LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Antanina Bakutytė-Giedraitienė

Pavardė, vardas:Giedraitienė, Antanina
Buvę vardai ir pavardės:Bakutytė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1923.11.01   ___________
Dаbаrtinė gyv. vietа:Vilnius, Žemynos 15-10
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Vaidilutė
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Bajorai (Rokiškio r.* - prie Kriaunų? prie Rokiškio?)
Suėmimo data ir vieta:1949.02.20   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Rokiškis, 1949.04.15 Panevėžys
Represija:1949.04.01 „Ypatingasis pasitarimas“ (Troika) skyrė 10 m. lagerio
Perdavimo „Dalstrojui“ data:1949.08.10
„Dalstrojaus“ lageriai:Berlag (Magadano sr.)
Kiti lageriai:
Tremties vieta:1955.03.26
Paleidimo** data ir vieta:1957.12.30   ___________
Grįžimo į Lietuvą data:____.__.__
Giminės:tėvas:Antanas, motina:Emilija, brolis:Albinas, brolis:Jonas, brolis:Vytautas, dukra:Ilona
Įrašo Nr.:2174
Pastabos:Vytauto apyg. partiz. ryšininkė
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis pavaldumas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu pavaldumas turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)