LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Marija Kalesnykaitė-Jočienė

Pavardė, vardas:Jočienė, Marija
Buvę vardai ir pavardės:Kalesnykaitė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1927.__.__ Rubikoniai (Ukmergės aps. Šešuolių vls.)
Mirtiеs data ir viеta: 1998.__.__   ___________
Palaidojimo viеta:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Rubikoniai (Ukmergės aps. Šešuolių vls.)
Suėmimo data ir vieta:1946.05.04   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Ukmergė, 1946.08.20 Vilnius
Represija:1946.08.29 karinis tribunolas skyrė 6 m. lagerio ir 5 m. tremties
Perdavimo „Dalstrojui“ data:____.__.__
„Dalstrojaus“ lageriai:Berlag (Magadano sr.)
Kiti lageriai:
Tremties vieta:1955 Irkutsko sr., Irkutsko r., Pivovaricha
Paleidimo** data ir vieta:1957.07.24   ___________
Grįžimo į Lietuvą data:1958
Giminės:tėvas:Vytautas, motina:Bronė, brolis:Antanas, brolis:Bronius
Įrašo Nr.:2088
Pastabos:„Didžiosios kovos“ apygardos ryšininkė
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

PRO MEMORIA


„Tremtinys“, 1998.02.27 Nr. 8