LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Gediminas Skaisgiris

Pavardė, vardas:Skaisgiris, Gediminas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1928.__.__ Pilviškiai
Mirtiеs data ir viеta: 2010.__.__ Puskelniai (Mar. sav.)
Palaidojimo viеta:Marijampolė, naujosios kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Kaunas
Suėmimo data ir vieta:1947.09.19   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Klaipėda, Vilnius
Represija:1947.12.25 karinis tribunolas skyrė 10 m. lagerio
Perdavimo „Dalstrojui“ data:1950.07.05
„Dalstrojaus“ lageriai:Magadanas (Berlag) (Magadano sr.)
Kiti lageriai:1948.12.10 Pesčianlag (Karagandos sr.), 1949.06.19 Oziorlag (Taišetas)
Paleidimo** data ir vieta:1955.01.10   ___________
Grįžimo į Lietuvą data:1958
Giminės:tėvas:Jonas, sutuoktinis(-ė):Ona Andriuškevičiūtė, dukra:Giedra
Įrašo Nr.:1632
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Gediminas Skaisgiris]
Nuotr. Nr. 0193. Viršut. eilėje: Vladas Draudvila, Aldona Pakštytė, Pranas Česas, vidur. eilėje: Ona Skaisgirienė (Andriuškevičiūtė) (gal būt), Gediminas Skaisgiris, apat. eilėje: Jurgis Minecas, Leokadija Minecienė (Andriuškevičiūtė), Antanas Motiejūnas, Leontina Motiejūnienė (Eimontaitė), NN.
Magadano sr., 1955 m.