POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Rožė Budzilaitė-Gudačiauskienė

Pavardė, vardas:Gudačiauskienė, Rožė
Buvę vardai ir pavardės:Budzilaitė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1927.10.16 Pupeikiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)
Mirtiеs data ir viеta: 2016.07.26   ___________
Palaidojimo viеta:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Pupeikiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)
Suėmimo data ir vieta:1946.07.02   ___________
Kalinimo vietos:1946.07.02 Antazavė, 1946.07.03 Zarasai, 1946.07 Vilnius
Represija:1946.10.19 karinis tribunolas skyrė 8 m. lagerio ir 5 m. tremties
Plukdymas į Kolymą:1947.05 laivu „Sovetskaja Latvija“ Vaninas – Magadanas
„Dalstrojaus“ lageriai:1) 1947.04 Vaninas; 2) 1947.05 Magadano persiuntimo lag.; 3) 1947.05 ar 1947.06 Balagannojė (Olos r.); 4) 1948.III ketv. Berlag (Magadano m.); 5) 1949 pavasarį 23 km lag.; 6) 36 km lag. („23/15“?); 7) 1949.III ketv. Stekolnas; 8) 1949 Terasnyj (Tenkos r.); 9) 1950 pavasarį Butugyčiagas (Sopka); 10) ~1953.01 Vakchanka
Kiti lageriai:1947.04.17 Komsomolskas prie Amūro (Chabarovsko kr.) (?)
Tremties data ir vieta:1953.07.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1953.07.06 lag. Vakchanka
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1956.10.__   ___________
Giminės:tėvas:Jonas, brolis:Valentinas, brolis:Leonas, sesuo:Leonėlė
Įrašo Nr.:0244
Pastabos:moksleivė
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Rožė Budzilaitė-Gudačiauskienė]
Nuotr. Nr. 0003. Bronės ir Jono Jonaičių vestuvės. Sėdi: 1. Algvidas (Algis) Macidulskas?, 2. Bronė Jonaitienė, 3. Jonas Jonaitis (jaunieji), 4. Valerija Cibavičienė, stovi: 1. Raimundas Šilinskas, 2. Cecilija Šilinskienė, 3. Juozas B., 4. Palmyra Tvaskienė (Tauterytė), 5. Vanda Urbonavičiūtė, 6. Pranas, 7. Rožė Gudačiauskienė (Budzilaitė), 8. Bronius.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1955.01.23. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Rožė Budzilaitė-Gudačiauskienė]
Nuotr. Nr. 0004. Bronės ir Jono Jonaičių vestuvės. Pirmoje eilėje: 1. Valerija Cibavičienė, 2. Bronė Jonaitienė, 3. Cecilija Šilinskienė (Kublinskaitė), antroje eilėje: 1. Vanda Urbonavičiūtė, 2. Palmyra Tvaskienė (Tauterytė), 3. Rožė Gudačiauskienė (Budzilaitė).
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1955.01.23. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Rožės Gudačiauskienės albumo.

[Rožė Budzilaitė-Gudačiauskienė]
Nuotr. Nr. 0247. Rožė Budzilaitė, Laima Januševičiūtė, Julija Januševičienė (Trainavičiūtė).
72-asis kilometras (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš R. Gudačiauskienės albumo

[Rožė Budzilaitė-Gudačiauskienė]
Nuotr. Nr. 0248. Rožė Budzilaitė, Juozas Rupšlaukis, Adelė Vijeikytė.
Tenkos r., laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš R. Gudačiauskienės albumo

[Rožė Budzilaitė-Gudačiauskienė]
Nuotr. Nr. 0002. Lietuviai tremtiniai Kolymoje kažką švenčia. Stovi: NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN. Tupi: NN, NN, NN, Rožė Budzilaitė, NN, NN, NN.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Rožės Gudačiauskienės albumo.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Rožė Budzilaitė-Gudačiauskienė]
Nuotr. Nr. 0278. Lietuviai tremtiniai Kolymoje kažką švenčia. 7. Marija Mikšaitė, 12. Marija Tocionienė, 16. Petras Tocionis, 29. Rožė Budzilaitė. Neatpažinti: 1. NN, 4. NN, 8. NN, 15. NN, ...
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Nelė Tocionytė

DIDELĖ NUOTRAUKA ]