LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Česlovas Kavaliauskas

Pavardė, vardas:Kavaliauskas, Česlovas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1923.07.20 Pumpėnai (Pasvalio)
Mirtiеs data ir viеta: 1997.02.20 Vievis
Palaidojimo viеta:Elektrėnų sav. Vievio bažn. šventor. kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  
Suėmimo data ir vieta:____.__.__
Kalinimo vietos iki represijos:
Represija:
Perdavimo „Dalstrojui“ data:____.__.__
„Dalstrojaus“ lageriai:
Kiti lageriai:
Grįžimo į Lietuvą data:____.__.__
Giminės:
Įrašo Nr.:0109
Pastabos:kunigas, vertėjas, poetas; Norilsko sukil.; grįžo 1956
Šaltiniai:
  • LPKB „Kolyma“ Liudijimų registracijos knyga
  • Amžino įšalo žodžiai. Kaunas, 2005.
  • E. Burokas. Pūtėme prieš vėją. 4 dalis. Krauju rašyta istorija. Vilnius, 2010. 

TRUMPA BIOGRAFIJA

    Česlovas Kavaliauskas. Vertėjas, teologas, poetas. 1946 baigė Kauno kunigų seminariją, kunigavo Kelmėje, Žasliuose ir kitur. Slapčia teikė religinius patarnavimus partizanams. Už vadovavimą seminarijoje veikusiam Tomo Akviniečio studijų būreliui, antitarybinius pasisakymus ir ryšius su partizanais 1950 suimtas, įkalintas Rusijoje – Norilsko lageryje. 1953 aktyviai dalyvavo Norilsko kalinių sukilime, sukūrė jo himną „Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo“. Po sukilimo numalšinimo kartu su kitais lietuviais išvežtas į Berlago lagerį Kolymoje, kur kalėjo iki 1956 amnestijos. 1956 grįžo į Lietuvą. Kunigavo Viduklėje, Raseiniuose, Dubingiuose, Vievyje, Kazokiškėse, Molėtuose, Joniškyje (Molėtų r.), Jiezne, Žasliuose, Kaišiadoryse. 1966–1967 Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris. Nuo 1994 dėstė Aukštesniosios katechetų mokyklos Kaišiadorių vyskupijos skyriuje, jam vadovavo. Rūpinosi liet. moderniosios teologijos kūrimu, plėtojo mokslo ir tikėjimo sąsajas.
    Išleido „Trumpą teologijos žodyną“ (1992), straipsnių rinkinį „Teologija šiandien“ (1995), parašė veikalą „Tarp fizikos ir teologijos“ (1998), paskelbė keliasdešimt straipsnių. Tyrinėjo autentiškus Šv. Rašto tekstus, jų šaltinius, semantiką ir poetiką. Iš senosios graikų k. išvertė Naująjį Testamentą (1972), vertė Senąjį Testamentą. Versdamas siekė lietuviškų atitikmenų, semantinio stilistinio tikslumo, daug dėmesio skyrė poetiškiausioms knygoms, ypač „Giesmių giesmei“. Parašė eilėraščių, rankraščiais paliko jų rinkinius „Mėlynas kryžius“ (1954–55), „Iš meilės lyrikos“ (1958–59), „Rudens etiudai“ (1967) ir kt. Išleido poezijos knygą „Pažadėtoji žemė“ (2000). Poetinėje kūryboje dominuoja filosofinė lyrika, kalbama apie pasaulio vieningumą ir Kūrėjo pėdsakus materialioje tikrovėje. Išvertė E. A. Poe, R. Kiplingo ir kt. poezijos.
    2001 apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.
    Šaltiniai: 1) Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. IX. V.:2006, 636 p., 2) Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainė.

NUOTRAUKOS

[Česlovas Kavaliauskas]
Nuotr. Nr. 0110. Česlovas Kavaliauskas.
Nuotr. iš knygos „Amžino įšalo žodžiai“