POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Monika Rudzikaitė-Mateikienė

Pavardė, vardas:Mateikienė, Monika
Buvę vardai ir pavardės:Rudzikaitė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1927.09.25 Nasūtai (Kapčiamiesčio vls.)
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Kapčiamiestis
Suėmimo data ir vieta:1949.01.04   ___________
Kalinimo vietos:___________
Represija:
„Dalstrojaus“ lageriai:1) 19 lag.; 2) 18 lag.; 3) 32 lag.; 4) SVITLag; 5) Elgenas
Kiti lageriai:
Paleidimo** data ir vieta:1955.__.__ Elgeno lag.
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1956.__.__   ___________
Dаbаrtinė gyv. viеtа:Rokiškis
Giminės:sutuoktinis:Povilas, sūnus:Erikas, sūnus:Gražvydas
Įrašo Nr.:0240
Šaltiniai:
  • LPKB „Kolyma“ Liudijimų registracijos knyga
  • kt. (duomenys iš artimųjų, žiniasklaidos ir kt.)

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Monika Rudzikaitė-Mateikienė]
Nuotr. Nr. 0098. Elgeno vaikų namų auklėtojos ir auklėtiniai. Ketvirta iš dešinės - Monika Mateikienė, kiti neatpažinti.
Elgenas (Jagodnojės r.), 1954 m. Autorius nežinomas.

[Monika Rudzikaitė-Mateikienė]
Nuotr. Nr. 0145. Iš kairės: Petras Gliaudelis, Povilas Mateikis, Monika Mateikienė (Rudzikaitė), akordeonistas gal Juozukas? (pavardė?), NN, Stasė Miliuvienė, Juozas Milius, NN, Petras Aleksandravičius.
Jagodnoje, prie įėjimo į parką, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Monika Rudzikaitė-Mateikienė]
Nuotr. Nr. 0147. 1. Stasė? (pavardė?), 2. Monika Mateikienė (Rudzikaitė), 3. Petras Raudonis, 4. Jonas Svetokas, 5. Ona Svetokienė (Mižutavičiūtė), 6. Stasė? (pavardė?), 7. NN, 8. NN, 9. Stasė Miliuvienė, 10...12. žinoma tik tiek, kad šiedu - broliai, 13. NN, 14. Bronius nuo Utenos (pavardė?), 15. NN, 16. NN.
Jagodnojė (Jagodnojės r.), 195x m. Autorius nežinomas.


[Monika Rudzikaitė-Mateikienė]
Nuotr. Nr. 0149. 1. NN, 2...3. smuikininkai - dzūkai (pavardės?), 4...5. NN, 6. Monika Mateikienė (Rudzikaitė), 7. NN, 8. NN, 9. Stasė Miliuvienė, 10. Juozas Milius, 11. NN.
Jagodnojė (Jagodnojės r.), apie 1955-1956 m. Autorius nežinomas.


[Monika Rudzikaitė-Mateikienė]
Nuotr. Nr. 0150. Stovi: Bronislovas Antanas Ramanauskas, NN, gal Stasė? (pavardė?), gal Ona Svetokienė (Mižutavičiūtė), Petras Aleksandravičius, Monika Mateikienė (Rudzikaitė), Povilas Mateikis, Petras Gliaudelis, tupi: Vytautas Miknevičius, Jonas Svetokas, NN, NN.
Jagodnojė (Jagodnojės r.), apie 1955-1956 m. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Monika Rudzikaitė-Mateikienė]
Nuotr. Nr. 0151. Monika Mateikienė (Rudzikaitė), gal Vilius (pavardė?), Ona Svetokienė (Mižutavičiūtė), Jonas Svetokas, Stasė Miliuvienė.
Jagodnojė (Jagodnojės r.) ?, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Monika Rudzikaitė-Mateikienė]
Nuotr. Nr. 0152. NN, Vilius (pavardė?), Onutė (Ona) Jurgelionytė, NN, Monika Mateikienė (Rudzikaitė), Povilas Mateikis.
Jagodnojė (Jagodnojės r.), apie 1955-1956 m. Autorius nežinomas.

[Monika Rudzikaitė-Mateikienė]
Nuotr. Nr. 0153. NN, Monika Mateikienė (Rudzikaitė), Povilas Mateikis, NN, Bronius (pavardė?), gal Vilius (pavardė?), NN.
Senokosnasj (Сенокосный, Jagodnojės r.) (pas Aleksandravičių), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Monika Rudzikaitė-Mateikienė]
Nuotr. Nr. 0154. Vladas Ingaunis, Monika Mateikienė (Rudzikaitė), Vytautas Miknevičius, NN.
Jagodnojė (Jagodnojės r.), apie 1955-1956 m. Autorius nežinomas.