LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Algirdas Untanas

Pavardė, vardas:Untanas, Algirdas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1929.09.01 Antanai (Adutiš.vls.)
Mirtiеs data ir viеta: 2015.07.21   ___________
Palaidojimo viеta:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Antanų k. (Švenčionių r.*)
Suėmimo data ir vieta:1951.02.12   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Tambovas (Rusija), 1951.05 Ryga (Latvija), 1951.07 Švenčionys, 1951.11 Vilnius
Represija:1952.02.05 karinis tribunolas skyrė 25 m. lagerio ir 5 m. tremties
Perdavimo „Dalstrojui“ data:1952.05
„Dalstrojaus“ lageriai:Berlagas (Jagodnojės r.), Burchala
Kiti lageriai:Norilskas, 1955.08.31 Čeliabinskas, Čiusovojus (Molotovo sr.), 1956 Dubrovlag (Mordovija)
Paleidimo** data ir vieta:1956.07.13   ___________
Grįžimo į Lietuvą data:1956
Giminės:tėvas:Klemensas, sesuo:Antanina, sutuoktinis(-ė):Birutė
Įrašo Nr.:0285
Pastabos:Norilsko sukil.; pirmą kartą suim.1946.03.14, kalintas Švenčionyse, paleis.1946.05.16; antrą kartą suimtas tarnaujant armijoje Tambove.
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis pavaldumas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu pavaldumas turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Algirdas Untanas]
Nuotr. Nr. 0226. Norilsko sukilimo dalyvių susitikimas Vilniaus Karininkų ramovėje. Pirmas iš dešinės - Jonas Eirošius, antras - Algirdas Untanas, šeštas - Bronius Zlatkus, aštuntas - Vytautas Kaziulionis, šeštas iš kairės - Bronislovas Antanas Ramanauskas.
Vilnius, 2011.05.28.