POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


1963.06.

Liutgardas (Liudas) Povilaitis

Pavardė, vardas:Povilaitis, Liutgardas (Liudas)
Gimimo dаtа ir viеtа: 1923.11.26 Jurbarkas
Mirtiеs data ir viеta: 1984.12.27 Jurbarkas
Palaidojimo viеta:Jurbarko evangelikų liuteronų kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Jurbarkas
Suėmimo data ir vieta:1946.01.02   ___________
Kalinimo vietos:___________
Represija:1946.05.14 karinis tribunolas skyrė 10 m. lagerio ir 5 m. tremties
„Dalstrojaus“ lageris:1949.07.24 Berlag (Matrosovas, Tenkos r.)
Kiti lageriai:
Tremties data ir vieta:1954.05.15
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1956.11.__   ___________
Giminės:tėvas:Mikas, sutuoktinė:Ina Gaigalis (Gaigala), dukra:Rūta, sūnus:Raimondas
Įrašo Nr.:1558
Šaltiniai:

TRUMPA BIOGRAFIJA

    Liutgardas (Liudas) Povilaitis. Gimė Jurbarke 1923.11.26 inteligentų šeimoje. 1943 m. baigė Jurbarko gimnaziją, kur pasižymėjo kaip geras krepšininkas (1,82 m ūgio). 1946.01.02 suimtas už antisovietinę veiklą. Kalėjo Raseinių kalėjime, vėliau Vilniuje. 1946.05.14 karo tribunolas skyrė 10 metų lagerio ir 5 metus tremties su pilietinių teisių atėmimu. Nuo 1947.01.12 kalėjo Sevželdorlage (Rusija, Komijos ASSR). Ten dirbo sekinančius miško kirtimo darbus. Pajutęs, kad apleidžia jėgos (tesvėrė 42 kg), sau įsikirto į koją. Taip pateko į sanitarinę dalį, kur tokius paliegėlius kartais pavykdavo „atmaitinti". 1949.07.24 etapuotas į Berlagą (Rusija, Chabarovsko kraštas), kur Matrosovo aukso rūdos kasykloje buvo įdarbintas kontoroje. 1954.05.15 paleistas iš lagerio gyveno tremtyje Magadano srities Susumano mieste. Ten susipažino su tokio paties likimo latvaite Ina ir 1954 m. gruodį sukūrė šeimą. Pirmagimė dukra Rūta gimė 1955.09.28 lazaretų kaimelio Neksikano, nutolusio nuo Susumano apie 25 km, ligoninėje. 1956 m. spalį paleistas iš tremties, lapkričio pradžioje su šeima grįžo į Jurbarką. 1960.02.27 sutuoktiniai susilaukė antro vaiko – sūnaus Raimondo. 1963 m. Liutgardas neakivaizdiniu būdu baigė Kauno Politechnikumo I laidos Pramoninės ir civilinės statybos (PCS) specialybę. Prieš tai eksternu teko pakartoti vidurinės mokyklos baigiamąsias klases (sovietai neįskaitė vokiečių okupacijos metais baigtų mokslų). Tėviškėje sunkiai rasdavo darbą, tad dauguma statytų objektų buvo Užnemunėje – Kiduliuose, Gelgaudiškyje, Plokščiuose. Atšilus politiniam klimatui, dirbo Jurbarko SV, TSO, KMK*. Prie sovietų valdžios, nebūdamas partinis, vadovaudavo techniniam–gamybiniam skyriui. Įmonių vadovai, vyr. inžinieriai, bendradarbiai pamena Liutgardą kaip sumanų statybos vadovą, organizatorių, sąžiningą, darbštų ir jautrų žmogų. Toks jis buvo ir šeimoje – mylintis, atjaučiantis, visur spėjantis. Mirė anksti, nesulaukęs Lietuvos Atgimimo, vos 61-erių nuo vėžio – į koją (tą pačią, sužalotą taigoje) įsimetusios kaulų sarkomos – 1984.12.27. Palaidotas Jurbarko evangelikų liuteronų kapinėse.
    Sutuoktinė – Ina Gaigale, latvė, gimusi 1926.02.13, kilusi iš Latvijos Balvų m., represuota 10 m. laisvės atėmimu su turto konfiskavimu ir pilietinių teisių atėmimu 5 metams. Nuo 1945.11.03 iki 1954.06.08 kalėjo įvairiose vietose: Taišete (Oziorlage), po kurio laiko etapuota į 11 kolonos tarybinį ūkį netoli Taišeto, dar vėliau į Berlagą, Kolymos lagerius. Keletą metų dirbo giliai po žeme pneumatiniu plaktuku Chenikandžos aukso kasyklų šachtoje. Vėliau, baigusi geologų mokslus, dirbo geodezininke, taip pat po žeme. 1954 m. birželį paleista iš lagerio, 1956 m. rudenį su sutuoktiniu Liutgardu grįžo nebe į savo gimtinę, o į Jurbarką, kur ir dabar gyvena.
    ———
    * SV – Statybos valdyba, TSO – Tarpkolūkinė statybos organizacija, KMK – Kilnojamoji mechanizuota kolona.

NUOTRAUKOS

[Liutgardas (Liudas) Povilaitis]
Nuotr. Nr. 0064. Ina Gaigalis (Gaigala) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis. Pirmosios sutuoktinių Kalėdos.
Susumanas (Susumano r.), 1954.12.08. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Liutgardas (Liudas) Povilaitis]
Nuotr. Nr. 0062. Sutuoktiniai Ina Gaigalis (Gaigala) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis.
Susumanas (Susumano r.), 1955.07.07. Fot. T. Neveravičius.

[Liutgardas (Liudas) Povilaitis]
Nuotr. Nr. 0067. Antanas Ketvertis (Ketvirtis), Karanauskas (vardas?) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis prie Susumano klubo.
Susumanas (Susumano r.), 1954 m. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Liutgardas (Liudas) Povilaitis]
Nuotr. Nr. 0207. Antanas Ketvertis (Ketvirtis), Karanauskas (vardas?) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis prie Susumano klubo.
Susumanas (Susumano r.), 1954 m. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Liutgardas (Liudas) Povilaitis]
Nuotr. Nr. 0051. NN, NN, NN, Liutgardas (Liudas) Povilaitis.
Susumanas (Susumano r.), 1954.06.13. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Liutgardas (Liudas) Povilaitis]
Nuotr. Nr. 0052. Ina Gaigalis (Gaigala) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis.
Susumanas (Susumano r.), laikas nežinomas. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Liutgardas (Liudas) Povilaitis]
Nuotr. Nr. 0204. NN, Liutgardas (Liudas) Povilaitis, NN.
Susumanas (Susumano r.), 1954 vasara. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė