LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Vytautas Pupelis

Pavardė, vardas:Pupelis, Vytautas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1929.08.18 Kaunas
Dаbаrtinė gyv. vietа:Panevėžys
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Leonas
Nuolatinė gyv. viеta iki suėmimo:  
Suėmimo data ir vieta:1949.01.10   ___________
Kalinimo vietos iki represijos:Kaunas
Represija:1949.05.25 „Ypatingasis pasitarimas“ (Troika) skyrė 10 m. lagerio
Perdavimo „Dalstrojui“ data:1949
„Dalstrojaus“ lageriai:Berlag (Berijos ir 1949.08.02 Matrosovo lagpunktai)
Kiti lageriai:
Tremties vieta:1955.11.03 Magadano sr., Tenkos r., Imeni Gastelo
Paleidimo** data ir vieta:1956.07.12   ___________
Grįžimo į Lietuvą data:1957
Giminės:tėvas:Povilas, sūnus:Robertas
Įrašo Nr.:0184
Pastabos:moksleivis, LLA narys; 1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. į Berijos lag.
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl ir čia neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

    Vytautas Pupelis. 1949.01.10 suimtas už narystę Lietuvos laisvės armijoje (LLA), kalintas Kauno kalėjime, gavo 10 metų katorgos. 1949 m. per Vaniną atvežtas į ypatingo režimo lagerį „Berlag“ (Magadano sr.), kur kalėjo Berijos ir Matrosovo lagpunktuose, dirbo aukso kasyklų šachtose. Paleistas iš lagerio 1955.11.03 apsigyveno tremtyje Magadano sr. Gastelo gyvenvietėje. 1957 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Obeliuose, dirbo pieninėje. 1958 m. vedė ir persikėlė į Panevėžį.
    Atgimimo metais rinko Kolymos kalinių atsiminimus, medžiagą apie Kolymos lagerius, ir parašė apie juos knygą „Lietuviai Kolymos koncentracijos stovyklose“.
    2007–2010 m. buvo Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ pirmininkas.

NUOTRAUKOS

[Vytautas Pupelis]
Nuotr. Nr. 0008. Jonas Aniulis, NN ir Vytautas Pupelis.
Matrosovas (Tenkos r.), 1955 m.

[Vytautas Pupelis]
Nuotr. Nr. 0019. Vincas Stanynas ir Vytautas Pupelis LPKB „Kolyma“ XXIV suvažiavime.
Rumšiškės, 2012.06.16.