LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Danutė Šležaitė-Kaknevičienė

Pavardė, vardas:Kaknevičienė, Danutė
Buvę vardai ir pavardės:Šležaitė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1925.06.19 Bliūdžiai (Raseinių aps.)
Mirtiеs data ir viеta: 1969.09.19 Telšiai
Palaidojimo viеta:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Audronė, Nijolė
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Užkalnupio k. (Raseinių r.*)
Suėmimo data ir vieta:1948.12.11   ___________
Kalinimo vietos (papr. iki represijos):Kaunas, 1949.07.14 Vilnius
Represija:1949.05.28 „Troika“ („Ypatingasis pasitarimas“) skyrė 10 m. lagerio
„Dalstrojaus“ lageris:1949.08.26 Berlag (Magadano m.)
Kiti lageriai:
Tremties data ir vieta:1955.03.11 Magadano sr., Magadanas (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1956.11.19   ___________
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1957.__.__ ar 1956.__.__   ___________
Giminės:tėvas:Pranas, motina:Petronėlė, brolis:Jonas, brolis:Stasys, brolis:Juozas, sesuo:Zofija, sutuoktinis:Viktoras, dukra:Vilūnė
Įrašo Nr.:1691
Pastabos:t.p. minima kaip Šleževičiūtė
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis pavaldumas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu pavaldumas turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Danutė Šležaitė-Kaknevičienė]
Nuotr. Nr. 0113. Kalinių „agitbrigada“: 1. NN, 2. NN, 3. Valerija Kvedaravičienė (Bernotavičiūtė), 4. Vanda Meleškaitė, 5. Stefa Vosylienė (Miliauskaitė), 6. Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), 7. Stefa Urbšaitė, 8. Benedikta Čepelienė (Vabalaitė), 9. Stasė Miliuvienė (Gilytė), 10. NN, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 16. NN, 17. NN, 18. NN, 19. NN, 20. NN, 21. NN, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. NN, 26. NN, 27. Janina Januškevičienė, 28. NN, 29. NN, 30. NN, 31. NN, 32. NN, 33. Laima Lisauskienė (Šipailaitė).
Magadanas, 1954.05.05.

[Danutė Šležaitė-Kaknevičienė]
Nuotr. Nr. 0164. Pirmoje eilėje: NN, NN, Pranas Česas, antroje eilėje: NN, Pranas Mankus, Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė ir sūnus Romaldas, Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), Stasė Imbrasaitė, galinėje eilėje: Petras Čepelis, Pranas Pažarauskas, Titas Vinkšnelis, NN.
Magadano sr., 1955 m.

[Danutė Šležaitė-Kaknevičienė]
Nuotr. Nr. 0165. Pirmoje eilėje: NN, NN, Pranas Česas, antroje eilėje: NN, Pranas Mankus, Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė ir sūnus Romaldas, Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), Stasė Imbrasaitė, galinėje eilėje: Petras Čepelis, Pranas Pažarauskas, Titas Vinkšnelis, NN.
Magadano sr., 1955 m.

[Danutė Šležaitė-Kaknevičienė]
Nuotr. Nr. 0275. 9. Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), 12. Stasė Imbrasaitė, 14. Pranas Česas.
Nuotr. iš L. Lisauskienės