POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Vytautas Pupelis

Pavardė, vardas:Pupelis, Vytautas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1929.08.18 Kaunas
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Leonas
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  
Suėmimo data ir vieta:1949.01.10   ___________
Kalinimo vietos:Kaunas
Represija:1949.05.25 „Troika“ („Ypatingasis pasitarimas“) skyrė 10 m. lagerio
„Dalstrojaus“ lageriai:1) 1949 etapas Magadano paskirst. lag. – Berijos lag.; 2) 1949 Berlag (Berijos ir 1949.08.02 Matrosovo lagpunktai)
Kiti lageriai:
Tremties data ir vieta:1955.11.03 Magadano sr., Tenkos r., Gastello (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1956.07.12   ___________
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1957.__.__ Obeliai
Dаbаrtinė gyv. viеtа:Panevėžys
Giminės:tėvas:Povilas, sūnus:Robertas
Įrašo Nr.:0184
Pastabos:moksleivis, LLA narys
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

    Vytautas Pupelis. 1949.01.10 suimtas už narystę Lietuvos laisvės armijoje (LLA), kalintas Kauno kalėjime, gavo 10 metų katorgos. 1949 m. per Vaniną atvežtas į ypatingo režimo lagerį „BerlagKolymoje, kur kalėjo Berijos ir Matrosovo lagpunktuose, dirbo aukso kasyklų šachtose. Paleistas iš lagerio 1955.11.03 apsigyveno tremtyje Magadano sr. Gastelo gyvenvietėje. 1957 grįžo į Lietuvą, apsigyveno Obeliuose, dirbo pieninėje. 1958 vedė ir persikėlė į Panevėžį.
    Atgimimo metais rinko Kolymos kalinių atsiminimus, medžiagą apie Kolymos lagerius, ir parašė apie juos knygą „Lietuviai Kolymos koncentracijos stovyklose“.
    2007–2010 m. buvo Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ pirmininkas.

NUOTRAUKOS

[Vytautas Pupelis]
Nuotr. Nr. 0008. Jonas Aniulis, NN ir Vytautas Pupelis.
Matrosovas (Tenkos r.), 1955 m. Autorius nežinomas.

[Vytautas Pupelis]
Nuotr. Nr. 0019. Vincas Stanynas ir Vytautas Pupelis LPKB „Kolyma“ XXIV suvažiavime.
Rumšiškės, 2012.06.16. Autorius nežinomas.

[Vytautas Pupelis]
Nuotr. Nr. 0342. Albinas Gutauskas (kairėje) ir Vytautas Pupelis (centre) LPKTB XXI suvaziavime.
Vilnius, 2016.04.09. Autorius nežinomas.

[Vytautas Pupelis]
Nuotr. Nr. 0349. Lagerių bendražygiai Vytautas Pupelis–Leonas ir Juozas Jakavonis–Tigras susitiko sąskrydyje „Su Lietuva širdy“.
Ariogala, 2020.08.01. Fot. S. Žilionis.