POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Elena Mickutė-Jurevičienė

Pavardė, vardas:Jurevičienė, Elena
Buvę vardai ir pavardės:Mickutė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1931.01.01 Bugų Šilelis (Antaz.vls.)
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Bugų Šilelis (Antazavės vls.)
Suėmimo data ir vieta:1950.09.__   ___________
Kalinimo vietos:___________
Represija:
„Dalstrojaus“ lageris:
Kiti lageriai:
Tremties data ir vieta:Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1955.12.07 iš kažkurio Sevlago lagerio
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:____.__.__   ___________ (į Lietuvą grįžo)
Dаbаrtinė gyv. viеtа:Zarasų sav. Antazavės sen.
Giminės:tėvas:Kazys, sutuoktinis:Vytautas Kazimieras, sūnus:Rimantas, sūnus:Mindaugas
Įrašo Nr.:2074
Šaltinis:duomenys iš artimųjų, žiniasklaidos ir kt.

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0016. 1. Alfonsas Buimila, 2. Vladas Kučinskas, 3. Virgilijus Kučinskas, 4. Konstancija Kučinskienė, 5. Dominas (Dominykas) Žilionis, 6. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), 7. Stefanija Petrulionienė, 8. Vaclovas Petrulionis, 9. Algimantas Petrulionis, 10. Juozas? Giedraitis, 11. Janina Giedraitytė, 12. NN, 13. Giedraitienė (vardas?), 14. Jonas Jasinskas, 15. NN, 16. Jadvyga Vyniautienė (Bertašiūtė), 17. Valerijonas Vyniautas, 18. Valerija Vyniautaitė, 19. Tkačenko? (O. Abariūtės vyras), 20. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 21. Danutė Giedraitytė, 22. Jonas? Lapinskas, 23. Jonas Obelienius, 24. Bronislava (Bronė) Obelienienė (Užusienytė), 25. Elena Jurevičienė (Mickutė), 26. Lidija Michailovna (pavardė?).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1955 m. Kalėdos. Fot. Vladas Kučinskas.


DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0080. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė) ir Elena Jurevičienė (Mickutė).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0081. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Algirdas Ražaitis, Elena Jurevičienė (Mickutė).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0084. Pirma iš dešinės - Elena Jurevičienė (Mickutė). Kitos nežinomos.
Elgenas (Jagodnojės r.), 195x m. Autorius nežinomas.

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0085. Elena Jurevičienė (Mickutė), NN, NN, NN.
Vieta ir laikas nežinomi. Autorius nežinomas.

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0087. Elena Jurevičienė (Mickutė), Juozas Milius, Stasė Miliuvienė.
Vieta ir laikas nežinomi. Autorius nežinomas.

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0089. Iš kairės: NN, Elena Jurevičienė (Mickutė), Jonas? Lapinskas, Giedraitienė (vardas?), Vladas Kučinskas, Konstancija Kučinskienė, NN, Valerijonas Vyniautas, Vyniautaitė (vardas?). Apačioje NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.) (prie Žilionių namo), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0097. Elena Jurevičienė (Mickutė) ir NN.
Elgenas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0103. Dešinėje - Elena Jurevičienė (Mickutė), o kas kairėje?.
Jagodnojė (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0104. 1. Lidija Michailovna (pavardė?), 2. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 3. Elena Jurevičienė (Mickutė), 4. Jonas? Lapinskas, 5. gal Danutė Lapinskienė (Giedraitytė), 6. (viršuje) Virgilijus Kučinskas.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1956.02.04. Autorius nežinomas.

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0108. Kairėje - Elena Jurevičienė (Mickutė), o kas kiti?.
Tikriausiai Piščevojus (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0227. Elena Jurevičienė (Mickutė), Mindaugas Jurevičius, Rimantas Jurevičius ir Zinaida Bujanauskienė (Viščiūtė).
Kumpuoliai, 2011.08.07. Fot. S. Žilionis.

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0230. Elena Jurevičienė (Mickutė) ir Rimantas Jurevičius.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.)?, 1963 m. Autorius nežinomas.

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0095. Neatpažinti.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1954 ar 1955 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Jurevičių šeimos albumų
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0106. Vidutės Kučinskaitės laidotuvės. Iš kairės: 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. Vladas Kučinskas, 5. NN, 6. Jonas Obelienius, 7. Virgilijus Kučinskas, 8. Stefanija Petrulionienė, 9. Konstancija Kučinskienė, 10. Elena Jurevičienė (Mickutė), 11. NN, 12. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 13. NN, 14. NN, 15. NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Elena Mickutė-Jurevičienė]
Nuotr. Nr. 0107. Vidutės Kučinskaitės laidotuvės. Prie kapo stovi tėvai Vladas ir Konstancija Kučinskai ir brolis Virgilijus Kučinskas. Už jų, iš kairės: 1. NN, 2. Jonas Obelienius, 3. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 4. NN, 5. NN, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. Elena Jurevičienė, 10. Stefanija Petrulionienė, 11. NN, 12. NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]