POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Marytė Milkevičiūtė Zareckienė-Šarkienė

Pavardė, vardas:Šarkienė, Marytė
Buvę vardai ir pavardės:Milkevičiūtė Zareckienė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1928.10.14 Spartų k.
Mirtiеs data ir viеta: 2019.12.26 Lazdijai
Palaidojimo viеta:Vilkaviškio r. Keturvalakių 1-osios civilinės kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Lapė
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Straigiškės k. (Lazdijų r.*)
Suėmimo data ir vieta:1947.04.16   ___________
Kalinimo vietos:Kaunas
Represija:1947.06.20 karinis tribunolas skyrė 10 m. lagerio ir 5 m. tremties
„Dalstrojaus“ lageris:Chenikandža (Tenkos r.)
Kiti lageriai:Statyba Nr. 501 (Tiumenės sr.), 1949.02.06 Oziorlag (Irkutsko sr.)
Tremties data ir vieta:1956.09.06 Molotovo sr., Gainų r.
Paleidimo** data ir vieta:1958.03.25   ___________
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1990   ___________
Giminės:tėvas:Vincas, motina:Antanina, sesuo:Veronika, brolis:Pranas, brolis:Juozas, brolis:Vladas, sesuo:Danutė, sesuo:Julė, sūnus:Romas
Įrašo Nr.:0316
Pastabos:moksleivė; 1962 bandė grįžti į Lietuvą, valdžia nepriėmė
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis vienetas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu jis turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

(dar nėra)