:                           25 25
1966:                           25 25
1967:                     19 19
1968:                     19 19
1969:           9 9
1970:          8 8
1971:      4 4
1972:              12 12
1973:    2 2
1974:     3 3
1975:      4 4
1976:      4 4
1977:    2 2
1978:       5 5
1979: 0 0
1980:      4 4
1981:      4 4
1982: 0 0
1983:   1 1
1984:   1 1
1985:     3 3
1986: 0 0
1987:    2 2
1988:   1 1
1989: 0 0
1990:      4 4
1991:   1 1
1992:   1 1
1993: 0 0
1994: 0 0
1995: 0 0
1996:    2 2
19??:                                                                                                                                                                                                                          216 216

Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [VARDYNAS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]