LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Valerija Cibienė-Cibavičienė

Pavardė, vardas:Cibavičienė, Valerija
Buvę vardai ir pavardės:Cibienė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1917.__.__ Petrapilis (Rusija)
Mirtiеs data ir viеta: ____.__.__ nežin.
Palaidojimo viеta:nežinoma
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Utena
Suėmimo data ir vieta:1945.10.07   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Utena
Represija:1946.02.22 karinis tribunolas skyrė 8 m. lagerio ir 5 m. tremties
Perdavimo „Dalstrojui“ data:1946.06.02
„Dalstrojaus“ lageriai:Nachodka, Nagajevas (Magadano sr.)
Kiti lageriai:
Tremties vieta:Magadano sr., Chasyno r., Stekolnas
Paleidimo** data ir vieta:1952.08.14   ___________
Grįžimo į Lietuvą data:1959
Giminės:tėvas:Petras, sutuoktinis(-ė):Feliksas
Įrašo Nr.:1098
Taip pat žiūrėkite šiuos įrašus:V. Cibavičienė? (K.) ir Janina Cibienė (galimai tie patys asmenys)
Pastabos:suim.1944?
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Valerija Cibienė-Cibavičienė]
Nuotr. Nr. 0003. Bronės ir Jono Jonaičių vestuvės. Sėdi: 1. Algvidas (Algis) Macidulskas?, 2. Bronė Jonaitienė, 3. Jonas Jonaitis (jaunieji), 4. Valerija Cibavičienė, stovi: 1. Raimundas Šilinskas, 2. Cecilija Šilinskienė, 3. Juozas B., 4. Palmyra Tvaskienė (Tauterytė), 5. Vanda Urbonavičiūtė, 6. Pranas, 7. Rožė Gudačiauskienė (Budzilaitė), 8. Bronius.
Ust-Omčiugas, 1955.01.23.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Valerija Cibienė-Cibavičienė]
Nuotr. Nr. 0004. Bronės ir Jono Jonaičių vestuvės. Pirmoje eilėje: 1. Valerija Cibavičienė, 2. Bronė Jonaitienė, 3. Cecilija Šilinskienė (Kublinskaitė), antroje eilėje: 1. Vanda Urbonavičiūtė, 2. Palmyra Tvaskienė (Tauterytė), 3. Rožė Gudačiauskienė (Budzilaitė).
Ust-Omčiugas, 1955.01.23.
Nuotr. iš Rožės Gudačiauskienės albumo.