POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Julija Trainavičiūtė-Januševičienė

Pavardė, vardas:Januševičienė, Julija
Buvę vardai ir pavardės:Trainavičiūtė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1921.10.15 Kabeliai (Gardino aps. Beržtų vls.)
Mirtiеs data ir viеta: 2002.__.__ Kaunas (Vilnius?)
Palaidojimo viеta:Kaunas, Romainių kapinės ar Druskininkų kapinės?
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  
Suėmimo data ir vieta:____.__.__   ___________
Kalinimo vietos:___________
Represija: „Troika“ („Ypatingasis pasitarimas“) skyrė 5 m. lagerio
„Dalstrojaus“ lageris:Magadanas
Kiti lageriai:Mordovija
Tremties data ir vieta:1953 Magadano sr., Magadanas (?) (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1954.05.17   ___________
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:____.__.__   ___________
Giminės:tėvas:Motiejus, sutuoktinis:Liudas (⚭ 1953 Magadane), dukra:Laima, dukra:Aldona
Įrašo Nr.:0277
Pastabos:mokytoja
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Julija Trainavičiūtė-Januševičienė]
Nuotr. Nr. 0247. Rožė Budzilaitė, Laima Januševičiūtė, Julija Januševičienė (Trainavičiūtė).
72-asis kilometras (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš R. Gudačiauskienės albumo

[Julija Trainavičiūtė-Januševičienė]
Nuotr. Nr. 0267. A. Baranauskaitės sutiktuvės jai išėjus iš lagerio. Leontina Eimontaitė (Motiejūnienė), Julija Trainavičiūtė (Januševičienė), Elena Zdanavičiūtė (Dargienė), Aleksandra Baranauskaitė (Čiurlienė).
Magadanas (Vesiolyj Kliučj, Monkų namuose), 1953.08. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo