POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Eleonora Grigalavičiūtė-Rubine

Pavardė, vardas:Rubine, Eleonora
Buvę vardai ir pavardės:Grigalavičiūtė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1923.03.25 Aukštašlynis (Rasein.vls.)
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Vida, Remigija, Viola, Dženė, Dalia
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  
Suėmimo data ir vieta:1948.12.10   ___________
Kalinimo vietos:Kaunas
Represija:1949.05.28 „Troika“ („Ypatingasis pasitarimas“) skyrė 10 m. lagerio
„Dalstrojaus“ lageris:1949.08.26 Berlag (Magadano sr.*)
Kiti lageriai:
Tremties data ir vieta:1955.05.20 Magadano sr., Magadanas (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1957.06.13   ___________
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:____.__.__   ___________
Dаbаrtinė gyv. viеtа:Jūrmala (Latvija)
Giminės:tėvas:Petras, motina:Pranė, sesuo:Bronė, sutuoktinis:Izidorius
Įrašo Nr.:0113
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis vienetas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu jis turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Eleonora Grigalavičiūtė-Rubine]
Nuotr. Nr. 0343. Vyriausiosios partizanų vadovybės ryšininkė Eleonora Grigalavičiūtė tremtyje pasisiuvo lietuviškus tautinius drabužius.
Magadanas, apie 1955 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš R. Žalnieriūnienės („Liaudies kultūra“ 2014 Nr. 1)

[Eleonora Grigalavičiūtė-Rubine]
Nuotr. Nr. 0162. Kalinių „agitbrigados“ narės. Stovi Vanda Meleškaitė, Aldona Grigienė (Strazdaitė), Benedikta Čepelienė (Vabalaitė), NN, NN, NN, Laima Lisauskienė (Šipailaitė), NN, sėdi Eleonora Rubine (Grigalavičiūtė), Stefa Urbšaitė, Stasė Miliuvienė (Gilytė), Stefa Vosylienė (Miliauskaitė).
Kolyma (vietovė nežinoma), 1952 m. Autorius nežinomas.