POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Pranė Gaižutytė-Vaišnorienė

Pavardė, vardas:Vaišnorienė, Pranė
Buvę vardai ir pavardės:Gaižutytė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1926.04.16 Kaunas (Žagariškių k.)
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Kaunas / Birutos k. (Lazdijų r.*)
Suėmimo data ir vieta:1946.08.15   ___________
Kalinimo vietos:Kaunas, Vilnius
Represija:1947.01.24 karinis tribunolas skyrė 10 m. lagerio
„Dalstrojaus“ lageris:1949 Sevvostlag (Magadano sr.)
Kiti lageriai:1947.07.23 Statyba Nr. 501 (Komija)
Tremties data ir vieta:Magadano sr., Magadanas (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1954.11.27   ___________
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:____.__.__   ___________ (į Lietuvą grįžo)
Dаbаrtinė gyv. viеtа:Druskininkų sav.
Giminės:tėvas:Pranas, sutuoktinis:Balys, sūnus:Arūnas, dukra:Laimutė, dukra:Rūta
Įrašo Nr.:0166
Pastabos:mokyt.; 1954.11.14 paleista iš 19 lagerio
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis vienetas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu jis turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Pranė Gaižutytė-Vaišnorienė]
Nuotr. Nr. 0305. Pranė Gaižutytė ir Balys Vaišnoras vestuvės. Sėdi jaunieji. Stovi iš kairės: 1. Povilas Januševičius, 2. Klemensas Alionis, 3. Filomena Šiuišienė, 4. Juzefa Rimaitė, 5. Genutė Kazlauskienė, 6. Albinas Kazlauskas, 7. Albina Mičiulienė, 8. Jonas Mičiulis (Mačiulis?), 9. Adelė Pridotkienė, 10. Lionginas Pridotkas.
Magadanas, Širokaja g. 15, 1955.04.09. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš P. Vaišnorienės albumo.

[Pranė Gaižutytė-Vaišnorienė]
Nuotr. Nr. 0306. Pranė Gaižutytė ir Balys Vaišnoras vestuvių svečiai. Iš kairės: 1. Filomena Bernatonytė, 2. Algirdas Čiurlys, 3. Aleksandra Čiurlienė, 4. Klemensas Alionis, 5. Vanda Pilkauskienė, 6. Jonas Jusius (Jusys?), 7. NN, 8. Juzefa Rimaitė, 9. Bronius Žemaitis (toliau), 10. Povilas Januševičius (arčiau), 11. Stasys Dambrauskas.
Magadanas, Širokaja g. 15, 1955.04.09. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš P. Vaišnorienės albumo.