POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Vladas Kalpokas

Pavardė, vardas:Kalpokas, Vladas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1913.08.07   ___________
Mirtiеs data ir viеta: 1995.08.02 Kaunas
Palaidojimo viеta:Kaunas, Romainių kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Pavyžuonių k. (Rokiškio aps.)
Suėmimo data ir vieta:1941.04.15   ___________
Kalinimo vietos:Panevėžys, 1941.07.06 Sol Ileckas (Čkalovo sr.)
Represija:1941.11.01 srities „teismas“ skyrė 10 m. lagerio
„Dalstrojaus“ lageriai:1) Vaninas; 2) Butugyčiagas (1950)
Kiti lageriai:
Tremties data ir vieta:Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1950.09.09 Butugyčiagas?
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1969.__.__   ___________
Giminės:tėvas:Feliksas, sutuoktinė:Teresė Valentinienė (Rutkauskaitė), dukra:Nijolė
Įrašo Nr.:2089
Pastabos:Liet. karininkas. Butugyčiage dirbo tekinimo ceche.
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Vladas Kalpokas]
Nuotr. Nr. 0376. Iš kairės: Nijolė Kalpokaitė, Vladas Kalpokas ir Genovaitė Biguzytė.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1959 m. Fot. Juozapas Biguzas.
Nuotrauką atsiuntė Genovaitė Matuliokienė

[Vladas Kalpokas]
Nuotr. Nr. 0002. Lietuviai tremtiniai Kolymoje kažką švenčia. Stovi: 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. Pranas Noreika, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. NN, 10. NN, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. Vladas Kalpokas, 15. Teresė Valentinienė; tupi: 16. NN, 17. NN, 18. NN, 19. Rožė Budzilaitė, 20. NN, 21. NN, 22. NN.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Rožės Gudačiauskienės albumo.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Vladas Kalpokas]
Nuotr. Nr. 0278. Lietuviai tremtiniai Kolymoje kažką švenčia. 2. Vladas Kalpokas, 4. Teresė Valentinienė, 7. Marija Mikšaitė, 12. Marija Tocionienė, 16. Petras Tocionis, 22. Pranas Noreika, 24. Balys Siniauskas, 29. Rožė Budzilaitė. Neatpažinti: 1. NN, 8. NN, 15. NN, ...
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Nelė Tocionytė

DIDELĖ NUOTRAUKA ]