LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Apie 1942-1944 m.

Valerijonas (Valeras) Gylys

Pavardė, vardas:Gylys, Valerijonas (Valeras)
Gimimo dаtа ir viеtа: 1922.04.20 Dietkauščizna (Tverečiaus vls.)
Mirtiеs data ir viеta: 1989.10.27 Ignalina
Palaidojimo viеta:Ignalinos sav. Dietkauščiznos kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Jaunutis, Mažius, Vaikas
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Vilnius
Suėmimo data ir vieta:1945.01.17   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Vilnius
Represija:1945.12.06 karinis tribunolas skyrė 10 m. lagerio ir 5 m. tremties
Perdavimo „Dalstrojui“ data:1953.03.17
„Dalstrojaus“ lageriai:Sevvostlag (Magadano sr.)
Kiti lageriai:
Tremties vieta:1954.11.25 Magadano sr., Chasyno r.
Grįžimo į Lietuvą data:____.__.__ (į Lietuvą grįžo)
Giminės:tėvas:Adolfas, sutuoktinis(-ė):Raisa, sūnus:Vytautas
Įrašo Nr.:2295
Pastabos:LLA vado K. Veverskio adjutantas; suim.1945.01.17 ar 1945.02, iš lag. 1954.11.25; iki mirties gyveno Lisiškių II kaime (Ignalinos r.)
Šaltiniai:
  • LGGRTC failas
  • kt. (duomenys iš artimųjų ir pan.)

TRUMPA BIOGRAFIJA

    Valerijonas (Valeras) Gylys. Gimė 1922.04.22 Švenčionių aps. Tverečiaus vls. Dietkauščiznos k. 1943 įstojo į Lietuvos Laisvės Armiją, įkurtą 1941 gruodį Vilniuje, buvo vyriausiojo vado Kazio Veverskio adjutantas ir ryšininkas, dalyvavo leidžiant ir platinant nelegalius leidinius, turėjo slapyvardžius Jaunutis, Mažius, Vaikas. Iki suėmimo gyveno Vilniuje, Pilies g. 11-2. 1945.01.17 suimtas LSSR NKGB Tardymo skyriaus ir laikomas LSSR NKGB vidaus kalėjime. 1945 gruodžio 6–7 d. LSSR NKVD Karo tribunolas skyrė 10 m. lagerių ir 5 m. piliečio teisių atėmimo su turto konfiskavimu (RSFSR BK str. 58-1-a ir 58-11).
    Paleistas iš lagerio gyveno Chasyno rajone.
    Grįžęs į Lietuvą gyveno Ignalinos raj. Rimšės sen. Lisiškių kaime, vedė. Mirė 1989.10.27, palaidotas Ignalinos raj. Dietkauščiznos kapinėse.
    Sutuoktinė – Raisa Gylienė, sūnus – Vytautas Gylys.
    Lietuvos ypatingojo archyvo fondo K-1 baudžiamųjų bylų abecėlinės kartotekos Nr. 2 kortelėje rašoma, kad V. Gylys 1951.04.17 buvo atvežtas į kalėjimą Nr. 1 Rygoje, o 1954.11.25 buvo paleistas iš Sevvostlago.

NUOTRAUKOS

[Valerijonas (Valeras) Gylys]
Nuotr. Nr. 0174. Valerijonas (Valeras) Gylys, Lietuvos Laisvės armijos vado K. Veverskio adjutantantas ir ryšininkas.
Chasynas (Tenkos r.), apie 1955 m.

[Valerijonas (Valeras) Gylys]
Nuotr. Nr. 0175. Valerijonas (Valeras) Gylys, Lietuvos Laisvės armijos vado K. Veverskio adjutantantas ir ryšininkas.
Chasynas (Tenkos r.), apie 1955 m.

[Valerijonas (Valeras) Gylys]
Nuotr. Nr. 0176. Valerijonas (Valeras) Gylys, jo bendražygis Bronius Stalnionis ir Broniaus sūnus Algirdas (viduryje).
Chasynas (Tenkos r.), apie 1956 m.

[Valerijonas (Valeras) Gylys]
Nuotr. Nr. 0177. Valerijonas (Valeras) Gylys ir jo bendražygio Broniaus sūnus Algirdas Stalnionis.
Chasynas (Tenkos r.), apie 1956 m.

[Valerijonas (Valeras) Gylys]
Nuotr. Nr. 0179. Valerijonas (Valeras) Gylys, Algirdas Stalnionis, Jana Stalnionienė, Bronius Stalnionis.
Chasynas (Tenkos r.), apie 1956 m.

[Valerijonas (Valeras) Gylys]
Nuotr. Nr. 0180. NN, Jana Stalnionienė, Algirdas Stalnionis, Valerijonas (Valeras) Gylys.
Chasynas (Tenkos r.), apie 1956 m.

[Valerijonas (Valeras) Gylys]
Nuotr. Nr. 0181. Po lagerių. Valerijonas (Valeras) Gylys (antras iš kairės) tarp draugų jau Lietuvoje.
Lietuva

[Valerijonas (Valeras) Gylys]
Nuotr. Nr. 0182. Tremtiniai (buvę politiniai kaliniai) Kolymoje: stovi NN, NN, NN, NN, NN, NN, sėdi Valerijonas (Valeras) Gylys ir NN.
Chasynas (Tenkos r.), apie 1956 m.

[Valerijonas (Valeras) Gylys]
Nuotr. Nr. 0185. NN, Valerijonas (Valeras) Gylys, NN, NN.
Chasynas (Tenkos r.), apie 1956 m.
(atsiuntė Vytautas Gylys)

[Valerijonas (Valeras) Gylys]
Nuotr. Nr. 0172. Stefa Vosylienė (Miliauskaitė) ir Valerijonas (Valeras) Gylys.
(atsiuntė Vytautas Gylys)