LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Ona Andriuškevičiūtė-Skaisgirienė

Pavardė, vardas:Skaisgirienė, Ona
Buvę vardai ir pavardės:Andriuškevičiūtė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1925.__.__   ___________
Mirtiеs data ir viеta: 2002.__.__ Puskelniai (Mar. sav.)
Palaidojimo viеta:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Vilnius
Suėmimo data ir vieta:1946.01.26   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Kaunas, 1947.10.31 Vilnius
Represija:karinis tribunolas skyrė 10 m. lagerio ir 5 m. tremties
Perdavimo „Dalstrojui“ data:1946.05.07
„Dalstrojaus“ lageriai:Kolyma (Sevvostlag) (Magadano sr.), Butugyčiag
Kiti lageriai:
Grįžimo į Lietuvą data:____.__.__ (į Lietuvą grįžo)
Giminės:tėvas:Vincas, motina:Julija, sesuo:Leokadija, sutuoktinis(-ė):Gediminas, dukra:Giedra
Įrašo Nr.:1633
Pastabos:kilusi iš Dzūkijos?; suim.1946.03.22; Butugyčiage su Vabalaite
Šaltiniai:

TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Ona Andriuškevičiūtė-Skaisgirienė]
Nuotr. Nr. 0193. Viršut. eilėje: Vladas Draudvila, Aldona Pakštytė, Pranas Česas, vidur. eilėje: Ona Skaisgirienė (Andriuškevičiūtė) (gal būt), Gediminas Skaisgiris, apat. eilėje: Jurgis Minecas, Leokadija Minecienė (Andriuškevičiūtė), Antanas Motiejūnas, Leontina Motiejūnienė (Eimontaitė), NN.
Magadano sr., 1955 m.