Iš Kolyma.lt Wiki.
Peršokti į: navigacija, paiešką
S
 
1 eilutė: 1 eilutė:
[[Vaizdas:19590530-Alytus-Valauskui.jpg|thumb|150px|right|Paleckio įsako veikimas]]
+
[[Vaizdas:19590530-Alytus-Valauskui.jpg|thumb|250px|right|Paleckio įsako veikimo iliustracija]]
 
'''{{PAGENAME}}''' – taip šnekamojoje kalboje buvo vadinamas 1957 m. sausio 21 d. Lietuvos SSR valdžios nutarimas, draudžiantis apsigyventi Lietuvoje politiniams kaliniams ir tremtiniams, paleistiems iš įkalinimo ir tremties vietų. Šis nutarimas buvo įslaptintas („neskelbtinas“), jį žinojo tik valdžios organai, registruodavę žmogaus gyvenamąją vietą – „Pasų stalai“.
 
'''{{PAGENAME}}''' – taip šnekamojoje kalboje buvo vadinamas 1957 m. sausio 21 d. Lietuvos SSR valdžios nutarimas, draudžiantis apsigyventi Lietuvoje politiniams kaliniams ir tremtiniams, paleistiems iš įkalinimo ir tremties vietų. Šis nutarimas buvo įslaptintas („neskelbtinas“), jį žinojo tik valdžios organai, registruodavę žmogaus gyvenamąją vietą – „Pasų stalai“.
  

Dabartinė 20:42, 16 sausio 2016 versija

Paleckio įsako veikimo iliustracija

Paleckio įsakas – taip šnekamojoje kalboje buvo vadinamas 1957 m. sausio 21 d. Lietuvos SSR valdžios nutarimas, draudžiantis apsigyventi Lietuvoje politiniams kaliniams ir tremtiniams, paleistiems iš įkalinimo ir tremties vietų. Šis nutarimas buvo įslaptintas („neskelbtinas“), jį žinojo tik valdžios organai, registruodavę žmogaus gyvenamąją vietą – „Pasų stalai“.


Įsako tekstas:

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO
ĮSAKAS
DĖL UŽDRAUDIMO GRĮŽTI Į LIETUVĄ NUTEISTIESIEMS IR ATLIKUSIEMS BAUSMĘ BUVUSIEMS LIETUVOS BURŽUAZINIŲ VYRIAUSYBIŲ VADOVAMS, BURŽUAZINIŲ POLITINIŲ PARTIJŲ VADOVAMS, LIETUVIŲ NACIONALISTINIO POGRINDŽIO AKTYVIEMS DALYVIAMS, ANTITARYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAMS
Vilnius, 1957 m. sausio 21 d.
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas n u t a r i a:

Uždrausti grįžti į Lietuvą buvusiems Lietuvos buržuazinių vyriausybių vadovams, buržuazinių politinių partijų vadovams, lietuvių nacionalistinio pogrindžio aktyviems dalyviams, antitarybinių organizacijų vadovams, nuteistiems už Tėvynės išdavimą teroristinius ir diversinius aktus, o taip pat asmenims, nuteistiems už banditizmą ir atlikusiems bausmę.

Nustatyti, kad nurodyti asmenys, kurie ateityje savavališkai grįš į Lietuvos TSR, turi būti teismo nuosprendžiu nutremiami iki 5 metų.

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS
TARYBOS PREZIDIUMO PIRMININKAS     J. PALECKIS

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS
TARYBOS PREZIDIUMO SEKRETORIUS     S. NAUJALIS

Šis įsakas buvo atšauktas tik 1988 m.:

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO
ĮSAKAS
PRIPAŽINTI NETEKUSIAIS GALIOS LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO
1957 METŲ SAUSIO 21 DIENOS ĮSAKUS
Vilnius, 1988 m. spalio 25 d. Nr. XI-2618
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas nutaria pripažinti netekusiais galios šiuos Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1957 m. sausio 21 dienos įsakus:

„Dėl uždraudimo grįžti į Lietuvą nuteistiesiems ir atlikusiems bausmę buvusiems Lietuvos buržuazinių vyriausybių vadovams, buržuazinių politinių partijų vadovams, lietuvių nacionalistinio pogrindžio aktyviems dalyviams, antitarybinių organizacijų vadovams“;

„Dėl sudarymo komisijos išžiūrėti byloms asmenų, esančių specnutrėmime pagal buvusio Ypatingo pasitarimo prie TSRS VRLK – VSLK sprendimus ir pagal šių organų atskiras direktyvas“.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas     V. ASTRAUSKAS

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Sekretorius     J. GURECKAS