LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Petras Čepulis

Pavardė, vardas:Čepulis, Petras
Gimimo dаtа ir viеtа: 1916.__.__ Stankūnai (Rokiškio aps. Pandėlio vls.)
Mirtiеs data ir viеta: 2018.__.__   ___________
Palaidojimo viеta:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Stankūnai (Rokiškio aps. Pandėlio vls.)
Suėmimo data ir vieta:1945.01.22   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Rokiškis, Panevėžys, Vilnius
Represija:1945.08.16 karinis tribunolas skyrė 10 m. lagerio ir 5 m. tremties
Perdavimo „Dalstrojui“ data:1950
„Dalstrojaus“ lageriai:Orotukanas (Jagodnojės r.)
Kiti lageriai:Velskas (Archangelsko sr.), 1947 Norilskas
Paleidimo** data ir vieta:1954.04.03   ___________
Grįžimo į Lietuvą data:1956
Giminės:tėvas:Petras, brolis:Adolfas, dukra:Audronė
Įrašo Nr.:4358
Pastabos:kt. duom. gimtinė – Stanikūnai
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)