POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Vytautas Sakalauskas

Pavardė, vardas:Sakalauskas, Vytautas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1926.12.18   ___________
Mirtiеs data ir viеta: 2001.02.19 Panevėžys
Palaidojimo viеta:Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Šventupių k. (Panevėžio r.*)
Suėmimo data ir vieta:____.__.__   ___________
Kalinimo vietos:___________
Represija:
„Dalstrojaus“ lageriai:1) 1950.04.16 Sevvostlag; 2) Matrosovo rūdynas
Kiti lageriai:
Paleidimo** data ir vieta:1956.08.14   ___________
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:____.__.__   ___________ (į Lietuvą grįžo)
Giminės:sutuoktinė:Stanislava Birutė (⚭1958), sūnus:Algimantas (1959-1979), dukra:Irena (1961)
Įrašo Nr.:4218
Šaltinis:duomenys iš artimųjų, žiniasklaidos ir kt.

Bendros pastabos:

* Šis administracinis teritorinis vienetas buvo nurodytas šaltinyje, tačiau iš tikrųjų aprašomuoju metu jis turėjo būti kitoks.
** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Vytautas Sakalauskas]
Nuotr. Nr. 0325. Vytautas Sakalauskas.
Matrosovas (Tenkos r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Pupelio knygos „Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose“

[Vytautas Sakalauskas]
Nuotr. Nr. 0024. Buvę Matrosovo rūdyno lagpunkto kaliniai. Viršutinė eilė: NN, NN, Antanas Ivanickas, NN, NN, vidurinė eilė: NN, NN, Paulauskas (vardas?), NN, Vytautas Sakalauskas, apatinė eilė: Zigmas (pavardė?), NN, NN, NN, NN.
Tenkos r., 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.