LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Vytas Vyšniauskas

Pavardė, vardas:Vyšniauskas, Vytas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1931.__.__   ___________
Mirtiеs data ir viеta:
Dаbаrtinė gyv. vietа:
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Drąsuolis
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  Ąžuolinių k. (Alytaus r.*) / Tauro apyg.
Suėmimo data ir vieta:1948.05.27   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Alytus, Marijampolė
Represija:1948.09.04 „Ypatingasis pasitarimas“ (Troika) skyrė 10 m. lagerio
Perdavimo „Dalstrojui“ data:____.__.__
„Dalstrojaus“ lageriai:Kolyma
Kiti lageriai:1948.12.22 Dubravlag (Javasas, Zubova Polianos r., Mordovija)
Tremties vieta:1954.10.08 Irkutsko sr., Irkutskas
Paleidimo** data ir vieta:1958.01.24   ___________
Grįžimo į Lietuvą data:1958
Giminės:tėvas:Juozas, motina:Teofilija, brolis:Vaclovas, sesuo:Veronika
Įrašo Nr.:4839
Pastabos:tėvai ir sesuo ištremti 1949
Šaltiniai:Lietuvos gyventojų genocidas, III t.

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis pavaldumas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu pavaldumas turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

(dar nėra)