Tai - mūsų atmintinėje išsaugota puslapio http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/03/25/atmi_03.html versija, kaip jis atrodė 2011.11.21. Šis puslapis jau gali būti pasikeitęs; jo dabartinę versiją rasite čia.
XXI amžius
Atnaujintas 2005 kovo 25 d.
Nr.24
(1325)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Adelės Dirsytės mirties 50-mečiui

Šiais metais minėsime Dievo tarnaitės, Kolymos lagerių kankinės Adelės Dirsytės mirties 50-ąsias metines. Pagal krikščionišką tradiciją mirties data laikoma gimimo Amžinybei data.

A.Dirsytės gyvenimo kelias – būdingas prieškario Lietuvos idealisto kelias: jau gimnazijoje, ateitininkų veikloje, diegtas pareigos savo kraštui ir savo artimui suvokimas, universitete, greta įgytų žinių, ateitininkų korporacijoje išvystyta visuomeninės veiklos pareiga, vėliau išplėsta į pedagoginę veiklą. Būtent šie krikščioniško gyvenimo principai neleido jai likti nuošalyje ir okupacijų metais. Už nuoseklų tų principų vykdymą A.Dirsytė buvo teista sovietiniame karo tribunole ir atsidūrė tolimame Kolymos Berlago speclageryje.

Čia ji atsiskleidė kaip drąsi ir sumani kovotoja už jaunas sielas, savo meilės pavyzdžiu palaikydama tikėjimą ir pasitikėjimą. Už šią veiklą A.Dirsytė lageryje buvo persekiojama ir įvairiais būdais kankinama, o 1955 m. rugsėjo 25 d. mirė Chabarovsko lageryje.

Jau penkti metai vyksta A.Dirsytės beatifikacijos byla ir labai skaudu, kad Kauno arkivyskupijos kurijai stinga paskatų šią bylą perduoti į Vatikaną. Mes daug vilčių dėjome į popiežiaus Jono Pauliaus II paramą iškeliant į altoriaus garbę komunizmo aukas, tad viliamės, jog artėjanti A.Dirsytės mirties metinių sukaktis labiau paskatins ir tam įpareigotus arkivyskupijos pareigūnus.

Esame įsitikinę, kad jei ši byla būtų tvarkoma Lenkijoje, jau būtume matę A.Dirsytę palaimintąja. Ir tai ne todėl, kad popiežius Jonas Paulius II yra lenkas, o todėl, kad Lenkijos Bažnyčios hierarchai daug daugiau rūpinasi savo tautiečių iškėlimu, suvokdami tai ne tik kaip patriotinę nuostatą, bet ir kaip Bažnyčios poveikio lenkams ir viso pasaulio krikščionims stiprinimą.

Minint šią datą JAV spausdinama nauja garsiosios A.Dirsytės maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ laida anglų kalba, kitos publikacijos. Lietuvoje dar nežinome, kaip bus minimas jos mirties penkiasdešimtmetis. Vis dėlto tikimės energingesnių pastangų jos bylai baigti Kauno arkivyskupijos kurijoje.

A.Dirsytės globotos buvusios Kolymos politinės kalinės:
Z.Viščiūtė-Bujanauskienė, Varėnos rajonas;
R.Budzilaitė-Gudačiauskienė, Varėna;
P.Gaižutytė-Vaišnorienė, Druskininkai;
A.Baranauskaitė-Čiurlienė, Kaunas;
D.Ulozaitė-Lašinskienė, Panevėžys;
E.Vizbaraitė-Šumskienė, Druskininkai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija