POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Benedikta Viščiūtė-Žilionienė

Pavardė, vardas:Žilionienė, Benedikta
Buvę vardai ir pavardės:Viščiūtė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1922.05.02 Linoniai (Panevėžio aps.)
Mirtiеs data ir viеta: 2003.02.26 Alytus
Palaidojimo viеta:Alytus, Daugų g. kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Vėtra
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Bedugnių miškas (Žaliosios rinktinės Stimburio būrys, Panevėžio aps.)
Suėmimų datos ir vietos:1) 1945.__.__   ___________; 2) 1946.06.12   ___________
Kalinimo vietos:1946 Panevėžys, Vilnius
Represija:1946.09.27 karinis tribunolas skyrė 10 m. lagerio ir 5 m. tremties
„Dalstrojaus“ lageris:1946.10.13 Sevvostlag (Magadano sr.*)
Kiti lageriai:
Tremties data ir vieta:1953.01.13 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1956.__.__   ___________
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1966.__.__ Aukštadvaris, 1967 Alytus
Giminės:tėvas:Jonas, sutuoktinis:Dominas (Dominykas), sūnus:Sigitas, sūnus:Gintaras, sesuo:Zinaida
Įrašo Nr.:0153
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis vienetas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu jis turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

    Benedikta Viščiūtė-Žilionienė. Augo eigulio šeimoje. Baigė Spirakių pradžios mokyklą. 15 metų įstojo į Šaulių sąjungą. Nuo 1944.12 buvo partizanų ryšininkė ir rėmėja, nuo 1946.01 partizanavo Vlado Juozoko–Petraičio būryje slapyvardžiu „Vėtra“. 1946.06.13 suimta, 1946.09.27 NKVD skyrė 10 m. lagerio ir 5 m. teisių atėmimo. Iki 1955 kalėjo Magadano lageriuose, vėliau apsigyveno Ust-Taskane. 1955.06.02 tremtyje ištekėjo už Dominiko Žilionio, susilaukė dviejų sūnų Sigito ir Gintaro. 1966 grįžo į Lietuvą, apsigyveno Aukštadvaryje, po metų – Alytuje. Iki 1992 dirbo Alytaus medvilnės kombinate. Nuo 1991 tęsė veiklą Lietuvos Šaulių Sąjungoje, apdovanota LŠS Garbės šaulio ženklu ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu. Buvo LPKB „Kolyma“ narė.
    Palaidota Alytaus m. Daugų g. kapinėse.
    Šaltinis: www.zilionis.lt/gimine/Visciute-Benedikta.htm.

NUOTRAUKOS

[Benedikta Viščiūtė-Žilionienė]
Nuotr. Nr. 0016. 1. Alfonsas Buimila, 2. Vladas Kučinskas, 3. Virgilijus Kučinskas, 4. Konstancija Kučinskienė, 5. Dominas (Dominykas) Žilionis, 6. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), 7. Stefanija Petrulionienė, 8. Vaclovas Petrulionis, 9. Algimantas Petrulionis, 10. Juozas? Giedraitis, 11. Janina Giedraitytė, 12. NN, 13. Giedraitienė (vardas?), 14. Jonas Jasinskas, 15. NN, 16. Jadvyga Vyniautienė (Bertašiūtė), 17. Valerijonas Vyniautas, 18. Valerija Vyniautaitė, 19. Tkačenko? (O. Abariūtės vyras), 20. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 21. Danutė Giedraitytė, 22. Jonas? Lapinskas, 23. Jonas Obelienius, 24. Bronislava (Bronė) Obelienienė (Užusienytė), 25. Elena Jurevičienė (Mickutė), 26. Lidija Michailovna (pavardė?).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1955 m. Kalėdos. Fot. Vladas Kučinskas.


DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Benedikta Viščiūtė-Žilionienė]
Nuotr. Nr. 0094. Dominas (Dominykas) Žilionis, Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Elena Jurevičienė (Mickutė), Vytautas Kazimieras Jurevičius.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Benedikta Viščiūtė-Žilionienė]
Nuotr. Nr. 0080. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė) ir Elena Jurevičienė (Mickutė).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Benedikta Viščiūtė-Žilionienė]
Nuotr. Nr. 0081. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Algirdas Ražaitis, Elena Jurevičienė (Mickutė).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Benedikta Viščiūtė-Žilionienė]
Nuotr. Nr. 0158. Iš kairės: Sigitas Žilionis, Juozapas Bujanauskas, Dominas (Dominykas) Žilionis, Stefanija Petrulionienė, Vaclovas Petrulionis, Konstancija Kučinskienė, Vladas Kučinskas, Zinaida Bujanauskienė (Viščiūtė), Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Juozas? Giedraitis.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.) (prie Žilionių namo), apie 1964 m. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Benedikta Viščiūtė-Žilionienė]
Nuotr. Nr. 0075. Viršut. eilė: NN, Vladas Kučinskas, NN, NN, Konstancija Kučinskienė, Jonas? Lapinskas, Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Virgilijus Kučinskas, Valerijonas Vyniautas, NN, apat. eilė: NN, Alfonsas Buimila, NN, NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Benedikta Viščiūtė-Žilionienė]
Nuotr. Nr. 0076. Viršut. eilė: Konstancija Kučinskienė, Jonas? Lapinskas, Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Valerijonas Vyniautas, NN, NN, apat. eilė: NN, NN, NN, NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Benedikta Viščiūtė-Žilionienė]
Nuotr. Nr. 0077. NN, Dominas (Dominykas) Žilionis, Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), NN, Ivan (pavardė?).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Benedikta Viščiūtė-Žilionienė]
Nuotr. Nr. 0269. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė) ir Bronislava (Bronė) Obelienienė (Užusienytė).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

PRO MEMORIA


Benediktos ir Domino Žilionių kapas Alytaus kapinėse.