POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Bronislava (Bronė) Užusienytė-Obelienienė

Pavardė, vardas:Obelienienė, Bronislava (Bronė)
Buvę vardai ir pavardės:Užusienytė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1924.__.__   ___________
Mirtiеs data ir viеta: 2007±1.__.__ Troškūnai (Anykščių r.)
Palaidojimo viеta:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Važdeliai (Surdegio vls.) arba Petkūnai (Anykščių r.*)
Suėmimo data ir vieta:1945.12.07   ___________
Kalinimo vietos:___________
Represija:1946.04.08 karinis tribunolas skyrė 10 m. lagerio ir 5 m. tremties
„Dalstrojaus“ lageris:1946.10.18 Sevvostlag (Nachodka)
Kiti lageriai:
Tremties data ir vieta:1954.02.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1958.09.03   ___________
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:____.__.__   ___________
Giminės:tėvas:Juozas, brolis:Antanas (1919), brolis:Jonas (1921), sutuoktinis:Jonas
Įrašo Nr.:1502
Pastabos:t.p. minima kaip Užusienaitė. 1948 ištremta šeima.
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis vienetas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu jis turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Bronislava (Bronė) Užusienytė-Obelienienė]
Nuotr. Nr. 0016. 1. Alfonsas Buimila, 2. Vladas Kučinskas, 3. Virgilijus Kučinskas, 4. Konstancija Kučinskienė, 5. Dominas (Dominykas) Žilionis, 6. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), 7. Stefanija Petrulionienė, 8. Vaclovas Petrulionis, 9. Algimantas Petrulionis, 10. Juozas? Giedraitis, 11. Janina Giedraitytė, 12. NN, 13. Giedraitienė (vardas?), 14. Jonas Jasinskas, 15. NN, 16. Jadvyga Vyniautienė (Bertašiūtė), 17. Valerijonas Vyniautas, 18. Valerija Vyniautaitė, 19. Tkačenko? (O. Abariūtės vyras), 20. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 21. Danutė Giedraitytė, 22. Jonas? Lapinskas, 23. Jonas Obelienius, 24. Bronislava (Bronė) Obelienienė (Užusienytė), 25. Elena Jurevičienė (Mickutė), 26. Lidija Michailovna (pavardė?).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1955 m. Kalėdos. Fot. Vladas Kučinskas.


DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Bronislava (Bronė) Užusienytė-Obelienienė]
Nuotr. Nr. 0268. Dominas (Dominykas) Žilionis, Juozas Žvirblis, Nijolė Bujanauskaitė, Bronislava (Bronė) Obelienienė, Jonas Obelienius, NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), apie 1959 m. Autorius nežinomas.

[Bronislava (Bronė) Užusienytė-Obelienienė]
Nuotr. Nr. 0269. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė) ir Bronislava (Bronė) Obelienienė (Užusienytė).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.