LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Andrius Dabulevičius

Pavardė, vardas:Dabulevičius, Andrius
Gimimo dаtа ir viеtа: 1896.07.19 Parovėja
Mirtiеs data ir viеta: 1938.06.10 Magadan/Magadano sr.
Palaidojimo viеta:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  
Suėmimo data ir vieta:____.__.__
Kalinimo vietos iki represijos:
Represija:
Perdavimo „Dalstrojui“ data:____.__.__
„Dalstrojaus“ lageriai:
Kiti lageriai:
Grįžimo į Lietuvą data:____.__.__
Giminės:
Įrašo Nr.:1121
Pastabos:komunistinis veikėjas, sušaudytas

TRUMPA BIOGRAFIJA

    Andrius Dabulevičius. Komunistinis poetas, bolševikas, Nepriklausomos Lietuvos priešininkas. 1918 įstojo į Rusijos komunistų (bolševikų) partiją, 1919 rusų armijai besiveržiant į Lietuvą stojo okupantų pusėn ir buvo jų paskirtas Krinčino vls. „darbininkų tarybos“ Vykdomojo komiteto pirmininku, t.y faktiniu valsčiaus vadovu. Išvijus rusus, kartu su jais pasitraukė į Rusiją, tarnavo Raudonojoje armijoje. 1925 Maskvoje baigė Komunistinį Vakarų tautinių mažumų universitetą¹. 1929–1933 studijavo Krupskajos komunistinio auklėjimo akademijoje² ir Raudonosios profesūros institute³. Minske buvo lietuviškos leidyklos redaktorius. Rašė eilėraščius, vaizdelius. Pasirašinėjo ir „Dabulio“ slapyvardžiu. Kūryba ištisai persunkta bolševikine agitacija. 1936 Rusijoje išėjo jo eilėraščių rinkinys „Mano tėvynė“ (perleistas 1960 Vilniuje). 1936 (stalininės „didžiojo valymo“ kampanijos metu) suimtas, 1938 sušaudytas „Dalstrojuje“.

_______________
    ¹ Коммунистический университет национальных меньшинств Запада (КУНМЗ) – ši įstaiga ruošė vad. „politinius darbuotojus“, skirtus vadovavimui ideologinėms ir represinėms įstaigoms Europos šalyse po to, kai jas okupuosianti Raudonoji armija.
    ² Академия коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской (АКВ) – aukštoji pedagoginė mokykla Maskvoje.
    ³ Институт красной профессуры (ИКП) – aukštoji mokykla Maskvoje, ruošusi dėstytojus kitoms aukštosioms mokykloms ir vadovaujančius ideologinius komunistų partijos darbuotojus.