LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Algirdas Berkevičius

Pavardė, vardas:Berkevičius, Algirdas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1929.__.__   ___________
Mirtiеs data ir viеta: 2015.__.__   ___________
Palaidojimo viеta:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Jonas, Nr. 5
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Kaunas
Suėmimo data ir vieta:1949.01.11   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Kaunas, Vilnius
Represija:1949.05.25 „Ypatingasis pasitarimas“ (Troika) skyrė 25 m. lagerio
Perdavimo „Dalstrojui“ data:1949.08.02
„Dalstrojaus“ lageriai:Vaninas, Elgenas, Indigirlag
Kiti lageriai:
Tremties vieta:1956.07.05 Irkutsko sr., Irkutskas
Paleidimo** data ir vieta:1957.12.06   ___________
Grįžimo į Lietuvą data:1961
Giminės:tėvas:Vincas, motina:Marijona, brolis:Vytautas, brolis:Petras
Įrašo Nr.:1057
Pastabos:moksl., LLA narys; 1949.03.25 ištremta šeima į Chužyrą (Irkutsko sr. Olchono r.)
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

PRO MEMORIA


„Tremtinys“, 2015.03.20 Nr. 11