LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Vaclovas Meilutis

Pavardė, vardas:Meilutis, Vaclovas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1921.__.__ Baniškių (Pamierio?) k. (Kaišiadorių r.*)
Mirtiеs data ir viеta: 1975.__.__ nežin.
Palaidojimo viеta:nežinoma
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  
Suėmimo data ir vieta:1944   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Molotovas (dab. Permė)
Represija:1946.04.15 „Ypatingasis pasitarimas“ (Troika) skyrė 8 m. lagerio
Perdavimo „Dalstrojui“ data:1950.07.05
„Dalstrojaus“ lageriai:Berlag (Magadano sr.)
Kiti lageriai:Oziorlag (Irkutsko sr.)
Tremties vieta:1953 Magadano sr., Susumano r., Bolševikas (arba netoli jo)
Paleidimo** data ir vieta:1956.06.18   ___________
Grįžimo į Lietuvą data:____.__.__
Giminės:tėvas:Jonas
Įrašo Nr.:2494
Pastabos:gal suimtas 1945?
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis pavaldumas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu pavaldumas turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

    Vaclovas Meilutis. Suimtas 1944, išvežtas į darbo batalioną Molotovo (dab. Permės) sr. Osos r. Gremiačioje, ten 1945.10.21 užvesta byla. Išvežtas į kalėjimą Molotove (dab. Permė). 1946.04.15 „Ypatingasis pasitarimas“ („Troika“) skyrė 8 m. lagerio represiją. Išvežtas į ypatingąjį lagerį „Oziorlag“ Irkutsko srityje, 1950.07.05 perduotas ypatingalam lageriui „BerlagMagadano srityje. 1953 išleistas iš lagerio, paliktas gyventi tremtyje Bolševike (arba netoli jo, Susumano r.). Iš tremties paleistas 1956.06.18.
    Šaltiniai: 1) Lietuvos gyventojų genocidas, t. II, 1944–1947 (K-S). V.:2002, 490 p.; 2) Vokas iš J. Urbono kolekcijos, 1956.02.10.