LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Antanas Lukša

Pavardė, vardas:Lukša, Antanas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1923.05.31 Juodbūdis (Veiverių vls.)
Mirtiеs data ir viеta: 2016.01.02   ___________
Palaidojimo viеta:Veiverių kapinės „Skausmo“ kalnelis
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Arūnas
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Tauro apyg. štabas
Suėmimo data ir vieta:1947.06.13 Kaunas
Kalinimo vietos iki represijos:Kaunas, 1947.08.31 Vilnius
Represija:1947.09.30 karinis tribunolas skyrė 25 m. lagerio ir 5 m. tremties
Perdavimo „Dalstrojui“ data:1951 vasara
„Dalstrojaus“ lageriai:Sevvostlag: Lazo (alavo sodr. fabr. Nr.3); Berlag: AV-53 ir AV-52 (Miaundža, Arkagalos elektrinės statyba „D-2“)
Kiti lageriai:Pečioros persiuntimo punktas (Komija), Vorkuta (Komija), 1948.03.21 Statybos Nr. 501 205 kolona (Tiumenės sr.), 1950 pavasarį Taišeto 132 km (Irkutsko sr.)
Tremties vieta:Magadano sr., Srednekano r.
Paleidimo** data ir vieta:1956.06.27   ___________
Grįžimo į Lietuvą data:1956 vasara
Giminės:tėvas:Simanas, motina:Ona, sutuoktinis(-ė):Eugenija Irena, brolis:Vincas, brolis:Jurgis, brolis:Juozas, brolis:Stasys, dukra:Dalia, sūnus:Kęstutis
Įrašo Nr.:1400
Pastabos:mokyt., Tauro apyg. partiz. ryš.; 1949 Pečioros sukil.
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

    Antanas Lukša. Papildoma informacija – žr. straipsnį „XXI amžiuje“.

NUOTRAUKOS

[Antanas Lukša]
Nuotr. Nr. 0015. Leonas Butkus, Antanas Lukša.
D-2, 1955 m.

[Antanas Lukša]
Nuotr. Nr. 0014. Jonas Rimša, Bronius (pavardė?), Volodimir (ukrainietis), Antanas Lukša.
D-2, 1955 m.

[Antanas Lukša]
Nuotr. Nr. 0235. Sėdi: Antanas Lukša, Juozas Tarnauskas, Vytautas Buzas, stovi: NN, Bronius Kapickas, Liudas? Levertavičius.
D-2 (?)

[Antanas Lukša]
Nuotr. Nr. 0208. Antanas Lukša atidaro Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos XVII suvažiavimą.
Kaunas, 2010.05.15.
(Nuotrauka iš lpkts.lt)