LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Vladas Kučinskas

Pavardė, vardas:Kučinskas, Vladas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1918.09.16   ___________
Mirtiеs data ir viеta: 2007.04.25   ___________
Palaidojimo viеta:Šilutės m. naujosios kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Kingas
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Telšiai
Suėmimo data ir vieta:1946.04.17   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Telšiai, Vilnius
Represija:1946.09.17 karinis tribunolas skyrė 10 m. lagerio ir 5 m. tremties
Perdavimo „Dalstrojui“ data:1946.10.13
„Dalstrojaus“ lageriai:Sevvostlag (Nachodka); 1946-1954 Ust-Taskano lag.
Kiti lageriai:
Tremties vieta:1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas
Grįžimo į Lietuvą data:1973
Giminės:tėvas:Pranas, brolis:Alfonsas, sesuo:Zosė, sutuoktinis(-ė):Konstancija, sūnus:Kęstutis, sūnus:Virgilijus, dukra:Vidutė
Įrašo Nr.:1354
Pastabos:inž.; kt. duom. grįžo 1974
Šaltiniai:

TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Vladas Kučinskas]
Nuotr. Nr. 0016. 1. Alfonsas Buimila, 2. Vladas Kučinskas, 3. Virgilijus Kučinskas, 4. Konstancija Kučinskienė, 5. Dominas (Dominykas) Žilionis, 6. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), 7. Stefanija Petrulionienė, 8. Vaclovas Petrulionis, 9. Algimantas Petrulionis, 10. Juozas? Giedraitis, 11. Janina Giedraitytė, 12. ???, 13. Giedraitienė (vardas?), 14. Jonas Jasinskas, 15. ???, 16. Jadvyga (Jadzė?) Vyniautienė (Bertašiūtė), 17. Valerijonas Vyniautas, 18. Valerija Vyniautaitė, 19. Tkačenko? (O. Abariūtės vyras), 20. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 21. Danutė Giedraitytė, 22. Jonas? Lapinskas, 23. Jonas Obelienius, 24. Bronė Obelienienė (Užusienaitė), 25. Elena Jurevičienė (Mickutė), 26. Lidija Michailovna (pavardė?).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1955 m. Kalėdos.


[ DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Vladas Kučinskas]
Nuotr. Nr. 0082. 1. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 2. ???, 3. ???, 4. ???, 5. ???, 6. Giedraitienė (vardas?), 7. Vladas Kučinskas, 8. Danutė Lapinskienė (Giedraitytė), 9. Virgilijus Kučinskas, 10. Jonas? Lapinskas, 11. Konstancija Kučinskienė, 12. Kęstutis Kučinskas, 13. ???, 14. Stefanija Petrulionienė, 15. Vaclovas Petrulionis, 16. ???, 17. ???.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.)?, 1960 ar 1961 m.


[ DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Vladas Kučinskas]
Nuotr. Nr. 0086. Antras iš kairės - Vladas Kučinskas, penkta - Konstancija Kučinskienė. Kiti nežinomi.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.) (tikriausiai pas Kučinskus), 1956.05.

[Vladas Kučinskas]
Nuotr. Nr. 0089. Iš kairės: NN, Elena Jurevičienė (Mickutė), Jonas? Lapinskas, Giedraitienė (vardas?), Vladas Kučinskas, Konstancija Kučinskienė, NN, NN, NN. Apačioje NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.) (prie Žilionių namo)
[ DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Vladas Kučinskas]
Nuotr. Nr. 0100. Petrulionių išleistuvės į Lietuvą. Besėdantis - Vladas Kučinskas, šalia jo - Konstancija Kučinskienė. Kiti nežinomi.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1968.08.
[ DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Vladas Kučinskas]
Nuotr. Nr. 0158. Iš kairės: Sigitas Žilionis, Juozapas Bujanauskas, Dominas (Dominykas) Žilionis, Stefanija Petrulionienė, Vaclovas Petrulionis, Konstancija Kučinskienė, Vladas Kučinskas, Zinaida Bujanauskienė (Viščiūtė), Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Juozas? Giedraitis.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.) (prie Žilionių namo), apie 1964 m.
[ DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Vladas Kučinskas]
Nuotr. Nr. 0075. Viršut. eilė: NN, Vladas Kučinskas, NN, NN, Konstancija Kučinskienė, Jonas? Lapinskas, Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Virgilijus Kučinskas, NN, NN, apat. eilė: NN, Alfonsas Buimila, NN, NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.)

[Vladas Kučinskas]
Nuotr. Nr. 0244. Prie anglių sąstatus vežiojančio garvežio. Pirmas iš dešinės Vladas Kučinskas.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1955-1956 m.
Nuotr. iš V. Kučinsko albumo

[Vladas Kučinskas]
Nuotr. Nr. 0061. Žemyn upe... Katamaranas „Banga“, kurį susikonstravo Vladas Kučinskas ir Vytautas Kazimieras Jurevičius.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), tikriausiai 1959 m.
Nuotr. iš Rimanto Jurevičiaus.

[Vladas Kučinskas]
Nuotr. Nr. 0095. Neatpažinti.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1954 ar 1955 m.
iš Jurevičių nuotraukų
[ DIDELĖ NUOTRAUKA ]