POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE
UŽVERSTI ŠĮ PUSLAPĮ
Naršymas
Socialiniai tinklai
Rekomenduojame

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS „DALSTROJ“ LAGERIUOSE


Juozapas Bujanauskas

Pavardė, vardas:Bujanauskas, Juozapas
Gimimo dаtа ir viеtа: 1929.04.09 Miroslavas
Mirtiеs data ir viеta: 2002.06.22 Vilnius
Palaidojimo viеta:Varėnos sav. Matuizų kapinės
Pogrindžio/partiz. slapyvardis:Radastas, Bailys
Gyvenamoji viеta iki suėmimo:  Miroslavas (Alytaus aps.)
Suėmimo data ir vieta:1949.02.13   ___________
Kalinimo vietos:Alytus
Represija:1949.07.06 „Troika“ („Ypatingasis pasitarimas“) skyrė 25 m. lagerio
„Dalstrojaus“ lageriai:1) 1951.09.17 Vaninas; 2) Berlag (Magadanas); 3) 1952.01 Berlag (Miaundža); 4) 1956 Čelbanja (Susumano r.); 5) 1957 Vetrenas (Tenkos r.)
Kiti lageriai:Oziorlag (Irkutsko sr. Taišetas) (iki Kolymos)
Tremties data ir vieta:Magadano sr., Susumano r., Susumanas (kiti tremtiniai šioje vietoje)
Paleidimo** data ir vieta:1958.01.23   ___________
Grįžimo į Lietuvą data ir gyv. vieta:1966.__.__   ___________
Giminės:tėvas:Jonas, sutuoktinė:Zinaida, dukra:Nijolė, sūnus:Gintaras
Įrašo Nr.:0181
Šaltiniai:

Bendros pastabos:

** Sąvoką „paleidimas“ žmonės supranta skirtingai. Dauguma, sakydami „paleido“, turi omenyje tai, kad jie išėjo iš lagerio „į laisvę“, t.y. išėjo iš už spygliuotos vielos. Tačiau ta „laisvė“ dažnai būdavo ne tikra laisvė, o tremtis, kuri daugeliui buvusių kalinių buvo privaloma net ir pasibaigus kalėjimo laikui. Todėl kai kurie buvę kaliniai „paleidimu“ laiko tą momentą, kai jiems baigėsi tremties terminas, buvo išduotas piliečio pasas ir leista išvykti iš tremties vietos. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“, iš kurio mes paėmėme absoliučią daugumą duomenų apie „paleidimą“, šiedu atvejai dažnai susipina, todėl dažnai neįmanoma atskirti, ar kalbama apie paleidimą iš lagerio ar apie paleidimą iš tremties.


TRUMPA BIOGRAFIJA

(dar nėra)

NUOTRAUKOS

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0036. Lietuviai politiniai kaliniai Kolymoje. Stovi: NN, NN, NN, Juozapas Bujanauskas. Sėdi: NN, Antanas Krasnadomskis, NN, NN, NN.
Vieta ir laikas nežinomi. Autorius nežinomas.

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0208. 40. Antanas Andriukaitis, 64. Jurgis Paulionis, 90. Antanas Lukša, 93. NN, 96. A. Markevičius, 98. J. Šibilskas, 109. Juozas Žilys, 111. Feliksas Giedraitis, 114. K. Kunca, 117. Juozapas Bujanauskas, 120. NN, 122. Giniūnas (vardas?).
Lageris prie objekto „D-2“ (Arkagalos elektrinės) statybos, Miaundža (Susumano r.), 1955.06.12. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ] DIDELĖ NUOTRAUKA BE NUMERIŲ ]

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0209. 1. Jonas Rimša, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. NN, 6. NN, 7. Alfonsas Greitjurgis, 8. NN, 9. NN, 10. J. Šibilskas, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 16. NN, 17. NN, 18. NN, 19. NN, 20. NN, 21. Antanas Lukša, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. NN, 26. Juozas Žilys, 27. NN, 28. NN, 29. NN, 30. Povilas (pavardė?), 31. NN, 32. NN, 33. Feliksas Giedraitis, 34. NN, 35. NN, 36. NN, 37. NN, 38. Jonas (pavardė?), 39. NN, 40. NN, 41. NN, 42. NN, 43. NN, 44. Juozapas Bujanauskas, 45. NN, 46. NN, 47. NN, 48. Antanas Krasnadomskis.
Lageris prie objekto „D-2“ (Arkagalos elektrinės) statybos, Miaundža (Susumano r.), 1956.06.06 (?). Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0210. 1. Jonas Rimša, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. NN, 6. NN, 7. Alfonsas Greitjurgis, 8. NN, 9. NN, 10. J. Šibilskas, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 17. NN, 18. NN, 19. NN, 20. NN, 21. Antanas Lukša, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. NN, 26. Juozas Žilys, 27. NN, 28. NN, 29. NN, 30. Povilas (pavardė?), 31. NN, 32. NN, 33. Feliksas Giedraitis, 34. NN, 35. NN, 36. NN, 37. NN, 38. Jonas (pavardė?), 39. NN, 40. NN, 41. NN, 42. NN, 43. NN, 44. Juozapas Bujanauskas, 45. NN, 46. NN, 47. NN, 48. Antanas Krasnadomskis, 49. NN, 50. Antanas Andriukaitis.
Lageris prie objekto „D-2“ (Arkagalos elektrinės) statybos, Miaundža (Susumano r.), 1956.06.06 (?). Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0033. Stovi: NN, NN, Juozapas Bujanauskas, NN. Sėdi: nežinomi.
Vieta ir laikas nežinomi. Autorius nežinomas.

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0034. Sėdi: 1. Antanas Palučionis, 2. Alfonsas Greitjurgis, 3. Juozapas Bujanauskas. Stovi: 1. Jonas (pavardė?), 2. Bronius Armalis. Kiti nežinomi.
Vieta ir laikas nežinomi. Autorius nežinomas.

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0378. Iš kairės: Pranas Skeiveris, Juozapas Bujanauskas, Juozas Račkauskas.
Magadano sr., apie 1954-1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo.

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0379. Iš kairės: NN, Juozas Račkauskas, Juozapas Bujanauskas.
Magadano sr., apie 1954-1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo.

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0353. Antras iš dešinės – Juozapas Bujanauskas, priekyje (nusisukęs) – Pranas Skeiveris. Kiti nežinomi.
Magadano sr., laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0035. NN, NN, Algirdas Ražaitis, Juozapas Bujanauskas.
gal Susumanas (Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0037. Juozapas Bujanauskas, Bronius Armalis, vietinis (jakutas?), ketvirtas - nežinomas.
Vieta ir laikas nežinomi. Autorius nežinomas.

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0038. Viršuje: NN, Juozapas Bujanauskas, Jonas (pavardė?), NN. Apačioje: NN, NN, Povilas (pavardė?).
gal (Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0308. 1. Povilas (pavardė?), 2. Jonas (pavardė?), 3. NN, 4. Juozapas Bujanauskas, 5. NN, 6. NN, 7. NN.
gal (Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0039. Stovi: NN, NN, NN, Giniūnas (vardas?), Juozapas Bujanauskas, NN, Jonas Valeckas, J. Laurinaitis, sėdi: NN, NN, Feliksas Giedraitis, NN, NN, NN.
tikriausiai Miaundža (Susumano r.), 1955.08.05. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0313. 1. J. Laurinaitis, 2. NN, 3. Jonas (pavardė?), 4. Juozapas Bujanauskas, 5. NN.
Kolyma (vietovė nežinoma), 1956.05.14. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0040. Viršuje: Juozapas Bujanauskas ir Jonas (pavardė?). Apačioje: Povilas (pavardė?) ir NN.
Miaundža (Susumano r.), 1956.06.10. Autorius nežinomas.

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0367. Iš kairės: Juozapas Bujanauskas, Aldona Petraitienė, Bronius Petraitis.
Tikriausiai Susumano r., apie 1955-1959 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo.

[Juozapas Bujanauskas]
Nuotr. Nr. 0158. Iš kairės: Sigitas Žilionis, Juozapas Bujanauskas, Dominas (Dominykas) Žilionis, Stefanija Petrulionienė, Vaclovas Petrulionis, Konstancija Kučinskienė, Vladas Kučinskas, Zinaida Bujanauskienė (Viščiūtė), Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Juozas? Giedraitis.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.) (prie Žilionių namo), apie 1964 m. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]