LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


1956 m.

Ina Gaigalis (Gaigala)

Pavardė, vardas:Gaigalis (Gaigala), Ina
Gimimo dаtа ir viеtа: 1926.02.13   ___________
Mirtiеs data ir viеta: 2019.09.03 Jurbarkas
Palaidojimo viеta:Jurbarko evangelikų liuteronų kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Balvi (Latvija)
Suėmimo data ir vieta:____.__.__
Kalinimo vietos iki represijos:
Represija:
Perdavimo „Dalstrojui“ data:____.__.__
„Dalstrojaus“ lageriai:
Kiti lageriai:
Grįžimo į Lietuvą data:____.__.__
Giminės:sutuoktinis(-ė):Liutgardas (Liudas), dukra:Rūta, sūnus:Raimondas
Įrašo Nr.:2637

TRUMPA BIOGRAFIJA

    Ina Gaigalis (Gaigala). Gimė 1926.02.13, latvė, kilusi iš Latvijos Balvų m., represuota 10 m. laisvės atėmimu su turto konfiskavimu ir pilietinių teisių atėmimu 5 metams. Nuo 1945.11.03 iki 1954.06.08 kalėjo įvairiose vietose: Taišete (Ozerlage, dirbo vaistinėje), vėliau etapuota į 11 kolonos tarybinį ūkį netoli Taišeto, dar vėliau – į Berlagą Kolymoje. Keletą metų dirbo giliai po žeme pneumatiniu plaktuku Chenikandžos kasiterito kasyklų šachtoje. Po alinančios darbo dienos mokėsi geologijos (rusų kalba). Eksternu baigusi technikumą, dirbo geologo padėjėja, taip pat po žeme.
    1954 m. birželį paleista iš lagerio, 1956 m. rudenį su sutuoktiniu Liutgardu Povilaičiu grįžo nebe į savo gimtinę, o į Jurbarką, kur ir dabar gyvena. Skaitydama knygas, per keletą metų pati išmoko lietuvių kalbą. Pritapusi ir susigyvenusi su lietuviška aplinka, visą gyvenimą ilgėjosi ir tebesiilgi savo gimtųjų vietų ir artimųjų Latvijoje.
    Geologės specialybės ir rusų kalbos žinių mažame lietuviškame provincijos miestelyje Inai nepavyko pritaikyti. Technikumo diplomo įrašas „Išduotas kalinei Inai Gaigalis“ („Выдан заключеннoму И.Г.“) buvo tikras pažeminimas, todėl niekada neišdrįso juo pasinaudoti. Visas savo jėgas ir meilę ji skyrę šeimai. Gražiausios gėlės ir skaniausi vaisiai bei uogos augo (ir dabar tebeauga) Povilaičių sode ir darže. Vyras Liutgardas čia ir kituose darbuose visada būdavo šalia. Ina visą gyvenimą buvo darbšti, išradinga. Nepralenkiami jos kulinariniai gebėjimai stebino ne tik namiškius, bet ir kaimynus, rengiant jiems vestuves, jubiliejus.
    Ina kilusi iš dainingos šeimos, ir ją supantieji visada girdi jos skambų balsą. Koloratūriniu sopranu Ina žavėjo publiką R. Planquette‘o komiškoje operoje „Kornevilio varpai“, atlikusi pagrindinį vaidmenį Taišeto Ozerlage. Ji dainuoja ir dabar, užvesdama liuteroniškas giesmes palydint anapilin ne vieną parapijietį, laikant pamaldas bažnyčioje. Dar prieš keletą metų ištisą dešimtmetį dainavo Jurbarko moterų chore „Lelija“. Jurbarko Kultūros centras apdovanojo Iną padėkos raštu, pagerbdamas ją kaip vyriausiąją rajono saviveiklininkę.
    Užaugino ir išleido į mokslus vaikus, kurie jau sulaukė ir savo vaikų, o anie pradžiugino ir trimis proanūkiais. Šiemet, 2015-siais, sulaukusi 89-rių, ji vis dar pati apeina savo gėles ir namus.

Rūta Miškinienė, dukra

NUOTRAUKOS

[Ina Gaigalis (Gaigala)]
Nuotr. Nr. 0064. Ina Gaigalis (Gaigala) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis.
Susumanas, 1954.12.08.

[Ina Gaigalis (Gaigala)]
Nuotr. Nr. 0062. Sutuoktiniai Ina Gaigalis (Gaigala) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis.
Susumanas, 1955.07.07.

[Ina Gaigalis (Gaigala)]
Nuotr. Nr. 0052. Ina Gaigalis (Gaigala) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis.
Susumanas
(Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė)