POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Juzefa Rimaitė-Žemaitienė

Pavardė, vardas:Žemaitienė, Juzefa
Buvę vardai ir pavardės:Rimaitė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1923.06.06 Padainupio k. (Kauno aps. Garliavos vls.)
Mirtiеs data ir viеta: 2020.06.14   ___________
Palaidojimo viеta:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Padainupio k. (Kauno r.*)
Suėmimo data ir vieta:1946.01.03   ___________
Kalinimo vietos:Kaunas
Represija:1946.11.07 karinis tribunolas skyrė 8 m. lagerio
Plukdymas į Kolymą:1950 laivu „Miklucho-Maklaj“ Vaninas – Magadanas
„Dalstrojaus“ lageris:1950.10 Magadanas (Magadano sr.)
Kiti lageriai:1) Komija; 2) Archangelsko sr.; 3) Taišetas
Tremties data ir vieta:1953 Magadano sr., Magadanas (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1953.12.18 iš lagerio
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1957.__.__ Ariogalos r.
Giminės:tėvas:Pranas, sutuoktinis:Bronius, sūnus:Vidas
Įrašo Nr.:0168
Šaltiniai:
  • LPKB „Kolyma“ Liudijimų registracijos knyga
  • LGGRTC #1470
  • kt. (duomenys iš artimųjų, žiniasklaidos ir kt.)

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis vienetas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu jis turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Juzefa Rimaitė-Žemaitienė]
Nuotr. Nr. 0305. Pranė Gaižutytė ir Balys Vaišnoras vestuvės. Sėdi jaunieji. Stovi iš kairės: 1. Povilas Januševičius, 2. Klemensas Alionis, 3. Filomena Šiuišienė, 4. Juzefa Rimaitė, 5. Genutė Kazlauskienė, 6. Albinas Kazlauskas, 7. Albina Mičiulienė, 8. Jonas Mičiulis (Mačiulis?), 9. Adelė Pridotkienė, 10. Lionginas Pridotkas.
Magadanas, Širokaja g. 15, 1955.04.09. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš P. Vaišnorienės albumo.

[Juzefa Rimaitė-Žemaitienė]
Nuotr. Nr. 0306. Pranė Gaižutytė ir Balys Vaišnoras vestuvių svečiai. Iš kairės: 1. Filomena Bernatonytė, 2. Algirdas Čiurlys, 3. Aleksandra Čiurlienė, 4. Klemensas Alionis, 5. Vanda Pilkauskienė, 6. Jonas Jusius (Jusys?), 7. NN, 8. Juzefa Rimaitė, 9. Bronius Žemaitis (toliau), 10. Povilas Januševičius (arčiau), 11. Stasys Dambrauskas.
Magadanas, Širokaja g. 15, 1955.04.09. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš P. Vaišnorienės albumo.

[Juzefa Rimaitė-Žemaitienė]
Nuotr. Nr. 0315. Juzės Rimaitės ir Broniaus Žemaičio vestuvės. Iš kairės: stovi: 1. NN, 2. NN, 3. Aleksandra Čiurlienė, 4. Algirdas Čiurlys, 5. NN, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. NN, 10. NN, 11. NN, tupi: 12. NN, 13. Juzefa Žemaitienė, 14. Bronius Žemaitis, 15. NN, 16. Povilas Januševičius, 17. NN.
Magadanas, Širokaja g. 15, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš P. Vaišnorienės albumo.