LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Stasys Vasaitis

Pavardė, vardas:Vasaitis, Stasys
Gimimo dаtа ir viеtа: 1917.__.__   ___________
Mirtiеs data ir viеta:
Dаbаrtinė gyv. vietа:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Vosiškiai (Babtų vls.)
Suėmimo data ir vieta:1948.11.06   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Kaunas, 1950 Bodaibo (Irk.sr.)
Represija:1950 „Ypatingasis pasitarimas“ (Troika) skyrė 10 m. lagerio
Perdavimo „Dalstrojui“ data:____.__.__
„Dalstrojaus“ lageriai:
Kiti lageriai:
Tremties vieta:1949.03.25 Irkutsko sr., Echired-Bulagado r., Orda-Adagas (rus. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район)
Paleidimo** data ir vieta:1957.12.08   ___________
Grįžimo į Lietuvą data:1958
Giminės:tėvas:Andrius
Įrašo Nr.:4259
Taip pat žiūrėkite šį įrašą:Stasys Vasaitis (galimai tas pats asmuo)
Pastabos:mokyt., 1941 sukil. dalyvis
Šaltiniai:Lietuvos gyventojų genocidas, III t.

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

    Stasys Vasaitis. Mokytojas, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. 1948.11.06 suimtas, kalintas Kaune. 1949.01.19 paleistas, bet 1949.03.25 ištremtas į Irkutsko srities Ust-Ordynskio gyvenvietę kartu su žmona Monika Vasaitiene ir kitais šeimos nariais. 1950 tremtyje suimtas, kalintas Bodaibe (Irkutsko sr.). 1950 „Ypatingasis pasitarimas“ (Troika) skyrė jam 10 metų lagerio. 1957.12.08 iš lagerio paleistas, 1958 grįžo į Lietuvą.
    Šaltinis: Lietuvos gyventojų genocidas, t. III, 1948 (N-Ž). V.:2009, 658 p.