POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Valerija Leokadija Bernotavičiūtė-Kvedaravičienė

Pavardė, vardas:Kvedaravičienė, Valerija Leokadija
Buvę vardai ir pavardės:Bernotavičiūtė
Gimimo dаtа ir viеtа: 1928.12.09 Vegeriai (Mažeikių aps. Vagerių vls.)
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Saulutė, Saulė
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Vegeriai (Mažeikių aps.) arba Mažeikiai
Suėmimo data ir vieta:1949.04.09 Mažeikiai
Kalinimo vietos:Mažeikiai, Šiauliai, Vilnius
Represija:1949.09.17 „Troika“ („Ypatingasis pasitarimas“) skyrė 25 m. lagerio
Plukdymas į Kolymą:1950.10 laivu „Miklucho Maklaj“ Vaninas – Magadanas
„Dalstrojaus“ lageriai:1) Berlag 18 (19?) lageris; 2) Berlag (6 km lageris); 3) Balagannojė
Kiti lageriai:1949.10.26-1950.03.08 Oziorlag (Taišetas, Irkutsko sr.)
Tremties datos ir vietos:1) 1957.05 Krasnojarsko kr., Bogotolo r., Nikolajevka;
2) 1957 Kazachija, Karagandos sr., Džezkazganas
Paleidimo** data ir vieta:1956.07.25 iš lag. Balagannojė?
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1970.06.08 Klaipėda
Dаbаrtinė gyv. viеtа:Klaipėda
Giminės:tėvas:Klemensas, motina:Anelė, sesuo:Albina Judita, brolis:Albertas, sutuoktinis:Algimantas (⚭ 601200 Kazachstane), dukra:Margarita, sūnus:Rimgaudas
Įrašo Nr.:0207
Pastabos:moksl., pogr. org. „Sakalai“ narė; iliustravo A. Dirsytės maldaknygę.
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Valerija Leokadija Bernotavičiūtė-Kvedaravičienė]
Nuotr. Nr. 0113. Kalinių „agitbrigada“: 1. NN, 2. NN, 3. Valerija Leokadija Kvedaravičienė (Bernotavičiūtė), 4. Vanda Meleškaitė, 5. Stefa Vosylienė (Miliauskaitė), 6. Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), 7. Stefa Urbšaitė, 8. Benedikta Čepelienė (Vabalaitė), 9. Stasė Miliuvienė (Gilytė), 10. NN, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 16. NN, 17. NN, 18. NN, 19. NN, 20. NN, 21. NN, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. NN, 26. NN, 27. Janina Januševičienė, 28. NN, 29. NN, 30. NN, 31. NN, 32. NN, 33. Laima Lisauskienė (Šipailaitė).
Magadanas, 1954.05.05. Autorius nežinomas.


[Valerija Leokadija Bernotavičiūtė-Kvedaravičienė]
Nuotr. Nr. 0263. Lietuvių ir ukrainiečių šienautojų brigada. Pirma iš dešinės Vanda Abromonytė, trečia – Valerija Leokadija Bernotavičiūtė.
Magadano apylinkės, 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš „Tremtinio“ 2017 m. Nr. 4 (ten yra ir straipsnis)