POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Jurbarkas, 1967 m.

Elena Feizaitė-Kuranova

Pavardė, vardas:Kuranova, Elena
Buvę vardai ir pavardės:Feizaitė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1929.05.23 Balniai (Tauragės aps. Eržvilko vls.)
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Ramunė, Antigonė
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Balniai (Tauragės aps. Eržvilko vls.)
Suėmimo data ir vieta:1948.06.23   ___________
Kalinimo vietos:Vilnius (Lukiškės)
Represija:1948.12.04 „Troika“ („Ypatingasis pasitarimas“) skyrė 10 m. lagerio
Plukdymas į Kolymą:1950.10 laivu „Miklucho-Maklaj“ Vaninas? – Magadanas
„Dalstrojaus“ lageris:1950.10.15 Berlag (Magadanas)
Kiti lageriai:1949.01.27 Oziorlag (Taišetas, Irkutsko sr.)
Tremties datos ir vietos:1) 1955.06.22 Čiukčija, Markovo r., Markovas (kiti tremtiniai šioje vietoje);
2) Irkutsko sr., Taišeto r. (?! – pas tėvus?)
Paleidimo** data ir vieta:1957.12.31   ___________
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1967.__.__ Jurbarkas
Dаbаrtinė gyv. viеtа:Jurbarkas
Giminės:tėvas:Steponas, motina:Kotryna, sesuo:Ona, sūnus:Vladimir
Įrašo Nr.:1363
Pastabos:Mokytoja. Lageryje kartu buvo Adelė Tamošiūnaitė.
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

    Elena Feizaitė-Kuranova. Gimė mažažemių ūkininkų šeimoje. Pradžios mokyklą lankė Telviakų kaime, gimnaziją Eržvilke baigė kartu su metais vyresne sese Onute. Vos metus išdirbusi Eržvilko gimnazijos mokytoja buvo areštuota už bendradarbiavimą su Balandinės¹ partizanais (buvo jų ryšininkė). Buvo kalinama Lukiškių kalėjime, vėliau išvežta į lagerį Taišete, Rusijos Rytų Sibire, kur dirbo miško darbuose. Teko pjūklu pjauti sniego pusnyse nugrimzdusius vos rankomis apimamus medžius. Dirbo kartu su bendraamže likimo drauge Viršilaite iš Mažeikių. 1950.10 iš Taišeto traukiniu etapuota į Vanino uostą prie Japonų jūros, iš ten – laivu „Miklucho Maklaj" į Magadaną (4-5 paras). Magadano lageryje dirbo statybose. Išėjusi iš lagerio neturėjo teisės grįžti į Lietuvą, todėl ištremta į Čiukčiją. Gyveno Markovo gyvenvietėje, dirbo skalbėja, virėja vaikų darželiuose ir sanatorijoje. Markove ištekėjo ir 1956.08.12 gimė sūnus Vladimiras. Kai tremties režimas palengvėjo, buvo leidžiama kas 2,5 metų trims mėnesiams išvykti į Lietuvą aplankyti tėvų, valdžia net apmokėdavo skrydį lėktuvu į abi puses. Tremtyje išdirbo 7 metus, 1967 sugrįžo į Lietuvą tik su sūnumi, vyras pasiliko Tolimuosiuose Rytuose. Apsigyveno Jurbarke ir iki 1991 dirbo Nerūdinių statybinių medžiagų kombinate – pradėjo su kastuvu, baigė valdymo pulto operatore.
    Sūnus pradėjo eiti į 5 klasę rusiškoje mokykloje Tauragėje, vėliau perėjo į lietuvišką Jurbarke, kur ir baigė 8 klases. Išvyko mokytis į Klaipėdą laivų remonto specialybės. Buvo pašauktas į sovietinę armiją, tarnavo Estijoje, ten vedė rusų tautybės moterį, su kuria iki šiol gyvena Oriole, Rusijoje. Turi Rusijos ir Lietuvos pilietybę. Susilaukė dukros Jelenos, ir anūkės Darjos.
    Elenos tėvai 1949.03 per operaciją „Priboj“ buvo ištremti į Irkutsko srities Taišeto rajoną, apgyvendinti Šelechove, vėliau perkelti į Sujetichą, 1958 grįžo į Lietuvą.
__________
    ¹ Balandinė – pelkė miško masyve 2-3 km į pietus nuo Eržvilko.

NUOTRAUKOS

[Elena Feizaitė-Kuranova]
Nuotr. Nr. 0346. Elena Feizaitė. Kairėje – prie savo namų Balniuose, dešinėje – Eržvilko gimnazijos mokytoja (su dienynu rankoje).
Balniai (Eržvilko vls.), 1947 ar 1948 m. Autorius nežinomas.
Nuotraukas atsiuntė R. Miškinienė

[Elena Feizaitė-Kuranova]
Nuotr. Nr. 0347. Elena Feizaitė (viduryje) su tėvais Kotryna ir Steponu.
Vieta ir laikas nežinomi. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė