POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Cecilija Kublinskaitė-Šilinskienė

Pavardė, vardas:Šilinskienė, Cecilija
Buvę vardai ir pavardės:Kublinskaitė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1922.05.05 Rindaugų k. (Biržų aps. Nemunėlio Radviliškio vls.)
Mirtiеs data ir viеta: ____.__.__ Kaunas
Palaidojimo viеta:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Germaniškio k. (Biržų r.*)
Suėmimo data ir vieta:1947.03.12   ___________
Kalinimo vietos:Panevėžys
Represija: skirta 5 m. lagerio
„Dalstrojaus“ lageris:1950.10.15 Berlag (Magadano sr.*)
Kiti lageriai:Taišetas
Tremties data ir vieta:Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1951.__.__ iš lagerio į tremtį
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1962.__.__ ar 1960.__.__   ___________
Giminės:tėvas:Jonas
Įrašo Nr.:0146
Pastabos:
Šaltiniai:
  • LPKB „Kolyma“ Liudijimų registracijos knyga
  • LGGRTC #934
  • kt. (duomenys iš artimųjų, žiniasklaidos ir kt.)

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis vienetas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu jis turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Cecilija Kublinskaitė-Šilinskienė]
Nuotr. Nr. 0003. Bronės ir Jono Jonaičių vestuvės. Sėdi: 1. Algvidas (Algis) Macidulskas?, 2. Bronė Jonaitienė, 3. Jonas Jonaitis (jaunieji), 4. Valerija Cibavičienė, stovi: 1. Raimundas Šilinskas, 2. Cecilija Šilinskienė, 3. Juozas B., 4. Palmyra Tvaskienė (Tauterytė), 5. Vanda Urbonavičiūtė, 6. Pranas, 7. Rožė Gudačiauskienė (Budzilaitė), 8. Bronius.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1955.01.23. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Cecilija Kublinskaitė-Šilinskienė]
Nuotr. Nr. 0004. Bronės ir Jono Jonaičių vestuvės. Pirmoje eilėje: 1. Valerija Cibavičienė, 2. Bronė Jonaitienė, 3. Cecilija Šilinskienė (Kublinskaitė), antroje eilėje: 1. Vanda Urbonavičiūtė, 2. Palmyra Tvaskienė (Tauterytė), 3. Rožė Gudačiauskienė (Budzilaitė).
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1955.01.23. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Rožės Gudačiauskienės albumo.

[Cecilija Kublinskaitė-Šilinskienė]
Nuotr. Nr. 0026. Raimundas ir Cecilija Šilinskai.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.