POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Ona Andriuškevičiūtė-Skaisgirienė

Pavardė, vardas:Skaisgirienė, Ona
Buvę vardai ir pavardės:Andriuškevičiūtė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1925.__.__   ___________
Mirtiеs data ir viеta: 2002.__.__ Puskelniai (Mar. sav.)
Palaidojimo viеta:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Vilnius
Suėmimo data ir vieta:1946.01.26   ___________
Kalinimo vietos:Kaunas, 1947.10.31 Vilnius
Represija: karinis tribunolas skyrė 10 m. lagerio ir 5 m. tremties
„Dalstrojaus“ lageriai:1) 1946.05.07 Kolyma (Sevvostlag) (Magadano sr.); 2) Butugyčiag
Kiti lageriai:
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:____.__.__   ___________ (į Lietuvą grįžo)
Giminės:tėvas:Vincas, motina:Julija, sesuo:Leokadija, sutuoktinis:Gediminas, dukra:Giedra
Įrašo Nr.:1633
Pastabos:kilusi iš Dzūkijos?; suim.1946.03.22; Butugyčiage kartu Benedikta Vabalaitė
Šaltiniai:

TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Ona Andriuškevičiūtė-Skaisgirienė]
Nuotr. Nr. 0193. Viršut. eilėje: Vladas Draudvila, Aldona Pakštytė, Pranas Česas, vidur. eilėje: Ona Skaisgirienė (Andriuškevičiūtė) (gal būt), Gediminas Skaisgiris, apat. eilėje: Jurgis Minecas, Leokadija Minecienė (Andriuškevičiūtė), Antanas Motiejūnas, Leontina Motiejūnienė (Eimontaitė), NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.