POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Mečislovas Matusevičius

Pavardė, vardas:Matusevičius, Mečislovas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1923.02.16 Kazlų Rūda
Mirtiеs data ir viеta: 1989.04.02 Lietuva (kur?)
Palaidojimo viеta:Kauno r. Karmėlavos kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Kalinimo vietos:1947 Karaliaučius; 1948 Kaunas
Represija:1948.12.04 „Troika“ („Ypatingasis pasitarimas“) skyrė 10 m. lagerio
„Dalstrojaus“ lageris:1950.09.26 Berlag (Magadanas)
Kiti lageriai:Oziorlag (Irkutsko sr.)
Tremties data ir vieta:Magadano sr., Susumano r., Susumanas (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1956.03.11   ___________
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:____.__.__   ___________ (į Lietuvą grįžo)
Giminės:tėvas:Boleslovas, brolis:Leonardas, sutuoktinė:Nina, dukra:Aušra, dukra:Rita
Įrašo Nr.:4471
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

    Mečislovas Matusevičius. Mečislovas Matusevičius gimė 1923.02.16 Kazlų Rūdoje. Tėvas Boleslovas didžiąją savo gyvenimo dalį dirbo Kazlų Rūdos geležinkeliečiu. Brolis Leonardas, buvęs tremtinys, po tremties gyveno Kaune, palaidotas Panevėžio kapinėse.
    Antro pasaulinio karo metu tarnavo vokiečių kariuomenėje. Sugrįžtant į Lietuvą 1947.07.22 suimtas Lenkijos – Lietuvos pasienyje, okupacinė valdžia skyrė jam vienerių metų lagerio bausmę. Kalintas Kaliningrado srityje, pabėgo iš lagerio ir grįžo į Lietuvą. Antrą kartą suimtas 1948.04.05, kalintas Kaune. 1948.12.04 „Ypatingasis pasitarimas“ („Troika“) skyrė 10 metų lagerio. Išvežtas į Oziorlagą Irkutsko srityje, o 1950.09.26 etapuotas į Berlagą. Paleistas iš lagerio gyveno tremtyje Susumane (Magadano sr.), paleistas iš tremties 1956.03.11, grįžo į Lietuvą.
    1956 vedė Niną Pavlovą (gim. 1924.12.16, mirė 2010.11.04). 1957.10.17 šeima susilaukė pirmagimės dukters Aušros, 1960.05.03 gimė dukra Rita. Gyveno Kaune, Rotušės g., dirbo tolimųjų reisų, greitosios pagalbos vairuotoju, taksi įmonėje. Buvo labai nagingas, atkaklus, bet sugniuždytas sovietinės sistemos žmogus.
    Mirė 1989.04.02, palaidotas Kauno r. Karmėlavos kapinėse.
    Šaltiniai: 1) Lietuvos gyventojų genocidas, t. III, 1948 (A-M). V.:2007, 880 p., 2) giminių prisiminimai.

NUOTRAUKOS

[Mečislovas Matusevičius]
Nuotr. Nr. 0048. Viršuje NN ir Kostas Ramonas, viduryje - Antanas Ketvertis (Ketvirtis), seserys Danutė Steckytė ir Irena Steckytė, Tadas Neveravičius, apačioje Mečislovas Matusevičius.
Susumanas (Susumano r.), 1954 arba 1955.02.10. Fot. gal T. Neveravičius?
Nuotrauką atsiuntė Rūta Miškinienė ir Virginijus Ramonas

[Mečislovas Matusevičius]
Nuotr. Nr. 0348. Viršuje: 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. NN. Viduryje - 1. Mečislovas Matusevičius, 2. NN, 3. NN, 4. Kostas Ramonas, 5. NN. Apačioje: 1. Antanas Ketvertis (Ketvirtis), 2. Tadas Neveravičius, 3. NN.
Susumanas (Susumano r.), 1954 arba 1955.02.10. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Virginijus Ramonas

[Mečislovas Matusevičius]
Nuotr. Nr. 0264. Inos Gaigalos ir Liutgardo Povilaičio vestuvėse, iš kairės: NN, NN, NN ir Mečislovas Matusevičius.
Susumanas (Susumano r.), 1954.12.25. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė Rūta Miškinienė

[Mečislovas Matusevičius]
Nuotr. Nr. 0241. Nina Matusevičienė, Mečislovas Matusevičius.
Jurbarkas, 1957 m. Fot. L. Povilaitis.
Nuotrauką atsiuntė Rūta Miškinienė