POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Jonas Aniulis

Pavardė, vardas:Aniulis, Jonas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1928.__.__   ___________
Mirtiеs data ir viеta: <2000.__.__ Veiveriai?
Palaidojimo viеta:Prienų sav., Veiverių kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Bijūnas
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Pryšmantai (Raseinių r.*) / Kęstučio apyg.
Suėmimo data ir vieta:1948.10.26   ___________
Kalinimo vietos:Kaunas
Represija:1948.12.23 karinis tribunolas skyrė 25 m. lagerio ir 5 m. tremties
„Dalstrojaus“ lageris:1955.03 Tenlag (Magadano sr.)
Kiti lageriai:Oziorlag (Irkutsko sr.)
Tremties data ir vieta:Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža (1955/56) (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1957.11.03   ___________
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1957.__.__   ___________
Giminės:motina:Stefanija, brolis:Pranas, brolis:Juozas, sutuoktinė:Stasė, sūnus:Romanas
Įrašo Nr.:2397
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis vienetas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu jis turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Jonas Aniulis]
Nuotr. Nr. 0008. Jonas Aniulis, NN ir Vytautas Pupelis.
Matrosovas (Tenkos r.), 1955 m. Autorius nežinomas.

[Jonas Aniulis]
Nuotr. Nr. 0251. Jonas Aniulis prie Chenikandžos lagerio vartų (lageris dešinėje, matosi „vachta“ ir sargybos kambarys). Tolumoje – kalnas, kurio šachtoje 1954 m. žuvo Elzė Dobilaitė ir Ona Dominaitytė.
Chenikandža (Tenkos r.), 1955 ar vėliau. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš S. Aniulienės albumo