LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Petras Kesylis

Pavardė, vardas:Kesylis, Petras
Gimimo dаtа ir viеtа: 1911.__.__ Ilgašilis (Dusetų vls.)
Mirtiеs data ir viеta: 1980.__.__ Palanga
Palaidojimo viеta:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Ilgašilis (Zarasų r.*)
Suėmimo data ir vieta:1945.03.27   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Zarasai, Vilnius
Represija:
Perdavimo „Dalstrojui“ data:____.__.__
„Dalstrojaus“ lageriai:Kolyma (Magadano sr.) | 1950.07.05 Sevvostlag (Matrosovas)
Kiti lageriai:1945 Komija
Paleidimo** data ir vieta:1956.08.16   ___________
Grįžimo į Lietuvą data:1956
Giminės:tėvas:Antanas, motina:Elena, sesuo:Ona, sesuo:Elena
Įrašo Nr.:1320
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis pavaldumas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu pavaldumas turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

    Petras Kesylis. Pirmąkart suimtas 1945.03.27, kalintas Zarasuose ir Vilniuje, išvežtas į lagerį Komijoje. Paleistas 1946 m., grįžo į Lietuvą. Antrąkart suimtas 1948.12.31, kalintas Vilniuje. 1949.06.25 „Ypatingasis pasitarimas“ („Troika“) skyrė 25 m. lagerio represiją. Išvežtas į lagerį Kolymoje, 1950.07.05 įkalintas „Sevvostlago“ Tenkos valdybos Matrosovo lagpunkte. Iš lagerio paleistas 1956.08.16, tais pačiais metais grįžo į Lietuvą. 1948.05.22 jo šeima (motina Elena ir seserys Ona ir Elena) ištremta į Krasnojarsko krašto Kazačinskojės r. Piskunovkos miškų ūkį. Motina 1956.03.04 iš tremties pabėgo ir slapčia grįžo į Lietuvą, 1961 m. mirė. Seserys iš tremties buvo paleistos 1958.06.24 ir grįžo į Lietuvą.
    Šaltiniai: 1) Lietuvos gyventojų genocidas, t. II, 1944–1947 (K-S). V.:2002, 125 p.; 2) Lietuvos gyventojų genocidas, t. III, 1948 (A-M). V.:2007, 646 p.

NUOTRAUKOS

[Petras Kesylis]
Nuotr. Nr. 0071. Prie Vacio (pavardė?) kapo – NN, Petras Kesylis, NN.
Matrosovas (Tenkos r.), 1955 m.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.