POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Antanas Maziliauskas

Pavardė, vardas:Maziliauskas, Antanas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1929.08.24 Jurgelionys (Siesikų vls.)
Mirtiеs data ir viеta: 2010.03.03 Jonava
Palaidojimo viеta:Jonavos kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Taifūnas
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Vyčio apyg. Žaibo būrys (Ukmergė)
Suėmimo data ir vieta:1947.10.19 ar 1947.10.25   ___________
Kalinimo vietos:Ukmergė, Vilnius
Represija:1948.06.12 „Troika“ („Ypatingasis pasitarimas“) skyrė 25 m. lagerio
„Dalstrojaus“ lageris:1954.09.09 Sevvostlag (Magadano sr.)
Kiti lageriai:Steplag (Kengyras, Karagandos sr., Kazachija)
Tremties data ir vieta:1958.04.24 Irkutsko sr., Šitkino r.
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1962.__.__ Jonava
Giminės:tėvas:Juozas, sutuoktinė:Onutė
Įrašo Nr.:0313
Pastabos:moksleivis; Kengyro sukil.
Šaltiniai:
  • LPKB „Kolyma“ Liudijimų registracijos knyga
  • „Tremtinys“ 2010.03.12 ir 2010.03.19
  • Lietuvos gyventojų genocidas, II t.
  • LGGRTC #1135
  • Laisvės kovų archyvas. Tomas 26. Kaunas: LPKTS, 1999, p.118, 121
  • Laisvės kovų archyvas. Tomas 30. Kaunas: LPKTS, 2001, p.115, 123, 131
  • kt. (duomenys iš artimųjų, žiniasklaidos ir kt.)

TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Antanas Maziliauskas]
Nuotr. Nr. 0272. Stovi Antanas Maziliauskas ir Jonas Ašakas. .
Irkutsko sr., Čiunos r., 1957(?). Autorius nežinomas.
Data abejotina, nes nuotraukoje yra A. Maziliauskas, kuris iki 1958 kalėjo Kolymoje.

[Antanas Maziliauskas]
Nuotr. Nr. 0327. Pasirengę į laisvę! 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. NN, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. NN, 10. NN, 11. Pranas Skeiveris, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 16. NN, 17. NN, 18. NN, 19. Antanas Maziliauskas, 20. NN, 21. NN, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. NN, 26. NN, 27. NN, 28. NN, 29. NN, 30. NN, 31. NN, 32. NN, 33. NN, 34. NN, 35. Henrikas Jatautis, 36. NN, 37. NN, 38. NN, 39. NN.
Matrosovas (Tenkos r.)? (lageris), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Pupelio knygos „Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose“
NUOTRAUKA BE NUMERIŲ ]

[Antanas Maziliauskas]
Nuotr. Nr. 0328. Greitai į laisvę! 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. NN, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. NN, 10. NN, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 16. NN, 17. NN, 18. NN, 19. NN, 20. NN, 21. NN, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. Antanas Maziliauskas, 26. NN, 27. NN, 28. NN, 29. NN, 30. NN, 31. NN, 32. NN, 33. NN, 34. NN, 35. NN, 36. NN, 37. NN, 38. NN, 39. NN, 40. NN, 41. Henrikas Jatautis, 42. NN.
Matrosovas (Tenkos r.)? (lageris), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Pupelio knygos „Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose“
NUOTRAUKA BE NUMERIŲ ]

PRO MEMORIA


„Tremtinys“, 2010.03.19