POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Magadanas, 1955 m.

Benedikta Vabalaitė-Čepelienė

Pavardė, vardas:Čepelienė, Benedikta
Buvę vardai ir pavardės:Vabalaitė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1926.04.12 Grikapalis (Seinų aps. Šventežerio vls.)
Mirtiеs data ir viеta: 2021.03.03   ___________
Palaidojimo viеta:Kauno r. Zapyškio kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  1941: Vytautai (Seinų aps.), 1949: Kaunas
Suėmimo data ir vieta:1949.02.17 Kaunas
Kalinimo vietos:Kaunas, 1949.08.02 Vilnius
Represija:1949.05.14 „Troika“ („Ypatingasis pasitarimas“) skyrė 10 m. lagerio ir 5 m. tremties
Plukdymas į Kolymą:1949.10 laivu „Feliks Dzeržinskij“ Vaninas – Magadanas
„Dalstrojaus“ lageriai:1) Vaninas; 2) Berlag (Magadano sr.*); 3) 1955.05.25 Magadano m.; 4) 32 km (miško darbai); 5) Butugyčiagas; 6) Magadano 19 lag.
Tremties datos ir vietos:1) 1941.06 Altajaus kr., Bijskas;
2) 1941 Altajaus kr., Maimos r., Čeremšankos sovchozas;
3) Magadano sr., Magadanas (Dukčia? Kožzavod?) (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1956.05.25 Magadano persiuntimo lageris
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1964.12.01 Kačerginė
Giminės: tėvas:Antanas, motina:Paulina, brolis:Albinas (1914), brolis:Jonas (1916), brolis:Pranas (1924), sesuo:Marija, brolis:Vytautas
Įrašo Nr.:0148
Pastabos:1941 tremtinė, 1946/1947 pabėgo iš tremties. Ištekėjo tremtyje Kolymoje. Gim. data pase 1926.04.14.
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis vienetas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu jis turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

    Benedikta Vabalaitė-Čepelienė. Gimė 1926.04.12 Grikapolio k. Šventežerio vls. 1941.06.14 su mama, broliais ir seserimi ištremta į Altajaus kraštą ir apgyvendinta Maimos r. (kt. duomenimis Solonešnojės r.) Čeremšankos sovchoze. Tremiant tėvas buvo nuošeimos atskirtas ir išvežtas į Rešiotų lagerį, kur 1942.08.19 mirė. 1946 ar 1947 Benedikta iš tremties pabėgo ir grįžo į Lietuvą. 1949.02.17 vėl suimta, dabar jau gavo 10 metų lagerio. Kalinta „Dalstrojaus“ lageryje Magadane, jos kalinio Nr. T/1-331. 1956 paleista iš lagerio, bet dar gyveno tremtyje. 1964 grįžo į Lietuvą.
    Šaltiniai: 1) Kauno IX Forto muziejau F-3539 nuotraukos aprašymas, 2) Lietuvos gyventojų genocidas, II t..

NUOTRAUKOS

[Benedikta Vabalaitė-Čepelienė]
Nuotr. Nr. 0113. Kalinių „agitbrigada“: 1. NN, 2. NN, 3. Valerija Leokadija Kvedaravičienė (Bernotavičiūtė), 4. Vanda Meleškaitė, 5. Stefa Vosylienė (Miliauskaitė), 6. Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), 7. Stefa Urbšaitė, 8. Benedikta Čepelienė (Vabalaitė), 9. Stasė Miliuvienė (Gilytė), 10. NN, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 16. NN, 17. NN, 18. NN, 19. NN, 20. NN, 21. NN, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. NN, 26. NN, 27. Janina Januševičienė, 28. NN, 29. NN, 30. NN, 31. NN, 32. NN, 33. Laima Lisauskienė (Šipailaitė).
Magadanas, 1954.05.05. Autorius nežinomas.


[Benedikta Vabalaitė-Čepelienė]
Nuotr. Nr. 0161. Kalinių „agitbrigados“ narės Benedikta Čepelienė (Vabalaitė) ir Stefa Urbšaitė (vyriškais rūbais).
Kolyma (vietovė nežinoma), 1954 m. Autorius nežinomas.

[Benedikta Vabalaitė-Čepelienė]
Nuotr. Nr. 0162. Kalinių „agitbrigados“ narės. Stovi Vanda Meleškaitė, Aldona Grigienė (Strazdaitė), Benedikta Čepelienė (Vabalaitė), NN, NN, NN, Laima Lisauskienė (Šipailaitė), NN, sėdi Eleonora Rubine (Grigalavičiūtė), Stefa Urbšaitė, Stasė Miliuvienė (Gilytė), Stefa Vosylienė (Miliauskaitė).
Kolyma (vietovė nežinoma), 1952 m. Autorius nežinomas.

[Benedikta Vabalaitė-Čepelienė]
Nuotr. Nr. 0373. Benedikta Čepelienė pasipuošusi tautiniais rūbais.
Vieta ir laikas nežinomi. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Tadas Pažarauskas

[Benedikta Vabalaitė-Čepelienė]
Nuotr. Nr. 0372. Benedikta Čepelienė Juodosios jūros kurorte.
Sočis (Rusija), 1964.11.24. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Tadas Pažarauskas