LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Ona Zabielaitė-Pigulian

Pavardė, vardas:Pigulian, Ona
Buvę vardai ir pavardės:Zabielaitė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1927.__.__   ___________
Mirtiеs data ir viеta:
Dаbаrtinė gyv. vietа:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Vilnius
Suėmimo data ir vieta:1945.09.19   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Vilnius
Represija:
Perdavimo „Dalstrojui“ data:____.__.__
„Dalstrojaus“ lageriai:Berlag (Magadano sr.)
Kiti lageriai:1946.04.02 Velskas (Archangelsko sr.)
Paleidimo** data ir vieta:1952.07.23   ___________
Grįžimo į Lietuvą data:____.__.__
Giminės:tėvas:Antanas
Įrašo Nr.:4481
Taip pat žiūrėkite šį įrašą:Ona Piguliak (Zabelaitė) (galimai tas pats asmuo)
Pastabos:suim.1945.09.19, kalinta Vilniuje ir lageryje Velske, 1946.10.10 paleista
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

    Ona Zabielaitė-Pigulian. Partizanų rėmėja. Gyveno Vilniuje, suimta 1945.09.19, kalinta Vilniuje, išvežta į lagerį – 1946.04.02 Velskas (Archangelsko sr.), paleista 1946.10.10, grįžo į Lietuvą. Vėl suimta 1947.12.30, kalinta Vilniuje. 1948.05.26 Ypatingasis pasitarimas skyrė jai 5 metų lagerio. Kalėjo Berlage (dab. Magadano srityje), paleista 1952.07.23.
    Šaltinis: Lietuvos gyventojų genocidas, t. II, 1944–1947 (Š-Ž). V.:2005, 427 p.

NUOTRAUKOS

(dar nėra)