LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Jonas Aniulis

Pavardė, vardas:Aniulis, Jonas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1928.__.__   ___________
Mirtiеs data ir viеta:
Palaidojimo viеta:Prienų sav., Veiverių kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Bijūnas
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Pryšmantai (Raseinių r.*) / Kęstučio apyg.
Suėmimo data ir vieta:1948.10.26   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Kaunas
Represija:1948.12.23 karinis tribunolas skyrė 25 m. lagerio ir 5 m. tremties
Perdavimo „Dalstrojui“ data:1955.03
„Dalstrojaus“ lageriai:Tenlag (Magadano sr.)
Kiti lageriai:Oziorlag (Irkutsko sr.)
Tremties vieta:Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža (1955/56)
Paleidimo** data ir vieta:1957.11.03   ___________
Grįžimo į Lietuvą data:1957
Giminės:motina:Stefanija, brolis:Pranas, brolis:Juozas, sutuoktinis(-ė):Stasė, sūnus:Romanas
Įrašo Nr.:2397
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis pavaldumas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu pavaldumas turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Jonas Aniulis]
Nuotr. Nr. 0008. Jonas Aniulis, NN ir Vytautas Pupelis.
Matrosovas (Tenkos r.), 1955 m.

[Jonas Aniulis]
Nuotr. Nr. 0251. Jonas Aniulis prie Chenikandžos lagerio vartų (lageris dešinėje, matosi „vachta“ ir sargybos kambarys). Tolumoje – kalnas, kurio šachtoje 1954 m. žuvo Elzė Dobilaitė ir Ona Dominaitytė.
Chenikandža (Tenkos r.), 1955 ar vėliau.
Nuotr. iš S. Aniulienės albumo